• Život v našej škole

     • Geografická olympiáda - školské kolo
      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • 24. novembra 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Geografickej olympiády s celkovým počtom súťažiacich 34. Celková úspešnosť žiakov bola 85,3%. 
       Výsledky pre jednotlivé kategórie:
       Kategória G (5. ročník):   1. miesto –  M. Máté, 2. miesto – S. Bajaníková, 3. miesto – M. Bafrnec
       Kategória F (6. – 7. ročník):   1. miesto –  A. Kováč, 2. miesto – D. Kováč, 3. miesto – Š. Pilárik
       Kategória E (8. – 9. ročník):  1. miesto – H. Ondrušová, 2. miesto – J. Cagáň, 3. miesto – A. Malý
       Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali žiaci, ktorí dosiahli minimálny počet bodov 55 z celkového počtu 100 bodov z teoretickej časti spolu s miestnou krajinou a z praktickej časti. Do obvodového kola postúpili prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách G,F a E. Absolútnym úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády v tomto školskom roku je Hana Ondrušová z IX.A triedy (91 bodov). Ďalší úspešní riešitelia v kategórii G sú K. Maťová, U. Kiss, J. Gregor, T. Kišová a V. Holková. V kategórii F: F. Šemelák, V. Sališová a N. Červená. V kategórii E: M. Šrank, N. Miklóssyová, A. Božgaiová, L. Ácsová, M. Kokles, O. Mikla, V. Krajčovičová, L. Krajčovičová, P. Uhrínová, J. Kročka E. murgašová a J. Sýkora. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že prví traja žiaci v každej kategórii nás budú v obvodnom kole Geografickej olympiády výborne reprezentovať.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)

     • LandArt na hodine objavovania prírody
      • LandArt na hodine objavovania prírody

      • Na hodinách Objavovania prírody sme si so žiakmi 5. a 6.ročníka vyskúšali techniku LandArt. Žiaci mali pomocou prírodných materiálov vytvoriť zaujímavé obrázky podľa vlastnej fantázie. Mohli použiť gaštany, šišky, šípky, kamene, ihličie, listy, konáriky... .  Najťažšie bolo vymyslieť obrázok, aby ho ostatní spolužiaci uhádli. Podarili sa im naozaj pekné kúsky.

       PaedDr. A. Hangaiová

     • Mladý ekológ
      • Mladý ekológ

      • Mladý ekológ je názov ekologického klubu na našej škole a je členom Stromu života. Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Na našej škole v ňom pôsobí 11 žiačok z VIII.A triedy. Ekologický tím našej školy tvoria: Lea Jamrišková, Karolína Farkašová, Nina Zimová, Veronika Záhorská, Adriana Božgaiová, Viktória Krajčovičová, Nicol Minárová, Karin Magulová, Laura Krajčovičová, Nikola Miškolciová a Hana Drienovská. Počas monitoringu „mladí ekológovia“ vypĺňali záznamové karty, sledovali počasie a pH zrážok aj na internete. Ďalej zisťovali fyzicko-geografické a demografické charakteristiky sledovaného územia, historické aspekty a ostatné zaujímavosti mesta Vráble. Výsledky projektu zaslali do kancelárie Stromu života v Bratislave, ktorý nám poslal ďakovný diplom za naše aktivity. Do projektu Kyslý dážď sa klub Mladý ekológ zapája každoročne.

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka environmentálnej výchovy na škole)

     • Tvorivý ateliér
      • Tvorivý ateliér

      • Tvorivý ateliér sa na začiatku nášho kreatívneho putovania niesol v duchu hesla: „Aby nám práca voňala". Žiačky 5.- 9. ročníka si skúsili vyrobiť sviečky, vonné vosky do aromalámp, mydielka v tvare kvetov, šumivé bomby a soľ do kúpeľa. Výrobky voňali rozličnými vôňami: slivka, malina či orchidea s ružou. Naši šikovní tvorivci si hotové výtvory naaranžovali a potešili nimi svojich blízkych. Okrem toho, že zmysluplne využili svoj voľný čas, tak aj naplno rozvíjali svoju tvorivosť, ktorá má význam nielen pre samotného človeka, ale aj pre celú spoločnosť.

       Mgr. V. Karáčová (vedúca záujmového útvaru)

     • Zážitková hodina Nutričnej akadémie pre druhákov
      • Zážitková hodina Nutričnej akadémie pre druhákov

      • Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy a Svetového dňa diabetu prijala pozvanie do 2.B triedy pani Mgr. Klaudia Šugrová a jej Nutričná akadémia. Pripravila deťom zaujímavú prednášku o zdravom životnom štýle, v ktorej sa dozvedeli o dôležitosti pestrej stravy a pohybu pre ich zdravie. Nakoľko je medzi žiakmi spolužiačka s diabetom 1.typu, časť prednášky bola venovaná aj tejto problematike. Žiaci mali možnosť prezrieť si dia pomôcky a naučili sa, ako pomôcť v prípade potreby. Ako milú spomienku na tento deň si odniesli malé darčeky, zdravé maškrty a množstvo nových vedomostí.

       Mgr. N. Kováčová, Mgr. L. Macáková

     • Výlet na rozhľadňu
      • Výlet na rozhľadňu

      • Žiaci 3.B triedy zažili veselé piatkové popoludnie. 5.novembra 2021 sa po vyučovaní vybrali na výlet do vinohradov v blízkosti obce Klasov. Ich cieľom bola 15 metrov vysoká rozhľadňa, ktorá tu bola postavená v roku 2015. Túru mali spestrenú krátkymi prestávkami, počas ktorých sa posilnili jedlom a zahrali s miestnymi zvieratkami. Odmenou im bol krásny výhľad na mesto Vráble a široké okolie. Príjemne unavení sa v podvečerných hodinách vrátili pred školu, kde ich už čakali rodičia.

       Mgr. S. Kramárová (triedna učiteľka)

     • Halloweenské posedenie v V.B
      • Halloweenské posedenie v V.B

      • Halloween je keltský sviatok, ktorý sa oslavuje predvečer Sviatku všetkých svätých. Žiaci V.B prišli na triednickú hodinu v  strašidelných kostýmoch, pripravili si občerstvenie a  príjemne sa zabavili.

       PaedDr. L. Krajčovičová (triedna učiteľka V.B)

     • Imatrikulácia prvákov
      • Imatrikulácia prvákov

      • Dňa 27.10. 2021 sa uskutočnila imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Naša pekná tradícia spoločnej imatrikulácie s rodičmi bola kvôli pandemickým opatreniam zmenená. Pasovanie žiakov prebiehalo vo vlastných triedach. Pútavý program pripravili triedne učiteľky spolu s pani vychovávateľkami. Niesol sa v znamení tanca, spevu a recitácie. Všetci žiaci právom získali pamätnú pasovaciu listinu.

       Mgr. B. Bogyová, Mgr. J.Sádovská, Mgr. I. Klčová (triedne učiteľky)

     • Školský Deň jablka
      • Školský Deň jablka

      • V škole sme si pripomenuli Deň jabĺk. Žiaci si ich priniesli na desiatu. Jabĺk je veľké množstvo odrôd a majú pestrú škálu chutí. Dajú sa z nich pripraviť sladké, slané, teplé i studené jedlá a nápoje. Jablká povzbudzujú nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňujú organizmus. Jablko má protizápalové a krvotvorné účinky.

       Mgr. A. Urbanská (koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie)