• O škole
    • ZŠ s MŠ, Lúky 1226 je školou, ktorá vzdeláva a vychováva deti od 3 do 15 rokov. Deti postupne prechádzajú predprimárnym vzdelávaním, primárnym vzdelávaním a končia ako absolventi nižšieho sekundárneho vzdelávania.
    • O škole
    • Budova školy sa nachádza na okraji sídliska Lúky v pokojnom a bezpečnom prostredí. Obklopuje ju areál s množstvom zelene, trávnatých a oddychových zón, s trávnatým futbalovým ihriskom, hokejbalovým, multifunkčným a detským ihriskom. Areál školy využívajú žiaci nielen počas vyučovania, ale aj v oddeleniach školského klubu detí a v triedach materskej školy.
    • O škole
    • Žiaci majú k dispozícii špeciálne učebne jazykov, výpočtovej techniky, informačno-komunikačných technológií, fyziky, dielne, kuchynku, klubovňu.
    • O škole
    • Už od prvého ročníka sa žiaci učia anglický jazyk a informatickú výchovu. V piatom ročníku si môžu vybrať športovú prípravu so zameraním na futbal, alebo predmety regionálnu výchovu, objavovanie prírody, mladý záchranár. Od 7. ročníka majú žiaci na výber medzi ruským a nemeckým jazykom.
    • O škole
    • Samozrejmosťou je práca žiackeho parlamentu, bohatá krúžková činnosť a zapájanie sa žiakov do súťaží a rôznych projektov.
  • Pozývame rodičov a ich budúcich prváčikov na

   SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

   1. apríl 2023 (sobota), od 9:00 do 13:00  hod.

   SPOJENÝ S PREHLIADKOU PRIESTOROV ŠKOLY A PREZENTÁCIOU NAŠICH AKTIVÍT

   Svoje dieťa môžete zapísať aj počas pracovných dní od 1. apríla do 30. apríla v čase od 7:30
   hod. do 16:30 hod. s výnimkou veľkonočných prázdnin (06.04. - 11.04.2023).
   Nezabudnite si priniesť rodný list dieťaťa a občianske preukazy!

    

   Prečo práve my?

   Vedieme deti k tímovej spolupráci.

   Pri nástupe im darujeme sadu zošitov, písacie a hygienické potreby.

   Individuálny prístup ku každému žiakovi.

   Ponúkame široký výber záujmových útvarov.

   Pracujeme v moderných učebniach fyziky, informatiky, techniky, cvičnej kuchynky, komunitnej záhrady...

   Informatika a anglický jazyk už od 1. ročníka.

   Rozvíjame detskú osobnosť v školskom klube detí.

   Dosahujeme vysokú úspešnosť v predmetových olympiádach, športových súťažiach a umeleckých aktivitách.

    

   037/783 20 34, 0911 832 034, lukyvrable@zoznam.sk

    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole!
    • Piataci na divadelnom predstavení v Nitre
    • 14. 3. 2023
    • Piataci navštívili divadelné predstavenie Zlodejka kníh v Novom divadle v Nitre, v rámci ktorého mali žiaci príležitosť vstúpiť do problematiky 2. svetovej vojny a uvedomiť si vzácnosť každého prežitého okamihu. Po predstavení sa vybrali na Nitriansky hrad, kde ich čakali pani sprievodkyne. Tie im poskytli zaujímavosti o histórii hradu a o príchode Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy.

    • Piataci na divadelnom predstavení v Nitre: Čítať viac
    • Voskové obrúsky
    • 13. 3. 2023
    • Viete, čo sú voskové obrúsky? Naši siedmaci to zistili, dokonca si ich sami vyrobili. Potrebovali na to kúsok látky, včelí vosk a kvapku jojobového oleja. Zvolili sme si techniku strúhania a následného zažehlenia. Ukázali sme si, že aj balenie desiaty môže byť EKO. Plastové dózy a igelitové vrecúška vieme nahradiť voskovým obrúskom, ktorý môžeme opakovane používať. Dve hodiny výtvarnej výchovy ubehli ako voda a výsledné produkty potešili svojich zhotoviteľov.

    • Voskové obrúsky: Čítať viac
    • Riaditeľské voľno
    • 13. 3. 2023
    • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Lúky 1226, Vráble udeľuje z organizačných dôvodov žiakom 5., 6. a 7. ročníka riaditeľské voľno 22. marca 2023. V tento deň sa uskutoční Testovanie9, na jeho priebeh bude dohliadať väčší počet pedagógov. Úplné znenie rozhodnutia po kliknutí tu: Rozhodnutie riaditeľa.

