• Život v našej škole

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      • Vo februári sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci v troch kategóriách. Najúspešnejšími boli:
       I. kategória – poézia:  1. miesto – A. Baková, 2. miesto – S. Skačanová, 3. miesto – T. Svečulová
       I. kategória – próza:  1. miesto – S. Štefanská, 2. miesto – H. Jančovič, 3. miesto – H. Galabová
       II. kategória – poézia:  1. miesto – S. Skačanová, 2. miesto – T. Kišová, 3. miesto – H. Čižmárová
       II. kategória – próza:  1. miesto – J. Foltán, 2. miesto – U. Kiss, 3. miesto – V. Fialková
       III. kategória – poézia:  1. miesto – A. Božgaiová
       III. kategória – próza:  1. miesto – L. Gulášová, 2. miesto – H. Janáčková, 3. miesto – A. Demová
       Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže. Automatický postup na základe úspechov z minulého ročníka súťaže má M. Guláš.

       Š. Foltán (učiteľ slovenského jazyka a literatúry)

     • Okresné kolo Geografickej olympiády
      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • 17. februára 2022 sa uskutočnilo online okresné kolo Geografickej olympiády. V kategórii G (5. ročník) nás reprezentovala S. Bajaníková (82 bodov) na 17. mieste, M. Máté (75 bodov) na 31. mieste. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Na 57. mieste sa umiestnil M. Bafrnec (59 bodov) z celkového počtu 62 zúčastnených žiakov. V kategórii F (6. – 7. ročník) sa z celkového počtu 84 zúčastnených žiakov umiestnil na 12. mieste Š. Pilárik (90 bodov), 23. miesto obsadil A. Kováč (88 bodov) a 52. miesto D. Kováč (80 bodov). Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. V kategórii E (8. – 9. ročník) zo 78 zúčastnených žiakov sa na 12. mieste umiestnil J. Cagáň (88 bodov), na 22. mieste H. Ondrušová (84 bodov) a na 60. mieste A. Malý (69 bodov). Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)

     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
      • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 8. 2.2022 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1C (pre anglofónnych žiakov) našu školu reprezentovala Júlia Kentošová, žiačka IX.B triedy a umiestnila sa na 6. mieste. Súťaž sa konala online. Pozostávala z písomného testu zameraného na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie a počúvanie s porozumením. Po vyhodnotení testu postúpili najlepší žiaci do ústnej časti olympiády, medzi ktorými bola i Júlia. Táto časť prebiehala formou videohovoru. Súťažiaci vymýšľali príbehy na zadaný obrázok a museli zvládnuť voľný rozhovor na určenú tému. Júlia Kentošová sa stala úspešnou riešiteľkou krajského kola olympiády.

       Mgr. E. Foltánová (vyučujúca anglického jazyka)

     • Objavovanie hlbín Zeme v 5. ročníku
      • Objavovanie hlbín Zeme v 5. ročníku

      • Cesta do vnútra Zeme je pre človeka oddávna lákavým cieľom. Smerom do stredu sa zvyšuje teplota a tlak, čo obmedzuje život pod zemským povrchom. Prieskum jej hlbín sa preto môže opierať len o výpočty na základe meraní prístrojov. Pre lepšie pochopenie tohoto procesu si žiaci piateho ročníka vyrobili modely sopky a jadra Zeme.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)