• Život v našej škole

     • Zápis prvákov
      • Zápis prvákov

      • Vážení rodičia, svoje dieťa môžete zapísať jedným z uvedených spôsobov:

       » online prihláškouPRIHLÁŠKA na zápis žiaka v šk. r. 2021/2022

       » elektronicky: stiahnite si prihlášku vo formáte prihláška 2021/22.rtf alebo prihláška 2021/22.pdf, vyplňte a zašlite na mailovú adresu  lukyvrable@zoznam.sk

       » osobne: v pracovných dňoch od 7. apríla 2021 do 14. apríla 2021 v čase od 7:30 do 15:30 s  dodržaním aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

        O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021. Bližšie informácie v pracovných dňoch na t. č.: 037 783 20 34 alebo 0911 832 034. A keďže tento rok nemôžeme pre Vás kvôli situácii s C19 zrealizovať deň otvorených dverí, poďte sa k nám pozrieť aspoň virtuálne:

     • Veľkonočné pozdravy od piatakov
      • Veľkonočné pozdravy od piatakov

      • Zima je už na odchode a sviatky jari sa nezadržateľne blížia. Žiaci V.B triedy sú už naladení na jarnú nôtu a pripravujú svojim blízkym a známym veľkonočné pohľadnice a  pozdravy. Touto cestou ich aj nám všetkým posielajú, prajú šťastné a veselé veľkonočné sviatky, veľa zdravia a tešia sa na stretnutia so svojimi kamarátmi a spolužiakmi v škole.
       Gúľaj sa, vajíčko, cez hory, doliny, prines jarný pozdrav do každej rodiny!

       Mgr. G. Peceková (vyučujúca výtvarnej výchovy)

     • Deň vody 2021 online - vedomostný kvíz vrábeľských škôl
      • Deň vody 2021 online - vedomostný kvíz vrábeľských škôl

      • V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sa 25. marca skutočnil vedomostný kvíz "Deň vody 2021 online", ktorého sa zúčastnili vrábeľské školy. Organizovala ho naša škola a  Strom života mesta Vráble. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole si žiaci overili vedomosti o vodách sveta, v druhom kole hľadali v texte názvy riek Slovenska a na záver absolvovali kvíz o rieke Žitava. Všetci zúčastnení preukázali výborné vedomosti, no zvíťaziť mohol iba jeden.

       Poradie družstiev:
       1. miesto: ZŠ sv. Vojtecha
       2. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226
       3. miesto: ZŠ, Levická 903

       Poradie jednotlivcov:
       1. miesto: E. Záhorcová, Peter Levický s rovnakým počtom bodov (ZŠ sv. Vojtecha)
       2. miesto: L. Krajčovičová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)
       3. miesto: S. Čikelová (ZŠ, Levická 903)
       4. miesto: A. Čikel (ZŠ, Levická 903)
       5. miesto: A. Božgaiová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)

       Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Vedomostný kvíz podporilo Mesto Vráble.

        

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka súťaže)

     • Oznam o posunutí testovania
      • Oznam o posunutí testovania

      • Kloktanie žiakov 3. a 4. ročníka sa presúva až na termín po skončení Veľkonočných prázdnin. Dôvodom je nedodanie kloktacích testov zo strany Ministerstva školstva.

       PaedDr. K Drienovský (riaditeľ)

     • Piataci bábkohercami
      • Piataci bábkohercami

      • Aj keď nám dnešná situácia neumožňuje navštevovať spoločenské a kultúrne podujatia, so žiakmi V.A sme si vymysleli malú „náhradu“. Inšpirovala nás k tomu učebnica literatúry pre piaty ročník, kde je jednou z tém bábkové divadlo. Naučili sme sa rozpoznávať typy bábkových divadiel a zároveň bábok. Vďaka týmto vedomostiam si žiaci vytvorili bábky – javajky. Niektorí žiaci uchopili túto úlohu s veľkým nadšením a vytvorili si k bábkam aj prostredie z bábkovej hry. Veríme tomu, že ich budeme mať príležitosť použiť a vyskúšať aj priamo pri hraní.

