• Život v našej škole

     • Sokoliari v ŠKD
      • Sokoliari v ŠKD

      • Po niekoľkých rokoch deti v školskom klube opäť na vlastné oči a veľmi zblízka videli rôzne druhy živých vtákov. Medzi nás prišiel pán Danko so svojimi operencami. Najprv deťom porozprával o živote dravcov, spôsobe lovu, výcviku,  ale hlavne užitočnosti a záchrany. Deti postupne zapájal do rôznych aktivít. Na ihrisku sa tak postupne vystriedali rôzne druhy sov, sokolov a nesmel chýbať krkavec, jediný spevavec, ktorého si mnoho detí mýli s vranou čiernou. Poučné, zábavné, plné aktivít, aj také bolo popoludnie v ŠKD, ktorého sa zúčastnili deti šiestich oddelení.

       D. Zuzulová (vychovávateľka ŠKD)

     • Divadelné predstavenie Luskáčik
      • Divadelné predstavenie Luskáčik

      • Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Luskáčik v podaní hercov nitrianskeho Starého divadla Karola Spišáka. Na chvíľu opustili školské lavice a mohli si všetko, čo sa o divadle naučili na hodinách literatúry, pozrieť naživo. Na základe vlastnej skúsenosti s tvorbou bábkového divadla, dokázali oceniť kreativitu kulís, masiek, efektov i výkony hercov. Odchádzali naplnení pozitívnym kultúrnym zážitkom a s chuťou vrátiť sa do divadla znovu.

       Mgr. E. Hallerová (učiteľka SJL)

     • „Opekačka“ s mamičkami
      • „Opekačka“ s mamičkami

      • Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku vrelú lásku, za nehu, obetavosť, starostlivosť, za opateru a nekonečnú trpezlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti. V každodennom zhone pod tlakom povinností si ani neuvedomujeme, aké sú vzácne chvíle strávené s mamou. Pre každé dieťa sú neopakovateľné, sú vždy istotou a bezpečím. Byť spolu s mamou je krásne.                                          Žiaci z II.B triedy netradične oslávili tento sviatok. Stretli sa s mamičkami na spoločnom posedení pri ohníku v parku Žitava. Mamičky pripravili deťom občerstvenie a v príjemnej atmosfére spolu opekali.  Deti sa hrali v parku a užívali si krásne slnečné popoludnie.

       Mgr. L. Macáková (triedna učiteľka II.B), Mgr. M. Plothová (vychovávateľka II.B)

     • Turisti na Hrušove
      • Turisti na Hrušove

      • 20. mája si turisti našej školy spestrili popoludnie výletom na zrúcaninu hradu Hrušov. Hrad sa nachádza neďaleko mesta Zlaté Moravce pri obci Skýcov. Pre svoju nenáročnosť je to obľúbená turistická lokalita, o čom sa presvedčili aj naši prváčikovia, ktorí bez problémov absolvovali výstup. Na hrade si deti prezreli vnútorné nádvorie, veže, bašty a potešili sa krásnym výhľadom na okolie. Pod hradom sa zahrali a výlet si spestrili už tradičnou opekačkou. 

       Mgr. S. Kramárová (vedúca turistického krúžku)

     • Svetový deň včiel
      • Svetový deň včiel

      • 20. mája sme si v ŠKD pripomenuli význam včiel pre človeka. V jednotlivých oddeleniach si deti pozreli prezentáciu o živote včiel, vyrábali si ich z papiera, kreslili na chodník, na tvár, tvorili včelí plást. Ďakujeme starým rodičom, vďaka ktorým si deti mohli vyskúšať kuklu, dymák, vidieť včelí plást a nakoniec aj ochutnať výborný medík. Spolu s deťmi sme skonštatovali, že včeličky sú veľmi usilovné a ich práca je náročná. Preto si ich musíme viac vážiť a včeličky chrániť.

       Bc. S. Solárová (vychovávateľka)

     • Deň mlieka
      • Deň mlieka

      • Tretí májový utorok sme si pripomenuli na škole Svetový deň mlieka. Cieľom tohto dňa je oslava významu mlieka pre človeka. Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie u žiakov, upozorniť ich na dôležitosť pitia mlieka a poukázať na prínosy pre zdravý rast detí. Obliekli sme sa do bieleho a pripili sme si mliekom na nás všetkých.

       Mgr. A. Urbanská (koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie)

     • Postup do celoslovenského kola Biologickej olympiády
      • Postup do celoslovenského kola Biologickej olympiády

      • Dňa 17. mája 2022 sa L. Krajčovičová (VIII.A) zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády (kategória E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika). Musela zvládnuť teoretickú časť - rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a v praktickej časti  vytvoriť herbár a správu z pozorovaných druhov rastlín. Ako úspešná riešiteľka obsadila 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola Biologickej olympiády v danej kategórii. Blahoželáme!

