• Život v našej škole

     • Zo života prváka
      • Zo života prváka

      • Život prváčika je veľmi pestrý. V škole ho nečakajú len školské povinnosti, ale i zážitky, na ktoré si spomenie neraz i ako piatak. Určite k im patrí pasovanie za žiaka našej školy, aktivity spojené s halloweenom, vianočné posedenie, darčeky pre starších ľudí, návšteva knižnice, sadenie a úprava okolia školy, prechádzky v prírode... Na záver je najväčším poďakovaním za získané vedomosti prvé vysvedčenie. Presvedčte sa sami v priloženej fotogalérii...

       učiteľky prvých ročníkov

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Biblická olympiáda je projekt, ktorý chce priviesť deti k čítaniu Biblie. Tento rok sme sa v rámci prípravy na ňu venovali knihám Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Postupne sme spoznávali jednotlivé postavy a udalosti. Zároveň sme sa učili kresťanským hodnotám a medziľudským vzťahom. Našu školu na dekanátnom (okresnom) kole reprezentovali: O. Mikla, P. Uhrínová a N. Miklová. Skončili na 2. mieste a každý z nich sa stal úspešným riešiteľom.

       Mgr. I. Pavlatovská (učiteľka náboženskej výchovy)

     • Deň s obľúbeným knižným hrdinom
      • Deň s obľúbeným knižným hrdinom

      • Vyučovanie sa v 2.B nieslo v znamení rozprávok. Na hodinách matematiky a slovenčiny deti riešili úlohy s Červenou Čiapočkou a nezbednou Mášou. Na jeden deň sa zároveň stali svojimi obľúbenými knižnými hrdinami. Predstavili hlavné postavy svojich kníh a prečítali z nich pútavé úryvky zvedavým spolužiakom. V triede sme tak mohli stretnúť Harryho Pottera, Heidi, Pipi Dlhú Pančuchu, Psíčka, Mačičku, Šípkovú Ruženku a mnohých iných. Verím, že deťom sa tento rozprávkový deň páčil.

       Mgr. N. Kováčová, Mgr. L. Macáková

     • Slávnostný zápis prvákov
      • Slávnostný zápis prvákov

      • Srdečne pozývame budúcich prvákov na slávnostný zápis spojený s prehliadkou školy. Uskutoční sa 2. apríla 2022 (sobota) v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. Rodičia na zápis prídu osobne s dieťaťom a so sebou si prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Tešíme sa na Vás!

     • Svetový deň vody
      • Svetový deň vody

      • Voda bola, je a bude potrebná všetkým, všade a vždy, od útleho detstva až po neskorú starobu. Otázkou je, akým spôsobom ju využívame, ako sa k nej správame. Mnohí sú presvedčení, že je nevyčerpateľná, že je zdroj, z ktorého možno len brať. Musíme sa naučiť s ňou šetrne zaobchádzať a  zachovať ju pre ďalšie generácie.
       To je dôvod, prečo sa každoročne celá škola zapája do akcie „modrý deň“, ktorý upozorňuje na túto problematiku a aspoň symbolicky, oblečením niečoho modrého, dávame najavo, že nám táto téma nie je ľahostajná.
       Pri tejto príležitosti sa 24. 3. 2022 sa uskutočnil na našej škole aj vedomostný kvíz ,,Deň vody 2022“. Zúčastnili sa ho vrábeľské školy. Súťaž organizovala naša škola,  Strom života mesta Vráble s podporou Mesta Vráble. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole žiaci vypĺňali test o Dni vody. V druhom kole hľadali názvy riek Slovenska a na záver absolvovali kvíz o rieke Žitave.  

       Poradie družstiev:
       1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226
       2. miesto:  ZŠ sv. Vojtecha
       3. miesto: ZŠ, Levická 903

       Poradie jednotlivcov:
       1. miesto: D. Šranková (ZŠ s MŠ Lúky 1226)
       2. miesto: K. Lavová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)
       3. miesto: Š. Solmoši (ZŠ sv. Vojtecha)
       4. miesto: N. Miklóšová (ZŠ, Levická 903)
       5. miesto: S. Denský (ZŠ sv. Vojtecha)
       6. miesto: D. Urgeová (ZŠ, Levická 903)

       Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami.

       PaedDr. Lenka Krajčovičová /koordinátorka Environmentálnej výchovy na škole/

     • Ponožková výzva
      • Ponožková výzva

      • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky, ktoré sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómomAj tento rok sme sa pripojili k tejto peknej myšlienke, pretože: „Náš svet je rozmanitý - diverzita je mu vlastná – každý sme iný – ako vyzeráme, aké máme vzdelanie, aké máme povahové črty, aký máme intelekt, líšime sa zmyslom pre humor, vekom, pohlavím, etnickou príslušnosťou, fyzickými schopnosťami, zdravotnou kondíciou, politickou orientáciou či systémom náboženských a etických hodnôt.“ (https://downovsyndrom.sk/v16/) Vedieme našich žiakov k pochopeniu toho,  že každý sme iný, a práve to robí náš svet pestrejším a lepším!

