• Život v našej škole

     • Práca, oddych, zábava v ŠKD
      • Práca, oddych, zábava v ŠKD

      • V apríli sme sa viac ako inokedy venovali našej prírode. V rámci Dňa Zeme, mesiaca lesov, ochrany prírody a poznávania rôznych živočíchov a rastlín, sme vytvorili rôzne projekty. Teplé lúče jarného slniečka nás lákali von, a tak sme sa rozhodli vyčistiť areál za umelým ihriskom pod borovicami. Hrable, lopatky, fúrik, škatule na odpad a pre hygienu rukavice. Bolo to užitočné a zábavné zároveň. Potom prišiel zaslúžený oddych. Dievčatá hľadali najkrajšie púpavy a plietli venčeky, chlapci sa venovali svojim technickým zručnostiam. Všetkým sa táto činnosť veľmi páčila.

       D. Zuzulová (VI. odd. ŠKD 2. C a 3. A)

     • Druháci tvorili projekty ku Dňu Zeme
      • Druháci tvorili projekty ku Dňu Zeme

      • Spoločné projekty z prvouky pre žiakov II.A triedy sú, hlavne po návrate do školy po dištančnom vzdelávaní, veľmi vhodnou aktivitou na podporu spolupráce, tvorivosti, fantázie a vnútornej motivácie. Prírodné spoločenstvá bola téma, ktorá deti veľmi zaujíma a bola aktuálne spojená s Dňom Zeme.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka II.A)

     • Deň Zeme 2021 - vedomostný kvíz vrábeľských škôl
      • Deň Zeme 2021 - vedomostný kvíz vrábeľských škôl

      • Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. V tento deň totiž v roku 1970 vedci vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. A tradične aj uskutočňujeme k tejto príležitosti vedomostný kvíz vrábeľských škôl.
       Súťaž organizovala naša škola a Strom života s podporou Mesta Vráble. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom žiaci dopĺňali text o planéte Zem, v druhom vypĺňali tajničku o Slovensku a na záver kvíz o prírode – „Vieš, odpovieš?“ Všetci zúčastnení preukázali výborné vedomosti, no zvíťaziť mohol iba jeden.
       Poradie družstiev:
       1. miesto: ZŠ, Levická 903
       2.miesto: ZŠ sv. Vojtecha
       3. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226
       Poradie jednotlivcov:
       1. miesto: R. J. Račeková (ZŠ, Levická 903)
       2. miesto: L. Šimoneková (ZŠ sv. Vojtecha)
       3. miesto: P. Uhrínová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)
       4. miesto: A. Golban (ZŠ, Levická 903)
       5. miesto: L. Zúbeková (ZŠ sv. Vojtecha)
       6. miesto: L. Ácsová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)

       Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble.

       PaedDr. L. Krajčovičová  (koordinátorka súťaže)

     • Deň Zeme
      • Deň Zeme

      • Dňu Zeme je venovaný 22. apríl. V súčasnom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na dosahy ničenia životného prostredia. Pri tejto príležitosti naša škola pravidelne organizuje každý rok projektový deň, ktorý je zameraný na oboznamovanie sa detí s ekologickými problémami planéty a ich následkami. Žiaci piateho ročníka vytvorili projekty, plagáty, postery, modely a prezentácie o tom, ako zbierajú odpad v prírode. Patrí im srdečné poďakovanie a pochvala za mimoškolskú činnosť. 

       PaedDr. L. Krajčovičová /koordinátorka Environmentálnej výchovy na škole/

     • Štvrtáci predpovedali počasie v angličtine
      • Štvrtáci predpovedali počasie v angličtine

      • Jednou z tém, ktorú sa v učebnici anglického jazyka štvrtáci učia, je počasie. A tak sa naši žiaci stali na chvíľku „rosničkami“. Dostali za úlohu naučiť sa naspamäť krátku predpoveď počasia a pripraviť si  rekvizity, aby aj vizuálne naznačili, aké je počasie. Na hodine anglického jazyka sme sa tak ocitli v televíznom štúdiu. Každá predpoveď bola sprevádzaná zvučkou. Všetci žiaci boli výborne pripravení. Štvrtáci ukázali, že učenie v škole nie je žiadna nuda, ale naopak, že môže byť aj veľkou zábavou.

       Mgr. J. Levická (vyučujúca anglického jazyka)

     • Postup do krajského kola v Biologickej olympiáde
      • Postup do krajského kola v Biologickej olympiáde

      • Záujem žiakov o prírodu v poznávaní druhov rastlín, životného prostredia, ekosystémov a biotopov sa prejavil aj na biologickej olympiáde. V  kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika, museli zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si herbár. S týmito vedomosťami 8. apríla 2021 našu školu úspešne reprezentovali v okresnom kole Hana Ondrušová, obsadila 2. miesto a postúpila do krajského kola a Laura Krajčovičová, získala 5. miesto. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca biológie)

     • Veľkonočné prekvapenia v tráve
      • Veľkonočné prekvapenia v tráve

      • I keď už veľkonočné sviatky skončili, chceli sme si ich trocha oživiť s deťmi v školskom klube detí. Maľovali a zdobili sme vajíčka, zhotovovali rôzne jarné a veľkonočné dekorácie a pozdravy patriace k veľkonočným sviatkom. Keďže nám počasie prialo, mohli sme dodržať našu niekoľkoročnú tradíciu, ktorou je hľadanie ukrytých vajíčok, zajačikov a kuriatok v tráve na školskom dvore. Vďaka deťom a ich nadšeniu z hry sme strávili popoludnie plné zábavy.

        D.  Zuzulová (vychovávateľka ŠKD)