• O škole
    • ZŠ s MŠ, Lúky 1226 je školou, ktorá vzdeláva a vychováva deti od 3 do 15 rokov. Deti postupne prechádzajú predprimárnym vzdelávaním, primárnym vzdelávaním a končia ako absolventi nižšieho sekundárneho vzdelávania.
    • O škole
    • Budova školy sa nachádza na okraji sídliska Lúky v pokojnom a bezpečnom prostredí. Obklopuje ju areál s množstvom zelene, trávnatých a oddychových zón, s trávnatým futbalovým ihriskom, hokejbalovým, multifunkčným a detským ihriskom. Areál školy využívajú žiaci nielen počas vyučovania, ale aj v oddeleniach školského klubu detí a v triedach materskej školy.
    • O škole
    • Žiaci majú k dispozícii špeciálne učebne jazykov, výpočtovej techniky, informačno-komunikačných technológií, fyziky, dielne, kuchynku, klubovňu.
    • O škole
    • Už od prvého ročníka sa žiaci učia anglický jazyk a informatickú výchovu. V piatom ročníku si môžu vybrať športovú prípravu so zameraním na futbal, alebo predmety regionálnu výchovu, objavovanie prírody, mladý záchranár. Od 7. ročníka majú žiaci na výber medzi ruským a nemeckým jazykom.
    • O škole
    • Samozrejmosťou je práca žiackeho parlamentu, bohatá krúžková činnosť a zapájanie sa žiakov do súťaží a rôznych projektov.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole!
    • Deň detí na Starom ihrisku
    • 6. 6. 2023
    • V sobotu sa aj naša škola zúčastnila Medzinárodného dňa detí s ekoaktivitami na Starom ihrisku, ktoré organizovalo mesto Vráble. Naši žiaci prezentovali výrobky z odpadového materiálu, solárny mlyn, modely žiab, ktoré premieňali solárnu energiu z dopadajúcich slnečných lúčov na elektrickú. Deťom predvádzali aktivity s triedením odpadu a hrali sa s nimi rôzne ekohry. Naším mottom bolo „Predtým ako vytriediš, sa zahraj“. Aj takýmto spôsobom sme oslávili a spríjemnili deťom ich krásny sviatok.

    • Deň detí na Starom ihrisku: Čítať viac
    • Otvorenie časovej schránky
    • 5. 6. 2023
    • V júni 2019 si žiaci vtedajšej V.B vyrobili jednoduchú časovú schránku. Každý žiak si na papier obkreslil svoju ruku, napísal zoznam svojich obľúbených vecí, zvierat, hudobných skupín, niektorí aj zoznam kamarátov. Niekoľko žiakov si tiež napísalo odkaz pre svoje budúce JA alebo radu do života. Všetky odkazy boli starostlivo zabalené do krabice, ktorá bola zapečatená a štyri roky odložená na bezpečnom mieste. 1. júna si deviataci otvorili časovú schránku a prečítali svoje milé, prekvapivé i zábavné odkazy z minulosti.

    • Otvorenie časovej schránky: Čítať viac
    • Deviataci na Duchonke
    • 5. 6. 2023
    • Žiaci IX.B triedy absolvovali svoj posledný školský výlet. Po náročnom období testovania a prijímacích pohovorov sa vybrali oddýchnuť si do okolia jazera Duchonka. Tam si užívali prírodné prostredie, venovali sa športovým aktivitám a hrám. Jedno dopoludnie vyplnili turistickou vychádzkou na Topoľčiansky hrad, odkiaľ sa im naskytli krásne výhľady do celého okolia. Pre žiakov bol výlet príjemným osviežením školských dní, príležitosťou spoločne sa zahrať a relaxovať, ale i spoznať nové miesta.