    • Riaditeľské voľno: Čítať viac
    • Malí predškoláci vo veľkej škole
    • 5. 3. 2023
    • Hovorí sa, že pre školy je najdôležitejší mesiac september, ale u nás máme viac dní, na ktoré sa veľmi tešíme. Prvého marca sa chodbami našej školy šíril detský smiech viac ako zvyčajne. Dvere boli otvorené pre predškolákov z okolitých materských škôl. Pedagógovia a žiaci si pre nich pripravili zaujímavý program a ukázali tak, čím žije škola takmer celý školský rok. Predškoláci ju mali možnosť lepšie spoznať, pozrieť si triedy a učebne. Nezabudli navštíviť ani terajších prvákov, ktorí im ukázali, čo všetko sa už naučili. Pomocou hier a práci na interaktívnej tabuli sme sa im snažili zatraktívniť hodiny anglického jazyka. Otestovali počítačovú miestnosť, v ktorej sa zahrali na malých informatikov a lego stavebníkov. V tvorivých dielňach zapojili svoju kreativitu a vyrobili jarný kvietok. Neskôr sa presunuli do telocviční, kde na nich čakali rôzne hry a divadelné predstavenie, ukážka z Ro

    • Malí predškoláci vo veľkej škole: Čítať viac
    • Siedmaci učili druhákov
    • 5. 3. 2023
    • Každý učiteľ neustále hľadá možnosti, ako svoje vyučovanie vylepšiť, aby boli žiaci prirodzene motivované a chceli vedieť viac, aby sa zvedavosť detí, s ktorou do školy prichádzajú, nevytratila už na prahu dverí prvého ročníka. Druháci na hodinách prvouky robia rôzne pokusy, ktorými zábavnejšou formou spoznávajú okolitý svet. Ale čo tak upevniť zároveň medziľudské, medziročníkové vzťahy cez pokusy? Žiaci 7.b triedy vo fyzikálnej učebni hravou a zábavnou formou prezentovali žiakom 2.b triedy, čo sa naučili na hodinách chémie. Druháci svojich starších kamarátov pozorne sledovali a tí ich zas zapájali do svojich pokusov. Zopakovali si s nimi tému o rozpustnosti látok, urobili pokus filtrácie modrej kriedy. Zároveň ich naučili, ako si môžu nafúkať balón bez použitia úst, skúsili si vyrobiť lávovú lampu. Martin Červený si pripravil projekt o znečisťovaní vôd, životného prostredia, ktorý je ak

    • Siedmaci učili druhákov: Čítať viac
    • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm Junior
    • 5. 3. 2023
    • Do atómovej elektrárne Mochovce po troch rokoch opäť zavítal filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm Junior. Priniesol do Energolandu víťazné dokumentárne filmy, ktoré prezentuje počas svojej Tour 2023 po celom Slovensku. Naša škola sa spolu s ostatnými základnými školami vo Vrábľoch zúčastnila tejto prezentácie. Žiaci 1.-4. ročníka sú veľmi zvedaví a environmentálne problémy ich zaujímajú. Mali možnosť pozrieť si tri krátke filmy, ktoré boli prispôsobené ich vekovej skupine. Boli zamerané na ochranu našej planéty, životného prostredia a vhodného riešenia klimatických problémov. Deti si z festivalu odniesli množstvo pekných zážitkov a nových informácií.

    • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm Junior: Čítať viac
    • Lyžiarsky výcvik
    • 5. 3. 2023
    • Vo februári žiaci našej školy absolvovali lyžiarsky výcvik v Ski Vitanová na Orave. Pre veľký záujem boli rozdelení do dvoch termínov, nakoľko sa počas covidového obdobia lyžiarskych výcvikov nemohli zúčastniť. Zažili päť dní lyžovania, zábavy a rôznych hier. Všetci sa snažili na maximum a zvládli základy lyžovania. V posledný deň absolvovali preteky, po ktorých získali všetci diplom a sladkú odmenu.

    • Lyžiarsky výcvik: Čítať viac
    • Enviroworkshop o klimatickej zmene
    • 2. 3. 2023
    • Žiaci IX.B absolvovali enviroworkshop. Na úvod si pozreli dokument „Po nás potopa“ a po ňom nasledovali aktivity a diskusia o klimatickej zmene. Workshop viedol kvalifikovaný lektor Michal Kutlík z občianskeho združenia Pestrec. Žiaci sa do úloh mohli aktívne zapojiť. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii o klimatickej zmene na našej planéte.

    • Enviroworkshop o klimatickej zmene: Čítať viac
    • Čas premien - prednášky o dospievaní
    • 28. 2. 2023
    • „Čas premien“ je výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je prostredníctvom besied a prezentácií poskytnúť žiakom potrebné informácie o dospievaní, o fyzických a psychických zmenách počas dospievania, ako aj poznatky o hygiene a reprodukčnom zdraví. Online besedy viedla kvalifikovaná lektorka Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s r.o. Prvá beseda bola určená pre dievčatá s názvom „Dospievam alebo život plný zmien“. Druhá beseda pre chlapcov mala názov „Na ceste k mužnosti“. Žiaci siedmych ročníkov sa dozvedeli veľa zaujímavých a odborných informácií o období puberty.

    • Čas premien - prednášky o dospievaní: Čítať viac
   • Unicef
   • Strom života
   • Detský čin roka
   • Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
   • Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ
   • Comenius
   • Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