• Život v našej škole

     • Deň Zeme 2022 - vedomostný kvíz vrábeľských škôl
      • Deň Zeme 2022 - vedomostný kvíz vrábeľských škôl

      • Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Práve v tento deň v roku 1970 vedci a ekológovia v USA vyzvali všetkých k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Pri tejto príležitosti sa 21. apríla uskutočnil vedomostný kvíz vrábeľských škôl ,,Deň Zeme 2022“.  Súťaž organizovala naša škola, Strom života s podporou Mesta Vráble. Svojou prítomnosťou nás poctil aj primátor mesta Vráble Ing. Tibor Tóth. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole žiaci vypĺňali doplňujúci test o poznatkoch ku Dňu Zeme a svetových organizáciách venujúcim sa ochrany Zeme. V druhom si preverili prehľad o národných parkoch a chránených krajinných oblastiach Slovenska a odpovedali na otázky k nedávno otvorenému náučnému chodníku Vajkovská stará Žitava. Všetci zúčastnení preukázali výborné vedomosti.
        

       Poradie družstiev:

       1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226

       2.miesto: ZŠ sv. Vojtecha

       3. miesto: ZŠ, Levická 903

        

       Poradie jednotlivcov:

       1. miesto: A. Čekel (ZŠ, Levická 903)

       2. miesto: S. Čekelová (ZŠ, Levická 903)

       3. miesto: P. Levický (ZŠ sv. Vojtecha)

       4. miesto: E. Záhorcová (ZŠ sv. Vojtecha)

       5. miesto: L. Krajčovičová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)

       6. miesto: V. Krajčovičová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)

       Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble.

        

       Okrem toho sa celá škola zapája pravidelne každý rok do úpravy areálu školy v projekte pod názvom „Týždeň pre Zem“ a „Jarné upratovanie s Maxom“. Čistíme záhony, striháme stromy a kríky, zbierame odpadky. Motiváciou pre nás je nielen dobrý pocit zo seba, ale aj dosiahnutie spoločného cieľa: odstránenie stôp človeka z prírody a vyzdvihnutie jej krásy.

        

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka súťaže)

     • Úspešné na okresnom kole biologickej olympiády
      • Úspešné na okresnom kole biologickej olympiády

      • Záujem o poznávanie druhov rastlín, životného prostredia, ekosystémov a biotopov sa prejavil aj na biologickej olympiáde. V  kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika museli žiačky zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si herbár. S týmito vedomosťami 31. marca 2022 našu školu úspešne reprezentovali v okresnom kole L. Krajčovičová, obsadila 2. miesto a postúpila do krajského kola a H. Ondrušová získala 3. miesto. Obe úspešné riešiteľky. Svojimi umiestneniami nám urobili veľkú radosť. Blahoželáme!

        

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca biológie)

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Na stredu 6. apríla 2022 udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre 6. – 8. ročník. Dôvodom je bezproblémové zabezpečenie priebehu Testovania 9. Bližšie informácie v priloženom rozhodnutí: Rozhodnutie riaditeľa školy.

       PaedDr. K. Drienovský (riaditeľ)