       učiteľky biológie

     • Piataci v knižnici hravo i poučne
      • Piataci v knižnici hravo i poučne

      • Žiaci piateho ročníka našej školy navštívili počas tretieho marcového týždňa Mestskú knižnicu vo Vrábľoch. Pani knihovníčka ich oboznámila s históriou knižnice, s jej priestormi i s klasifikáciou kníh. Prakticky si vyskúšali nájsť knihy podľa zadania, zahĺbili sa do čítania a počúvania rozprávok z troch svetadielov, o ktorých sa dozvedeli rôzne zaujímavosti, spoločne pátrali po odpovediach v príbehu Harryho Pottera. Na záver dostali čitateľské preukazy, vďaka ktorým si mohli požičať knihy podľa svojho vkusu. Mestskej knižnici ďakujeme za spoluprácu a pani Soni Tóthovej za obohacujúce aktivity, ktoré pre deti pripravila. Veríme, že knihy budú robiť našim žiakom spoločnosť aj nasledujúcich jedenásť mesiacov.

       Mgr. E. Hallerová (učiteľka slovenského jazyka a literatúry)

     • Prváci pasovaní za čitateľov
      • Prváci pasovaní za čitateľov

      • Prváci našej školy si už osvojili takmer všetky písmenká a čítanie ich veľmi baví. S nadšením išli spolu so svojimi triednymi učiteľkami  prvýkrát do knižnice. Tu boli slávnostne pasovaní do cechu čitateľského. Po prevzatí svojich prvých preukazov si mohli vybrať knižky a spokojní sa s nimi vrátili do školy.

       triedne učiteľky 1. ročníkov

     • Ekoolympiáda
      • Ekoolympiáda

      • Žiaci našej školy sa zapojili do vedomostnej súťaže Ekoolympiáda. V kategórii 5. – 6. ročník sa zapojilo 7 žiakov. Najlepšie sa darilo M. Máté, K. Ivanovej a J. Foltánovi. Do kategórie 7. – 8. ročník sa zapojilo 9 žiakov, v nej sa najlepšie so súťažnými otázkami vysporiadali L. Krajčovičová, V. Krajčovičová a K. Bogyová. Blahoželáme!

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka ENV)

     • Divadelné predstavenia na hodinách anglického jazyka
      • Divadelné predstavenia na hodinách anglického jazyka

      • Vyučovanie po jarných prázdninách prebiehalo na hodinách anglického jazyka netradične. Žiaci mali možnosť zhliadnuť online divadelné predstavenie v angličtine. V druhom až štvrtom ročníku žiaci sledovali divadelnú hru: Egg on a trip (Išlo vajce na vandrovku) a v piatom až siedmom ročníku to bola hra: Mr. Wolf goes to England (Ako išiel vlk do Anglicka). Obe predstavenia boli obohatené o zábavné interaktívne aktivity, ktoré deti vtiahli ešte viac do deja. Obe divadielka pochádzajú z dielne Divadelného centra Martin, ktoré svoje predstavenia pre deti prispôsobili tak, aby boli prístupné žiakom priamo v školách. Deťom sa takýto netradičný štart po prázdninách veľmi páčil.

       vyučujúce anglického jazyka

     • V knižnici
      • V knižnici

      • Žiaci III.A boli opäť v knižnici. Marec je spojený nielen s príchodom jari ale aj s knihou, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou života detí, mládeže i dospelých. Preto deti vedieme k ich čítaniu.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka III.A)

     • Záhradka v triede
      • Záhradka v triede

      • III.A trieda sa zapojila spolu s Kauflandom do projektu „Moja malá záhradka“, ktorá približuje deťom svet pestovania vlastných rastliniek. Deti si vytvárajú pozitívny vzťah k domácemu pestovaniu zeleniny a k prírode. Hravou formou, starostlivosťou a trpezlivosťou si dopestujú kúsok svojej prírody.

       Mgr. A. Urbanská  (triedna učiteľka III.A)

     • Výmenná burza kníh
      • Výmenná burza kníh

      • V dňoch  7. - 11. marca 2022 sa uskutoční na našej škole výmenná burza kníh. Organizujeme ju u nás prvýkrát. Žiaci môžu priniesť knihy, ktoré už prečítali alebo nepotrebujú, no mohli by niekoho iného potešiť a knihy tak dostanú ,,druhý život“. V dňoch  výmennej burzy si vyberú inú, ktorá ich zaujala.
       Časový harmonogram zbierky kníh:
       Pondelok: cez prestávky v IV. B triede, od 13.40 (podľa časovej potreby v klubovni)
       Utorok: cez prestávky v IV. B triede, od 13.40 (podľa časovej potreby v klubovni)
       Streda: cez prestávky v IV. B triede, od 13.00 (podľa časovej potreby v klubovni)
       Štvrtok: výmenná burza od 13.00 hod.
       Piatok: výmenná burza od 13.00 hod..
       Veríme, že sa nám podarí úspešne zapojiť do týždňa slovenských knižníc, pripomenúť si marec – mesiac knihy a spoločne podporiť nadšenie z kníh a čitateľskú gramotnosť.

       Mgr. D. Furková

     • Biologická olympiáda – školské kolo
      • Biologická olympiáda – školské kolo

      • Úspešnými riešiteľkami školského kola biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika, sa stali H. Ondrušová (1. miesto) z IX.A a L. Krajčovičová (2. miesto) z VIII.A triedy. Dievčatá po dlhodobej príprave museli zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si doma podklady pre herbár. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)