    • Deviataci na Duchonke: Čítať viac
    • Súťaž mladých záhradkárov
    • 5. 6. 2023
    • Jedenásti naši záhradkári po školskom kole postúpili do okresného kola súťaže Mladý záhradkár. Vedomosti a zručnosti získavali z dvoch lexikónov, a tak sa naučili záhradkárčiť. V Nitre ich čakali dve súťažné kolá : test a poznávanie rastlín. A hoci K. Ivanová z plného počtu bodov stratila len 6 bodov, nepostúpila. Veríme, že naši mladí záhradkári, svoje vedomosti a zručnosti využijú v našej záhradke v Malom princovi.

    • Súťaž mladých záhradkárov: Čítať viac
    • Šiestaci vytvárali vzorkovníky semien
    • 1. 6. 2023
    • Žiaci VI.B nazbierali rôzne vzorky semien a vytvorili vzorkovníky. Na biológii sa učili o stavbe tela kvitnúcich rastlín a svoje vedomosti využili v praxi. Takto pripravený botanický materiál identifikovali pomocou atlasov, encyklopédií a internetu na slovenské a vedecké názvy rastlín. Rastlinným zbierkam vytvorili pekné obaly. Veríme, že pribudnú do ich zbierok aj ďalšie zaujímavé vzorky semien.

    • Šiestaci vytvárali vzorkovníky semien: Čítať viac
    • Spoznávanie Harmaneckej jaskyne
    • 29. 5. 2023
    • Žiaci ôsmeho ročníka sa rozhodli spoznať krásy Harmaneckej jaskyne. Výstup k jaskyni zvládli všetci. Niektorí za kratší, iní za dlhší čas. Odmenou po príchode bol krásny výhľad na prírodu v okolí. Po krátkom oddychu ich čakala samotná prehliadka s odborným výkladom. Páčila sa im bohatá sintrová výzdoba, nástenné vodopády, pagodové stalagmity aj sintrové jazierka. Harmanecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne na Slovensku.

    • Spoznávanie Harmaneckej jaskyne: Čítať viac
    • Štvrtáci v škole v prírode
    • 26. 5. 2023
    • Krásnych päť dní prežili žiaci štvrtého ročníka našej školy v škole v prírode v Liptovskom Jáne. Zažili veľa zábavy, hier, návštevu múzea miniatúr Slovenska, výstup na rozhľadňu, napili sa z liečivého prameňa a zostúpili do Stanišovskej jaskyne. Aby deťom nič nechýbalo, dohliadali na to ich učiteľky Mgr. A. Urbanská, Mgr. S. Kramárová, Mgr. V. Kohajdová, Mgr. L. Macáková a animátori.

    • Štvrtáci v škole v prírode: Čítať viac
    • TIMSS - testovanie štvrtákov
    • 26. 5. 2023
    • Dňa 23.5. a 24.5. sa naši žiaci 4.ročníka zúčastnili medzinárodného merania TIMSS , ktoré sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4.ročníka ZŠ. Do testovania TIMSS 2023 sa zapája viac než 60 krajín sveta. Naša škola bola vybratá spolu so 162 pilotnými školami na Slovensku.

    • TIMSS - testovanie štvrtákov: Čítať viac
    • Druháci vo viváriu
    • 24. 5. 2023
    • Žiaci druhých ročníkov navštívili Univerzitné vivárium SPU v Nitre. Odborníci na chov plazov a študenti odboru špeciálneho chovateľstva sa pochválili chovom krokodíla filipínskeho, veľhada kráľovského, korytnačky kĺbovej, chameleónmi. Deti zaujal najväčší obyvateľ, 50kg samec korytnačky - Vinco. Zážitkom bolo pohladenie zvieratka. Naše putovanie prírodou pokračovalo k sokoliarom sv. Svorada. Predstavili nám život a chov dravcov, ktorých majú celkove 13. Cestou k autobusu sme obdivovali muflóny vo voľnom výbehu.

    • Druháci vo viváriu: Čítať viac
   • Unicef
   • Strom života
   • Detský čin roka
   • Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
   • Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ
   • Comenius
   • Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