       Mgr.  Z. Schmidtová (vyučujúca slovenského jazyka a literatúry)

     • 22. marec - Svetový deň vody
      • 22. marec - Svetový deň vody

      • Voda bola, je a bude potrebná všetkým. Otázkou je, akým spôsobom ju využívame a ako sa k nej správame. Mnohí sú mylne presvedčení, že je nevyčerpateľným zdrojom. V škole preto žiakov učíme, ako s ňou šetrne zaobchádzať a  zachovať ju pre ďalšie generácie. V rámci tematického celku Život vo vode a na brehu sa tejto téme venovali aj žiaci piateho ročníka. Svoje poznatky spracovali a vytvorili zaujímavé projekty a modely na tému: Kolobeh vody v prírode. 

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka Environmentálnej výchovy na škole)

     • Online prednáška „Medzi nami dievčatami - Čas premien“
      • Online prednáška „Medzi nami dievčatami - Čas premien“

      • „Čas premien“ je výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je prostredníctvom besied a prezentácií poskytnúť žiakom potrebné informácie o dospievaní, o fyzických a psychických zmenách počas dospievania, ako aj poznatky o hygiene a reprodukčnom zdraví. Žiačky siedmych ročníkov ho absolvujú každoročne. Online besedu viedla kvalifikovaná lektorka Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s.r.o. Dievčatá sa dozvedeli veľa zaujímavých a odborných informácií o období puberty. Súčasťou besedy je aj balíček, ktorý dostanú dievčatá po návrate do školy.

       PaedDr. L. Krajčovičová  (vyučujúca biológie)

     • Projekt školskej záhrady
      • Projekt školskej záhrady

      • V tomto školskom roku pripravujeme v areáli našej školy vybudovať školskú záhradu, kde by sa deti mohli vzdelávať a tráviť voľný čas. Vytvorením prírodného a podnetného priestoru, najmä z hľadiska ekológie a zdravého životného štýlu, chceme dať deťom možnosť vlastnou skúsenosťou poznávať, tvoriť a zabávať sa. Inšpiráciou pri tvorbe projektu bolo dielo A. S. Exupéryho, a preto sa projekt volá "Malý princ na ceste k objavom".  Jednotlivé časti sú pomenované krátkymi fragmentmi z knihy a niektoré citáty zakomponujeme aj v priestore. V zabudnutom kúte za futbalovým a hokejovým ihriskom vyrastie:
       - Asteroid B 612 – priestor na vzdelávanie pod mohutným orechom, hruškou a slivkou (vyššie stromy, pergola, sedenie, meteorologická stanica, slnečné hodiny, miesto na pokusy a pozorovanie).
       - Pozor na baobaby – priestor na pestovanie na slnečnom mieste (zvýšené záhony, valy, záhony kvetov a byliniek, lúka, záhon „kľúčová dierka“, záhon „nikoho“).
       - Tri sopky – priestor na oddych a prežívanie pod mohutnou čerešňou a krami (vŕbové stavby, pocitový chodník, žriedlo, šikmé plochy).  
       Pri plánovaní záhrady sme oslovili aj žiakov 6.b, ktorí sa na chvíľu stali záhradnými architektami.

       A. Ürgeová (učiteľka materskej školy)

     • Pohybom a výživou ku zdraviu
      • Pohybom a výživou ku zdraviu

      • Žiaci II. A triedy sa chcú venovať zdravému spôsobu života. Trávia veľa času pobytom na čerstvom vzduchu. Prechádzky, športovanie a všetky voľnočasové aktivity im robia radosť a vyčarujú im na tvárach úsmev. Súčasnú situáciu a dlhší pobyt doma využili aj na to, aby sa naučili pripravovať zdravé jedlá. Stávajú sa z nich šikovní pomocníci rodičov.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka II.A)

     • Zručnosť deviatakov na hodinách techniky
      • Zručnosť deviatakov na hodinách techniky

      • Žiaci IX.B triedy ani počas dištančnej výučby techniky nezaháľali. Teóriu dejín techniky a tvorby technického výkresu zvládli formou prezentácií a následne svoje poznatky uplatnili v praxi. Ich výtvory boli kreatívne a nápadité. Posúďte sami!

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca techniky)