• Život v našej škole

     • Úspešná riešiteľka v krajskom kole Biologickej olympiády
      • Úspešná riešiteľka v krajskom kole Biologickej olympiády

      • Dňa 18. mája 2021 sa H. Ondrušová (VIII.A) zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády (kategória E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika). Musela zvládnuť teoretickú časť - rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a v praktickej časti  vytvoriť herbár a správu z pozorovaných druhov rastlín. Ako úspešná riešiteľka obsadila krásne 4. miesto. Blahoželáme!

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Projekt Educate Slovakia
      • Projekt Educate Slovakia

      • V uplynulom týždni (od 17. do 21. mája 2021) sa naši šiestaci až deviataci mali možnosť, i keď len virtuálne, stretnúť so študentmi zo zahraničia. Bewmith a Baghya zo Srí Lanky a Minh z Vietnamu prezentovali prírodné krásy svojich krajín a životný štýl ľudí, ktorí v nich žijú, svoju kultúru a tradície. Vďaka nim naši starší žiaci navštívili ďaleké miesta a spoznali iné zvyky. Rozprávanie študentov bolo zaujímavé a inšpiratívne. Project Educate Slovakia zabezpečuje študentská organizácia AIESEC a naša škola sa doň zapojila vďaka rodičovskému združeniu už po štvrtýkrát.

       Mgr. E. Foltánová (vyučujúca anglického jazyka)

     • Vesmír očami detí
      • Vesmír očami detí

      • Ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 36. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aj v našej škole sa našli talentované deti, ktoré rady tvoria a zapojili sa do súťaže. Z 3.a triedy to boli S. Štefanská, M. Paták, N. Macáková, A. Sabo a S. Pňaček. V II. kategórii, základných škôl Nitrianskeho okresu, uspela žiačka Vivien Matušková, ktorej srdečne blahoželáme.

       Mgr. M. Poliačiková (triedna učiteľka)

     • Najlepší žiak v pytagoriáde z našej školy
      • Najlepší žiak v pytagoriáde z našej školy

      • Aj keď tohtoročná situácia nepriala rôznym súťažiam a olympiádam, našli sa i také, ktoré predsa len mohli byť zrealizované. Medzi ne patrila matematická pytagoriáda. Jej školské kolá prebiehali v domácom prostredí.  Najlepší riešitelia sa prebojovali do okresného kola, ktoré sa pre žiakov 3. a 4. ročníka konalo dňa 13. apríla online formou pod dohľadom pedagógov zo školy. Staršie ročníky okresné kolo absolvovali dištančnou formou 14. apríla. Úspešnými riešiteľmi stali: E Klčová (III.B), E. Matušková (III.B), L. Sádovská (III.B), M. Maté (IV.B), S. Buranská (IV.B), N. Vargová a U. Kiss (IV.A), F. Šemelák (V.B), B. Duchoň (V.B), N. Červená (V.A), A. Kováč (VI.A), D. Očovský (VI.B). Marco Máté sa stal najúspešnejším zo všetkých riešiteľov v okrese Nitra  a za plný počet bodov a za predčasné vypracovanie stanovených úloh získal 1.miesto.

       Mgr. Z. Schmidtová