• Život v našej škole

     • Galéria najlepších žiakov školy za šk. r. 2020/2021
      • Galéria najlepších žiakov školy za šk. r. 2020/2021

      • Každoročne sú za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky nominovaní najlepší žiaci za jednotlivé triedy. Ich fotografie a mená za školský rok 2020/2021 si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii. Spomedzi všetkých žiakov našej školy zároveň pedagógovia vyberajú na základe dosiahnutých výsledkov a osobnostných predpokladov jedného žiaka, lídra školy, ktorý sa zároveň zúčastňuje návštevy u primátora mesta Vráble a reprezentuje našu školu. Tým sa v tomto školskom roku stal Matej Kováč z IX.A.

     • Piataci vytvárali herbáre
      • Piataci vytvárali herbáre

      • Žiaci piateho ročníka sa na biológii učili o rastlinách na poliach, lúkach a pasienkoch. V spolupráci s rodičmi ich nazbierali a vylisovali. Takto pripravený botanický materiál rastlín identifikovali pomocou atlasov, encyklopédií a internetu. Rastlinným zbierkam vytvorili  pekné  obaly s názvom Môj herbár. U niektorých žiakov to bol aj prvý herbár. Veríme, že v letných mesiacoch pribudnú ďalšie zaujímavé rastliny.

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)