• Život v našej škole

     • Domáci miláčikovia na hodine biológie
      • Domáci miláčikovia na hodine biológie

      • V VIII.B mali žiaci k téme Životné prejavy živočíchov netradičnú návštevu. Okrem pútavých prezentácií si niektorí priniesli svojich domácich miláčikov so sebou a spolužiakom popísali ako sa o nich starajú.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca biológie)

     • Úspešná riešiteľka anglickej olympiády
      • Úspešná riešiteľka anglickej olympiády

      • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa konala online a súťažiacich komplexne preverila v oblastiach slovnej zásoby, gramatických javov, čítania a počúvania s porozumením. V kategórii žiakov 8. – 9. ročníka našu školu reprezentovala žiačka VIII.B, Ela Solárová. Ela sa v konkurencii 38 súťažiacich delí o umiestnenie na 7. – 8. mieste (pre rovnaký počet bodov) a je úspešnou riešiteľkou okresného kola olympiády. Blahoželáme!

       Mgr. E. Foltánová (vyučujúca anglického jazyka)