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Projekt školskej záhrady ožíva
      • Projekt školskej záhrady ožíva

      • Naša školská záhrada Malý princ na ceste k objavom začína ožívať aj vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa v sobotu 14. mája zúčastnili prvej brigády. Začali sme spolu opravovať a maľovať domček na náradie, čistiť okolie od inváznych rastlín a zhotovovať detský záhradný nábytok. Následne pribudla aj drevená pergola financovaná z Nadácie SPP. Ďalšie informácie o pripravovaných akciách nájdete na Facebooku v skupine Malý princ na ceste k objavom. Ďakujeme!

       Mgr. A. Ürgeová (učiteľka v materskej škole)

     • Deň masiek
      • Deň masiek

      • Dňa 4.5.2022 mali deti v ŠKD Deň masiek. Každé dieťa si vybralo masku podľa svojej fantázie. Pre kreatívne deti boli pripravené sladké odmeny a diplomy. Všetky sa mohli zapojiť do súťaží o sladkú odmenu, odvážni do cukríkového či stoličkového tanca. Dobre padlo občerstvenie a malý piknik. Súčasťou Dňa masiek bola diskotéka, na ktorej si super zatancovali. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

       vychovávateľky ŠKD

     • Šiestaci vytvárali vzorkovníky semien
      • Šiestaci vytvárali vzorkovníky semien

      • Žiaci šiesteho ročníka sa na biológii učili o stavbe tela kvitnúcich rastlín. Svoje vedomosti využili v praxi. Nazbierali rôzne vzorky semien a vytvorili vzorkovník. Takto pripravený botanický materiál identifikovali pomocou atlasov, encyklopédií a internetu na slovenské a vedecké názvy rastlín. Rastlinným zbierkam vytvorili pekné obaly. Veríme, že pribudnú do ich zbierok aj ďalšie zaujímavé vzorky semien.

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Dodatok k školskému poriadku
      • Dodatok k školskému poriadku

      • S účinnosťou od 1.5.2022 je v škole, v areáli školy, ako aj na školských výletoch a akciách organizovaných školou zakázané požívať alkoholické nápoje, nealkoholické pivo, kofeínovú i bezkofeínovú kávu, energetické, iontové nápoje, konzumovať energetické a iné výrobky ohrozujúce zdravie žiaka. Zároveň je zakázané nosiť do areálu školy tabakové výrobky v akejkoľvek forme. Celé znenie školského poriadku si môžete prečítať tu: Školský poriadok.

       PaedDr. K. Drienovský (riaditeľ školy)

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Na stredu 18. mája 2022 udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre 6., 7. a 9. ročník. Dôvodom je bezproblémové zabezpečenie priebehu Testovania 5. Bližšie informácie v priloženom rozhodnutí: Rozhodnutie riaditeľa školy.

       PaedDr. K. Drienovský (riaditeľ)

     • Plavecký výcvik
      • Plavecký výcvik

      • Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku s triednymi učiteľkami Mgr. Urbanskou, Mgr. Kramárovou a Mgr. Kohajdovou. Plaveckí tréneri cvičili so žiakmi pohybové a koordinačné schopnosti, nacvičovali dýchanie, splývanie, rôzne druhy plávania, orientáciu nad a pod vodou, súhru dýchania a plávania. Aby bolo učenie aj zábavné, využívali plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, kruhy i vodnú šmýkalu. Je len málo aktivít, ktoré zabezpečia komplexný rozvoj celého tela tak ako plávanie. Je to jeden z najzdravších športov a prispieva k otužovaniu. Odmenou pre žiakov bol diplom po absolvovaní vodných súťaží. Tešíme sa na ďalšie zdokonaľovacie kurzy plávania.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka III.A)

     • Okresné kolo Biologickej olympiády
      • Okresné kolo Biologickej olympiády

      • K poznávaniu druhov rastlín a živočíchov sa odhodlalo päťčlenné družstvo s názvom Potkany (E. Šáriová, S. Filipčíková, K. Pavlíková, U. Kiss a J. Foltán). Počas školského roka robili odliatky stôp zvierat, fotili vybrané druhy rastlín a živočíchov, učili sa o nich a spoznávali bližšie svet prírody. 5. mája sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády v Nitre, kde sa hodnotila zbierka rastlín a živočíchov, test a poznávanie jednotlivých druhov. Všetci z družstva sa stali úspešnými riešiteľmi a skončili na 3. mieste.

