• Čo ponúkame?


    • Základná škola  s materskou školou na sídlisku Lúky 1226 je novým výchovno-vzdelávacím subjektom od 2. januára 2006. Pre potreby materskej školy bolo uvoľnené a zrekonštruované jedno krídlo školy. Vytvoril sa tak priestor pre:

     •     priestranné herne
     •     spálne jednotlivých oddelení
     •     šatňu
     •     presvetlenú chodbu
     •     dve hygienické zariadenia.
       

     Všetky priestory sú zrekonštruované a v plnej miere vyhovujú požadovaným kritériám pre celodenný pobyt detí vo veku od 2 do 6 rokov.

      

       Čo ponúka naša materská škola pre Vaše deti?


     •     odborné výchovno-vzdelávacie vedenie a starostlivosť zo strany pedagógov
     •     prípravu na základnú školu v tom najprirodzenejšom prostredí
     •     nikde inde Vaše deti nebudú mať bližšie k základnej škole
     •     pripravia sa na vstup do základnej školy bez zbytočných stresov z nového prostredia
     •     vopred budú poznať nielen priestory ale i pedagógov, s ktorými sa ako predškoláci stretávajú
     •     získajú základné zručnosti v práci s počítačom
     •     pre rozvoj pohybových aktivít budú mať k dispozícii telocvičňu, ihrisko s umelou trávou a novovybudované detské ihrisko
     •     svoju tvorivosť a vnímavosť budú rozvíjať  na vianočných besiedkach, detských karnevaloch, vychádzok do prírody, predplaveckej prípravy, počas divadelných a výchovných podujatí, zapojením sa do činnosti školského folklórneho súboru

      

     Čo ponúka naša materská škola Vám - Rodičom?


     •     Spokojnosť a dobrý pocit, že ste si vybrali tú správnu školu - príďte a presvedčte sa, radi Vás privítame!