• Život v našej škole

     • Vianočná pošta
      • Vianočná pošta

      • Keď prichádzajú Vianoce, vianočná pohľadnica prinesie trochu lásky a poteší srdce. V očiach seniorov vyvolá spomienky na mladosť a chvíle strávené s blízkymi počas sviatkov. Ale nie všetci majú túto možnosť.  Seniori v domovoch dôchodcov žijú spokojne svoju jeseň života, čakajú na pár milých slov a možno na rukou písanú pohľadnicu, ktorá ich zohreje pri srdci. Krásnu tradíciu písania vianočných pohľadníc aj v tomto roku dodržali žiaci III. B triedy, zapojili sa do projektu „Vianočná pošta“ a  vyrobili vianočné pozdravy pre seniorov. Tie tohoročné potešia a rozžiaria oči starčekov v domove vo Veľkom Mederi. Želáme im hlavne zdravie, radosť a pokoj v duši.

        Mgr. L. Macáková (triedna učiteľka III.B)

     • Úspešní v súťaži Ekoplagát 2022
      • Úspešní v súťaži Ekoplagát 2022

      • Žiaci našej školy (z tried 3.B, 5.A, 6.A, 6.B, 8.B) sa zapojili so svojimi výtvarnými prácami do 9. ročníka mestskej výtvarnej súťaže Ekoplagát 2022. Prihlásených do súťaže bolo 108 prác z troch základných a troch materských škôl. Našim žiakom sa podarilo umiestniť v troch kategóriách. V kategórii MŠ bola ocenená L. Miškolciová, v 4. kategórii plagát s témou ochrany prírody získali cenu M. Oslanec (5.A), H. Čižmárová a zvláštnu cenu získala O. Šabíková (6.B). V 5. kategórii plagát s témou ochrany prírody bol ocenený Š. Pilárik (8.B). Ocenení žiaci sa zúčastnili vernisáže prác a prevzali si ceny z rúk primátora mesta Vráble Mgr. Viktora Németha. Úspešným žiakom srdečne blahoželáme.

       Mgr. L. Macáková

     • Tvorivý ateliér
      • Tvorivý ateliér

      • Tvorivosť šikovných rúk žiačok 5., 6. a 7. ročníka v rámci krúžku Tvorivý ateliér sa v závere roka prejavila v rôznych technikách. Žiačky ukázali svoju tímovosť a  nadšenie pri skrášlení areálu školy maľbou Malého princa v rámci projektu budovania komunitnej záhrady. Zručnosť si precvičili pri šití voňavých levanduľových srdiečok. Spoločné chvíle strávili pri výrobe sviečok z včelieho vosku a pečení medovníkov. Ich vôňou prevoňali chodby našej školy, čím  si pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky.
       Naše tvorilky (žiačky 6. ročníka) prejavili svoju fantáziu a šikovnosť aj v súťažnej výrobe vianočných aranžmánov. 8.decembra sa zúčastnili obvodového kola súťaže vo vianočnom aranžovaní pod názvom ,,Čarovné Vianoce´´. Súťaž organizovala ZŠ s MŠ Viliama Záboského v spolupráci s Mestským úradom vo Vrábľoch. Našu školu reprezentovali v I. kategórii K. Maťová, K. Pavlíková, O. Šabíková. Konkurencia bola veľká, a aj keď si tentokrát dievčatá neodniesli ocenenie, ich výtvory boli krásne.

       Mgr. M. Šáriová (vedúca krúžku Tvorivý ateliér)

     • Výskumníci - chemici
      • Výskumníci - chemici

      • Na hodinách chémie sme si so žiakmi siedmych ročníkov nachvíľu vyskúšali prácu výskumníkov. Vedecký kuriér - Neprestávaj oxidovať je aktivitou realizovanou v rámci Európskej noci výskumníkov 2022. Podstatou vedeckého bádania bolo so žiakmi vyskúšať pokusy z tematickej oblasti technológie čistenia odpadových vôd na základe oxidačno-redukčnej reakcie. V prvej časti pokusu žiaci kultivovali baktérie z odpadovej vody, druhá časť predstavovala čistenie vody pomocou oxidačnej sily železnanov.

       PaedDr. A. Hangaiová (učiteľka chémie)

     • Návšteva Mikuláša
      • Návšteva Mikuláša

      • Navštívil nás Mikuláš so svojím sprievodom, v ktorom nechýbali anjeli a čerti. Deti sa na jeho príchod veľmi tešili a privítali ho básňami a piesňami. Na tváričkách niektorých sa objavili aj obavy, či si zaslúžia sladkú odmenu. Ale Mikuláš je dobrý a verí, že deti sa budú zo všetkých síl snažiť, aby mu aj o rok mohli povedať, že boli  milé, láskavé, priateľské a pracovité. Ďakujeme a dovidenia o rok milý Mikuláš.

       Mgr. M. Lukáčová  (zástupkyňa riaditeľa)
       [6. december 2022]

     • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“
      • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

      • Ani tento rok sme neváhali a zapojili sme sa s našimi žiakmi do tohto zmysluplného projektu, ktorého cieľom je potešiť osamelých seniorov v domovoch dôchodcov a spríjemniť im tak vianočné sviatky. Počas dvoch týždňov žiaci prinášali do krabičiek niečo sladké, slané, teplé, voňavé, mäkké, pre zábavu a od srdca. S pomocou rodičov,  triednych učiteľov a pani vychovávateliek deti jednotlivé krabičky zabalili a naplnili. Niektorí priniesli kompletné krabice už z domu. Napokon sme spolu s pani vychovávateľkou, Monikou Plothovou,  odovzdali kontaktnej osobe pre Vráble - Janke Nagyovej až 113 krabičiek plných lásky. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do tejto výzvy zapojili. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí svoje deti vedú k empatii a prosociálnemu správaniu.

       Mgr. Jana Levická
       [2. december 2022]

     • Geografická olympiáda - školské kolo
      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • 40 žiakov sa zúčastnilo školského kola Geografickej olympiády. Priemerná úspešnosť žiakov bola 85,3%. Výsledky pre jednotlivé kategórie:
       Kategória G (5. ročník):   1. miesto –  S. Kováčová, 2. miesto – E. Matušková, 3. miesto – D. Kováč
       Kategória F (6. – 7. ročník):   1. miesto –  M. Máté, 2. miesto – D. Kováč, 3. miesto – T. Kišová
       Kategória E (8. – 9. ročník):  1. miesto – A. Kováč, 2. miesto – H. Drienovská, 3. miesto – N. Miklóssyová
       Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali žiaci, ktorí dosiahli minimálny počet bodov 55 z celkového počtu 100 bodov. Do obvodového kola postúpili prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách G, F a E. Absolútnym úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády v tomto školskom roku je M. Máté z VI.B triedy (89 bodov). Ďalší úspešní riešitelia v kategórii G sú: E. Piláriková, F. Kováč, A. Sabo, H. Jančovič, N. Gúcka, N. Macáková, M. Vyžinkárová a M. Tribíni. V kategórii F: K. Ivanová, F. Pajunk, S. Bajaníková, F. Matuška, A. Kováč, K. Maťová, E. Šáriová, M. Bafrnec a S. Šerfozo. V kategórii E: Š. Pilárik, V. Sališová, L. Krajčovičová, E. Murgašová, D. Šranková, V. Krajčovičová a Z. Tóthová. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú v obvodnom kole výborne reprezentovať.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)
       [23. november 2022]