• Život v našej škole

     • "Tekvičák"
      • "Tekvičák"

      • Každoročne sa deti v našom ŠKD tešia na „Tekvičák“ – deň, keď si v škole pripravujú, vyrezávajú a vyzdobujú svoje tekvičky. I keď tento rok bol trocha netradičný, náladu a radosť detí to vôbec neovplyvnilo. Deti spolu s rodičmi vyrezávali tekvice doma a hotové ich priniesli do školy. Tvorivosť, nápaditosť, fantázia a šikovnosť sa prejavila naplno. Na chodbe sa objavili rôzne strašidielka, zvieratá a prírodné dekorácie. Vybrať z neskutočného množstva tekvíc tú najkrajšiu, najväčšiu alebo najnápaditejšiu by sa dalo len veľmi ťažko. Za snahu boli odmenené diplomom a sladkou odmenou všetky deti, ktoré sa tejto tvorivej akcie zúčastnili. Veľké ďakujem za spoluprácu patrí aj všetkým rodičom.

        D. Zuzulová  (vychovávateľka ŠKD)

     • "Chemik detektív"
      • "Chemik detektív"

      • Dňa 24.9.2021 sme sa zapojili do projektu Noc výskumníkov – Chemický kuriér. V rámci tohto projektu nám prišli na školu pomôcky na 3 zaujímavé pokusy. Vedecký kuriér Chémia sa skladal z pomôcok na chromatografiu fixiek, kde žiaci 8.ročníka mohli vidieť, z akých rôznych farieb sa skladá obyčajná čierna fixka. V rámci ďalších pokusov si mohli vyskúšať prácu detektívov, kde sa dali zistiť odtlačky prstov páchateľa alebo detekcia slín. Trochu sme si spestrili hodiny chémie a žiakom sa pokusy veľmi páčili. 

       PaedDr. A. Hangaiová (učiteľka chémie)

     • "Vedecký kuriér Biológia"
      • "Vedecký kuriér Biológia"

      • Žiaci siedmeho a deviateho ročníka si vyskúšali vedeckú prácu vďaka aktivite s názvom „Vedecký kuriér Biológia“, ktorá sa realizovala v rámci Európskej noci výskumníkov 2021. Vďaka experimentu si mohli bližšie pozrieť svoju DNA a jej štruktúru. Cieľom projektu bolo, aby sa žiaci stali aspoň na jednu vyučovaciu hodinu skutočnými vedcami (biologické materiály boli súčasťou balenia, ktoré prišli kuriérom v spolupráci s UK Bratislava), vyskúšali si pokusy na vedeckej a výskumnej úrovni v praxi.   

       PaedDr. L. Krajčovičová, Mgr. I. Pavlatovská (učiteľky biológie)

        

     • Výstava ovocia a zeleniny
      • Výstava ovocia a zeleniny

      • Žiaci šiesteho ročníka si vytvorili počas vyučovacej hodiny biológie v triede výstavu zeleniny a ovocia, ktoré sú súčasťou každodennej zdravej výživy. Pomocou prezentácií a zároveň vizuálne sa učili spoznávať jednotlivé druhy pestované v záhradách, sadoch. 

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • "Školský autobus"
      • "Školský autobus"

      • Vážení rodičia!

       Mesto Vráble pripravuje projekt „Školský autobus“. V rámci pilotného projektu bude predbežná trasa autobusu nasledovná: Sídl. Žitava, ul. Štúrova, Okružná, Družstevná, Dukelská, Partizánska (informácia o zberných miestach je predbežná a v prípade záujmu sa môže upravovať). 
       Školský autobus bude v rámci tohto projektu realizovať iba ranný zvoz pred začiatkom školského vyučovania a bude slúžiť výlučne iba pre žiakov základných škôl. Prvé tri mesiace bude táto služba pre  žiakov zo základných škôl vo Vrábľoch  zdarma.  Svoj záujem o zvážanie žiakov do ZŠ adresujte priamo na riaditeľstvo našej ZŠ.

     • Malí aranžéri
      • Malí aranžéri

      • Žiaci III.A triedy vytvorili nádherné kytice. Využili svoju fantáziu na originálne kombinácie jesenných pestrofarebných kvetov, ktoré našli vo svojom okolí. Svoju kyticu preniesli pomocou farieb aj na výkres.

       Mgr. A. Urbanská  (triedna učiteľka III.A)