       Mgr. I. Pavlatovská (učiteľka biológie)

     • Alex v školskom klube detí
      • Alex v školskom klube detí

      • Po dvoch rokoch  pandémie sa deti  veľmi tešili, že do školského klubu opäť zavítal Alex  so svojím pohybovo-rekreačným podujatím zameraným na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí. Vystúpenie sa nieslo v znamení hesla: ľahké – ťažké. Svojím zaujímavým programom zapájal deti a vytvoril tak zábavné pohybové aktivity pre všetkých. Počas troch dní si  deti užili zábavu plnú hier, ktorú ukončila veselá diskotéka. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok.

       vychovávateľky ŠKD

     • Projekt Educate Slovakia
      • Projekt Educate Slovakia

      • V dňoch od 25. do 29. apríla 2022 sa žiaci šiesteho až deviateho ročníka zapojili do projektu Educate Slovakia. Na hodinách anglického jazyka komunikovali online so študentmi z Ukrajiny, Indonézie, Vietnamu a Egypta. Zahraniční študenti mali pripravené pútavé prezentácie o svojich krajinách, kultúre a zvykoch, obohatené interaktívnymi aktivitami. Naši žiaci sa tak nielen dozvedeli nové informácie o iných krajinách, ale mali možnosť aj precvičiť si počúvanie s porozumením a komunikáciu v angličtine trošku inak, ako v rámci bežného vyučovania. Projekt sprostredkovala agentúra AIESEC a finančne zabezpečilo Rodičovské združenie.

       Mgr. E. Foltánová (vyučujúca anglického jazyka)

     • Postup na Majstrovstvá Slovenska v Olympijskom odznaku všestrannosti
      • Postup na Majstrovstvá Slovenska v Olympijskom odznaku všestrannosti

      • Dňa 25.04.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili Olympijského odznaku všestrannosti. Ide  o športové podujatie, ktoré zastrešuje Slovenský olympijský výbor a je určený pre všetky základné školy na území Slovenska. Na základe výsledkov zo školského kola nás reprezentovali: F. Šemelák, B. Duchoň, S. Skačanová, L. Székelyová, R. Bogyo, A. Kušanová, F. Matuška, E. Melišíková. Úlohou žiakov bolo prejsť prekážkovú dráhu za čo najkratší čas. Cieľom bolo preveriť rýchlosť, silu, koordináciu a vytrvalosť súťažiacich. Našou najúspešnejšou reprezentantkou bola  L. Székelyová, ktorej sa medzi dievčatami podarilo vybojovať druhé miesto a zároveň aj postup na majstrovstvá Slovenska. Medzi chlapcami zaujal výkon F. Šemeláka, ktorý získal takzvanú "zemiakovú medailu" a o štyri stotinky sekundy mu ušiel postup. Gratulujeme a držíme palce.

       Mgr. Peter Mjuller (učiteľ telesnej a športovej výchovy)

     • Okresné kolo v malom futbale
      • Okresné kolo v malom futbale

      • Dňa 29. 4. 2022  sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v malom futbale v Nitre, do ktorého sa prebojovali po triumfe na turnaji medzi základnými školami vo Vrábľoch. Medzi silnou konkurenciu sa nestratili a vybojovali si krásne, žiaľ nepostupové, 2. miesto za domácou školou ZŠ Tulipánova. Našim chlapcom gratulujeme a želáme ďalšiu úspešnú reprezentáciu. Najlepším brankárom turnaja sa stal náš S. Laca. Za najlepšieho hráča nášho mužstva bol vyhlásený F. Šemelák. Našu školu reprezentovali: J. Medňanský, F. Šemelák, T. Stano, S. Žigrai, A. Kováč, F. Matuška, B. Duchoň, S. Laca, R. Bogyo, G. Černák, G. Vaš.

        Mgr. P. Mjuller (učiteľ telesnej a športovej výchovy)

        

     • Nominácia na Majstrovstvá Slovenskej republiky v športovej streľbe
      • Nominácia na Majstrovstvá Slovenskej republiky v športovej streľbe

      • Naši deviataci, J. Cagáň, M. F. Oslanec a M. Šrank navštevujú krúžok Mladý záchranár, súčasťou ktorého je aj športová streľba. Dňa 22. 4. 2022 sa uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v streľbe, na ktorých sa ako družstvo v disciplíne zalamovacia vzduchová puška umiestnili v silnej konkurencii na 3. mieste. V kategórii jednotlivcov - vzduchová pištoľ obsadili prvé tri miesta, čím sa definitívne nominovali na Majstrovstvá Slovenskej republiky v športovej streľbe zo vzduchových zbraní. Chlapci sú zároveň členmi športovo - streleckého klubu Vráble, v rámci ktorého musia splniť kvalifikačné kritériá, podávať stabilné výkony a spĺňať stanovené limity v Extraligových kolách, kde sa stretáva konkurencia z celého Slovenska. Chalani potvrdili, že ich úsilie v tréningoch prináša svoje ovocie.

        

       Mgr. J.Sádovská