• Život v našej škole

     • Svet biológie
      • Svet biológie

      • Naši piataci sa učia pracovať s mikroskopom a spoznávať svet, ktorý je našim očiam neviditeľný. Takto sa pozreli do vnútra listu a na nohu včely. Potom objavovali svet ako hubári, kde sme sa na modeloch húb učili rozoznávať jedlé, nejedlé a jedovaté huby. Ako ich zbierať a následné ich spracovať. Šiestaci sa učia o domácich zvieratách, a preto si ich mohli priniesť aj do školy. Takto si k nim našli cestu aj spolužiaci.

       Mgr. I. Pavlatovská (vyučujúca biológie) 

     • Výstava Energia na Gymnáziu vo Vrábľoch
      • Výstava Energia na Gymnáziu vo Vrábľoch

      • Žiaci sa  zúčastnili interaktívnej výstavy pri príležitosti Týždňa vedy a techniky v priestoroch Gymnázia, Vráble. Výstava bola zameraná na projekty a prezentácie s témou „Energia“. Mohli si pozrieť zaujímavé nápady, prezentácie, plagáty, projekty, 3D modely. Výstava ich zaujala, pretože bola z rôznych oblastí prírodných vied. Dokonca si mohli na modeloch vyskúšať prenos energie na diaľku, ako funguje veterná energia, zotrvačník a katapult. Súčasťou výstavy boli aj interaktívne hry. Žiaci si z výstavy odniesli veľa zaujímavých informácií a takto získané poznatky môžu ďalej využívať vo svojom ďalšom vzdelávaní.

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka geografie a biológie)
       [21. – 25. november 2022]

     • Piataci na výstave o vesmíre
      • Piataci na výstave o vesmíre

      • Piataci sa premenili na malých astronautov a kozmonautov. Ich zvedavé kroky viedli do bratislavskej Incheby, kde prebiehala svetová výstava s názvom Cosmos Discovery. Naši žiaci ale neboli žiadni začiatočníci, pretože si už na hodinách geografie čo-to povedali o expedíciách do vesmíru a na Mesiac. A tak si na tejto výstave svoje vedomosti doplnili o zaujímavé informácie, nielen o prvých ľuďoch na Mesiaci, ale aj o zvieratách, ktoré cestovali mimo našu atmosféru, ako vyzerali ich vesmírne lode, obleky či jedlo. Výstava bola podložená zaujímavými nahrávkami, ktoré sme si najprv spoločne vypočuli a následne mohli žiaci bádať v priestore, spájať vypočuté informácie s expozíciami a na záver vyplniť pracovný list. Čerešničkou našej spoločnej expedície boli interaktívne stanovištia, kde si žiaci mohli vyskúšať virtuálnu realitu a beztiažový stav.

       Mgr. T. Mališ Havranová (triedna učiteľka)
       [18. november 2022]

        

     • Činnosť klubu Mladý ekológ
      • Činnosť klubu Mladý ekológ

      • Mladý ekológ je názov ekologického klubu na našej škole a je členom Stromu života. Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Na našej škole v ňom pôsobí 10 žiačok z IX.A triedy. Ekologický tím v súčasnosti tvoria: A. Duchoňová, K. Farkašová, V. Fazekašová, V. Záhorská, V. Krajčovičová, K. Magulová, L. Krajčovičová, S. Matušovská a N. Miklóssyová. Tešíme sa obľube, nakoľko sme získali aj nových členov zo VI.B triedy: S. Buranská, V. Ďuráčová, V. Holková, K. Maťová, L. Révayová, O. Šabíková, S. Šeffer a S. Šerfozo.  Počas monitoringu „mladí ekológovia“ vypĺňali záznamové karty, sledovali počasie a pH zrážok na internete,  zisťovali fyzicko-geografické a demografické charakteristiky sledovaného územia, historické aspekty a ostatné zaujímavosti mesta Vráble. Výsledky projektu zaslali do kancelárie Stromu života v Bratislave. Do projektu Kyslý dážď sa klub Mladý ekológ zapája každoročne.

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka environmentálnej výchovy na škole)