• Zborovňa MŠ

    • I. trieda:  Anna Krupová (triedna učiteľka), Erika Golhová

     II. trieda:  Žaneta Duchoňová (triedna učiteľka), Gabriela Chovanová   

     III. trieda: Mgr. Jaroslava Dolníková (triedna učiteľka), Miroslava Oravcová 

     IV. trieda: Mgr. Annamária Fojtíková (triedna učiteľka), Mgr. Alena Ürgeová