• Zborovňa

     •     riaditeľ: PaedDr. Karol Drienovský
     •     zástupkyňa: Mgr. Mária Lukáčová
     •     zástupkyňa pre materskú školu: Gabriela Chovanová
     •     výchovná poradkyňa: Mgr. Soňa Gajdošová
     •     školský špeciálny pedagóg: Mgr. Dušana Zimová

      


     Triednictvo:


      

     1.A - Mgr. Nikola Hudecová

     1.B - Mgr. Zuzana Červená

     1.C – Mgr. Ivana Valkovičová

     2.A - Mgr. Blažena Bogyová

     2.B - Mgr. Jana Sádovská

     2.C - Mgr. Ingrid Klčová

     3.B - Mgr. Lídia Macáková

     3.C - Mgr. Jana Barátová

     4.A - Mgr. Anna Urbanská

     4.B - Mgr. Stanislava Kramárová

     4.C - Mgr. Veronika Kohajdová

     5.A – Mgr. Ivana Pavlatovská

     5.B – Mgr. Lucia Oslancová Zelenková

     5.C – Mgr. Eva Uharčeková

     6.A – Mgr. Stanislava Lakušová

     6.B – PaedDr. Lenka Krajčovičová

     6.C – PhDr. Štefan Foltán

     7.A – PaedDr. Andrea Hangaiová

     7.B – Mgr. Pavel Hegedüš

     8.A – Mgr. Jana Levická

     8.B – PaedDr. Dagmar Andová

     9.A – PaedDr. Katarína Šlachtová

     9.B – Mgr. Eva Foltánová

      

      Beztriedni učitelia:


      

     Mgr. Peter Mjüller

     Mgr. Veronika Karáčová

     Mgr. Soňa Gajdošová

     Mgr. Eva Hallerová

     Mgr. Barbora Šípošová

      

      

      Asistenti učitelia:


      

     Mgr. Dominika Husárová

     Bc. Lenka Pichňová

     Silvia Jeseničová

     Mgr. Monika Šáriová

     Mgr. Lívia Ránová

     Mgr. Natália Mančušková

     Mgr. Dominika Vančová

     Mgr. Natália Kováčová