• Život v našej škole

     • Príhovor riaditeľa školy
      • Príhovor riaditeľa školy

      • Milí žiaci a rodičia,

       školský rok 2020/2021 sa práve končí. Z pohľadu pedagógov, žiakov aj rodičov bol určitým spôsobom výnimočný. Uplynulých desať mesiacov nás všetkých niečo spájalo. Niečo, čo sme doteraz nezažili, čo nám prinieslo množstvo nových životných skúseností. Objavil sa vírus Covid19 a núdzový stav, ktorý priniesol absolútnu zmenu v systéme vzdelávania, a zmenu aj vo vzťahu žiak – učiteľ – rodič. Myslím si, že sme toto náročné obdobie štúdia spoločne zvládli úspešne. Za to  Vám v mene celého kolektívu chcem srdečne poďakovať. Prajem Vám pekné dovolenkové dni a deťom skvelé prázdniny!

       PaedDr. Karol Drienovský, riaditeľ školy