• Život v našej škole

     • Sopky – okná do hlbín Zeme
      • Sopky – okná do hlbín Zeme

      • Cesta do vnútra Zeme je pre človeka oddávna lákavým cieľom. Smerom do stredu Zeme sa zvyšuje teplota a tlak, čo obmedzuje život pod zemským povrchom. Prieskum jej hlbín sa preto môže opierať len o výpočty na základe meraní prístrojov. Zostrojením modelov sopiek žiaci piateho ročníka ukázali, z čoho sú zložené aj ako vybuchujú.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)

     • Chemické snežidlá
      • Chemické snežidlá

      • Nenasneží a nenasneží! Tak sme si so siedmakmi na chémii vytvorili vlastné chemické snežidlá, ktoré nám aspoň trochu pripomenuli, ako sneh vyzerá. Žiaci si priniesli sklenené nádoby a rôzne zimné figúrky. Využili sme princíp kryštalizácie, ktorú sme preberali. Kyselina benzoová sa vo vode pri laboratórnej teplote rozpúšťa len veľmi málo, ale ak sa teplota vody zvýši, rozpustnosť rastie. Rýchlosť chladenia ovplyvňuje tvar kryštálikov kyseliny benzoovej. Pomalé chladenie produkuje jemné, väčšie kryštály, rýchle „snehové gule“. Trochu sme si spríjemnili toto upršané zimné obdobie.

       PaedDr. A. Hangaiová (učiteľka chémie)