• Život v našej škole

     • Piataci na divadelnom predstavení v Nitre
      • Piataci na divadelnom predstavení v Nitre

      • Piataci navštívili divadelné predstavenie Zlodejka kníh v Novom divadle v Nitre, v rámci ktorého mali žiaci príležitosť vstúpiť do problematiky 2. svetovej vojny a uvedomiť si vzácnosť každého prežitého okamihu. Po predstavení  sa vybrali na Nitriansky hrad, kde ich čakali pani sprievodkyne. Tie im poskytli zaujímavosti o histórii hradu a o príchode Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy. 

       Mgr. B. Šípošová (učiteľka slovenského jazyka a literatúry)
       [3. marec 2023]

     • Voskové obrúsky
      • Voskové obrúsky

      • Viete, čo sú voskové obrúsky? Naši siedmaci to zistili, dokonca si ich sami vyrobili. Potrebovali na to kúsok látky, včelí vosk a kvapku jojobového oleja. Zvolili sme si techniku strúhania a následného zažehlenia. Ukázali sme si, že aj balenie desiaty môže byť EKO. Plastové dózy a igelitové vrecúška vieme nahradiť voskovým obrúskom, ktorý môžeme opakovane používať. Dve hodiny výtvarnej výchovy ubehli ako voda a výsledné produkty potešili svojich zhotoviteľov.

        

       Mgr. V. Karáčová (učiteľka výtvarnej výchovy)

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Lúky 1226, Vráble udeľuje z organizačných dôvodov žiakom 5., 6. a 7. ročníka riaditeľské voľno 22. marca 2023. V tento deň sa uskutoční Testovanie9, na jeho priebeh bude dohliadať väčší počet pedagógov. Úplné znenie rozhodnutia po kliknutí tu: Rozhodnutie riaditeľa.

       -adm-

     • Malí predškoláci vo veľkej škole
      • Malí predškoláci vo veľkej škole

      • Hovorí sa, že pre školy je najdôležitejší mesiac september, ale u nás máme viac dní, na ktoré sa veľmi tešíme. Prvého marca sa chodbami našej školy šíril detský smiech viac ako zvyčajne. Dvere boli otvorené pre predškolákov z okolitých materských škôl. Pedagógovia a žiaci si pre nich pripravili zaujímavý program a ukázali tak, čím žije škola takmer celý školský rok. Predškoláci ju mali možnosť lepšie spoznať, pozrieť si triedy a učebne. Nezabudli navštíviť ani terajších prvákov, ktorí im ukázali, čo všetko sa už naučili. Pomocou hier a práci na interaktívnej tabuli sme sa im snažili zatraktívniť hodiny anglického jazyka. Otestovali počítačovú miestnosť, v ktorej sa  zahrali na malých informatikov a lego stavebníkov. V tvorivých dielňach zapojili svoju kreativitu a vyrobili jarný kvietok. Neskôr sa presunuli do telocviční, kde na nich čakali rôzne hry a divadelné predstavenie, ukážka z Rozprávky o čakaní na Kuba. Prehliadku priestorov zavŕšili v školskej jedálni, kde si pochutnali na sladkom občerstvení. Sme radi, že sme mali možnosť spoznať budúcich prvákov, ktorí sa už tešia do školy. Veríme, že sa im v škole páčilo, a že ich v septembri privítame v našich školských laviciach.

       Mgr. J. Barátová (triedna učiteľka III.C)
       [1. marec 2023]

     • Siedmaci učili druhákov
      • Siedmaci učili druhákov

      • Každý učiteľ neustále hľadá možnosti, ako svoje vyučovanie vylepšiť, aby boli žiaci prirodzene motivované a chceli vedieť viac, aby sa zvedavosť detí, s ktorou do školy prichádzajú, nevytratila už na prahu dverí prvého ročníka. Druháci na hodinách prvouky robia rôzne pokusy, ktorými zábavnejšou formou spoznávajú okolitý svet. Ale čo tak upevniť zároveň medziľudské, medziročníkové vzťahy cez pokusy? Žiaci 7.b triedy vo fyzikálnej učebni hravou a zábavnou formou prezentovali žiakom 2.b triedy, čo sa naučili na hodinách chémie. Druháci svojich starších kamarátov pozorne sledovali a tí ich zas zapájali do svojich pokusov. Zopakovali si s nimi tému o rozpustnosti látok, urobili pokus filtrácie modrej kriedy. Zároveň ich naučili, ako si môžu nafúkať balón bez použitia úst, skúsili si vyrobiť lávovú lampu. Martin Červený si pripravil projekt o znečisťovaní vôd, životného prostredia, ktorý je aktuálnym celosvetovým problémom. S touto témou súvisel aj pokus ako pracuje sopka, na ktorý použili žiaci ocot a sódu bikarbónu. Toto vzájomné učenie vytvorilo príjemné prostredie, bohaté na komunikáciu, s množstvom zvedavých otázok a posilnilo spoluprácu medzi staršími a mladšími žiakmi. Druhákov táto téma zaujala a veríme, že posilnila ich pozitívny postoj k učeniu.

       Mgr. J. Sádovská (triedna učiteľka II.B)

     • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm Junior
      • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm Junior

      • Do atómovej elektrárne Mochovce po troch rokoch opäť zavítal filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm Junior. Priniesol do Energolandu víťazné dokumentárne filmy, ktoré prezentuje počas svojej Tour 2023 po celom Slovensku. Naša škola sa spolu s ostatnými základnými školami vo Vrábľoch zúčastnila tejto prezentácie. Žiaci 1.-4. ročníka sú veľmi zvedaví a environmentálne problémy ich zaujímajú. Mali možnosť pozrieť si tri krátke filmy, ktoré boli prispôsobené ich vekovej skupine. Boli zamerané na ochranu našej planéty, životného prostredia a vhodného riešenia klimatických problémov. Deti si z festivalu odniesli množstvo pekných zážitkov a nových informácií.

       Mgr. S. Kramárová (triedna učiteľka III.B)
       [3. marec 2023]

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Vo februári žiaci našej školy absolvovali lyžiarsky výcvik v Ski Vitanová na Orave. Pre veľký záujem boli rozdelení do dvoch termínov, nakoľko sa počas covidového obdobia lyžiarskych výcvikov nemohli zúčastniť. Zažili päť dní lyžovania, zábavy a rôznych hier. Všetci sa snažili na maximum a zvládli základy lyžovania. V posledný deň absolvovali preteky, po ktorých získali všetci diplom a sladkú odmenu.

       Mgr. P. Mjuller (vyučujúci telesnej a športovej výchovy)
       [3. - 11. február 2013]

     • Enviroworkshop o klimatickej zmene
      • Enviroworkshop o klimatickej zmene

      • Žiaci IX.B absolvovali  enviroworkshop. Na úvod si pozreli dokument „Po nás potopa“ a po ňom nasledovali aktivity a diskusia o klimatickej zmene. Workshop viedol kvalifikovaný lektor Michal Kutlík z občianskeho združenia Pestrec. Žiaci sa do úloh mohli aktívne zapojiť. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii o klimatickej zmene na našej planéte.

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka Environmentálnej výchovy)
       [28.február 2023]