• Covid opatrenia

    • Staršie oznamy o prerušení prevádzky / domácej karanténe


     prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 2.A a časti 3.A riede od 23.2.2022 do 27.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
      prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 1.C a časti 3.A riede od 22.2.2022 do 26.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy] 
      prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 6.B  triede od 18.2.2022 do 22.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy
     prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 6.A a v 9.B  triede od 19.2.2022 do 23.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy
     prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 9.A  triede od 18.2.2022 do 22.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]  
     prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 5.C  triede od 16.2.2022 do 20.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
     prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 1.C  a v časti  3.A triede od 12.2.2022 do 16.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
     # prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 8.B triede od 9.2.2022 do 13.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
     prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 4.A, B, C triede od 9.2.2022 do 11.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
     prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 2.A a v časti 3.A triede od 1.2.2022 do 5.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
     # prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 9.A triede od 1.2.2022 do 5.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
     # prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 1.B a v časti 3.C triede od 2.2.2022 do 6.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
     # prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 4.A triede od 2.2.2022 do 6.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
     # prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 8.A triede od 2.2.2022 do 6.2.2022 (vrátane) [Rozhodnutie riaditeľa školy]
     # Prerušenie od 22.01.2022 do 28.01.2022 (vrátane) platné pre celú školu [Rozhodnutie RÚVZ]
     # v predškolskej triede materskej školy od 17.01.2022 do 24.01.2022 (vrátane)  [Rozhodnutie RÚVZ
     # v triede Žabky materskej školy od 19.01.2022 do 27.01.2022 (vrátane) [Rozhodnutie RÚVZ]
     # v malej triede materskej školy od 17.01.2022 do 24.01.2022 (vrátane) [Rozhodnutie RÚVZ
     # v malej Včielky materskej školy od 20.01.2022 do 27.01.2022 (vrátane) [Rozhodnutie RÚVZ]
     # v 4.A a v 4.B triede od 15.01.2022 do 23.01.2022 (vrátane) [Rozhodnutie RÚVZ
     # v 2.A a v 3.A triede od 17.01.2022 do 24.01.2022 (vrátane) [Rozhodnutie RÚVZ]
     #  v 9.A triede od 17.01.2022 do 24.01.2022 (vrátane)  [Rozhodnutie RÚVZ
     #  v 8.B triede od 19.01.2022 do 24.01.2022 (vrátane)  [Rozhodnutie RÚVZ] 
     #  v 6.B triede od 19.01.2022 do 29.01.2022 (vrátane)  [Rozhodnutie RÚVZ
     #  v 1.B a v 3.C triede od 20.01.2022 do 30.01.2022 (vrátane) [Rozhodnutie RÚVZ]
     #  v 7.B triede od 21.01.2022 do 30.01.2022 (vrátane) [Rozhodnutie RÚVZ
     # v 7.A a v 8.A triede od 21.01.2022 do 27.01.2022 (vrátane) [Rozhodnutie RÚVZ]
     #  v 6.A triede od 21.01.2022 do 29.01.2022 (vrátane) [Rozhodnutie RÚVZ]
     #
      17. - 22. 12. 2021 (vrátane): domáca karanténa v 4.A, 4.C triede  [Rozhodnutie RÚVZ] 
     # 2. - 12. 12. 2021 (vrátane): domáca karanténa v 8.A, 8.B triede  [Rozhodnutie RÚVZ] 
     # 16. - 22. 11. 2021 (vrátane): domáca karanténa v 4.B triede  [Rozhodnutie RÚVZ] 
     # 18. - 27. 09. 2021 (vrátane): domáca karanténa  pre celú školu  [Rozhodnutie RÚVZ
     # 16. - 24. 09. 2021 (vrátane): domáca karanténa v 9.B triede  [Rozhodnutie RÚVZ
     # 13. - 20. 09. 2021 (vrátane): domáca karanténa v 1.B triede [Rozhodnutie RÚVZ]  
     # 13. - 20. 09. 2021 (vrátane): domáca karanténa v 6.B triede [Rozhodnutie RÚVZ]  
     14. - 20. 09. 2021 (vrátane): domáca karanténa v 8.B triede [Rozhodnutie RÚVZ
     # 9. - 20. 09. 2021 (vrátane): domáca karanténa v 5.A triede [Rozhodnutie RÚVZ]