• Život v našej škole

     • Piataci hľadali poklad
      • Piataci hľadali poklad

      • Medzinárodný deň detí žiaci piateho ročníka strávili zábavnými športovými aktivitami, lúštením dešifrovačiek a hľadaním indícií, ktoré ich mali priviesť k nájdeniu pokladu. Využili svoje vedomosti, zručnosti i kreativitu pri plnení úloh. Odmenou im boli sladké darčeky a maličkosti ukryté v truhlici. Domov odchádzali unavení, ale spokojní a obohatení o nové zážitky.

       PaedDr. L. Krajčovičová (triedna učiteľka V.B)

     • Deň detí v III.A
      • Deň detí v III.A

      • Žiaci III.A triedy prežili krásny deň detí v súkromnej záhrade. Spoločne si pripravili zdravé jedlá, ktoré si vychutnali na čerstvom vzduchu, obklopení zeleňou a kvetmi. Spoznávali rastlinky v bylinkovej záhrade a sledovali život vodnej korytnačky a priateľského psa. Veĺká zahrada im poskytla priestor na naháňačku a schovávačku.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka III.A)

     • Popoludnie v maskách
      • Popoludnie v maskách

      • Deti I. oddelenia ŠKD oslavovali svoj sviatok dva dni. Najprv to bolo popoludnie masiek, kde deti vyzdobili triedu, pripravili občerstvenie, a potom sa prezliekli do kostýmov. Nechýbala veselá diskotéka, stoličkový tanec, cukríkový dážď, samozrejme tombola a diplom pre každého. Také bolo prvé popoludnie v našom oddelení aj vďaka rodičom a ich občerstveniu. Na druhý deň sa pokračovalo hrami a veselou diskotékou na školskom dvore. 

       D. Zuzulová (vychovávateľka ŠKD)

     • Exkurzia tretiakov do Nitry
      • Exkurzia tretiakov do Nitry

      • Žiaci 3. ročníka sa s triednymi učiteľkami zúčastnili exkurzie do nášho okresného mesta, Nitry. Pozreli si Misijné múzeu so zaujímavými exponátmi a z vrcholu Kalvárie sa im  ponúkol krásny výhľad  do okolia. Zábavné chvíle zažili pod Nitrianskym hradom v parku Sihoť. Zmrzlina a nanuky patria k letu, a tak nemohli chýbať deťom na vydarenom výlete.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka III.A)

     • Ôsmaci na výlete
      • Ôsmaci na výlete

      • V dňoch 26. a 27. mája spoznávali naši ôsmaci krásy liptovskej a oravskej prírody. V prvý deň výletu absolvovali turistický okruh Prosieckou a Kvačianskou dolinou. V Prosieckej doline obdivovali svieži potok, zaujímavé skalné útvary, zdolali niekoľko mostíkov a rebríkov. V závere doliny sa im naskytol pohľad na vodopád Červené piesky. V trase pokračovali cez dedinku Veľké Borové k vodným mlynom Oblazy. Tu si oddýchli, zabavili sa na prírodných hojdačkách, načerpali energiu pri domácich zvieratkách a vydali sa na záverečnú časť túry. Prešli Kvačianskou dolinou po pohodlnej širokej ceste ponad tiesňavu s niekoľkými výhľadmi na dolinu a okolité vrchy. S pätnástimi kilometrami v nohách, ale plní zážitkov, sa presunuli na ubytovanie v Zuberci, kde ich už čakala večera a chvíle oddychu. Aj druhý deň žiaci využili aktívne. Navštívili skanzen – Múzeum oravskej dediny, do ktorého sa dostali príjemnou lesnou cestičkou priamo z ubytovne. V skanzene si prezreli stavby ľudovej architektúry, ktoré im priblížili život ľudí na Orave v minulosti. Potom ich už čakala iba cesta domov, kam sa vrátili očarení všetkým, čo mali možnosť vidieť a naplnení novými dojmami.

       PaedDr. K. Šlachtová, Mgr. E. Foltánová (triedne učiteľky VIII.A a VIII.B)

     • Sokoliari v ŠKD
      • Sokoliari v ŠKD

      • Po niekoľkých rokoch deti v školskom klube opäť na vlastné oči a veľmi zblízka videli rôzne druhy živých vtákov. Medzi nás prišiel pán Danko so svojimi operencami. Najprv deťom porozprával o živote dravcov, spôsobe lovu, výcviku,  ale hlavne užitočnosti a záchrany. Deti postupne zapájal do rôznych aktivít. Na ihrisku sa tak postupne vystriedali rôzne druhy sov, sokolov a nesmel chýbať krkavec, jediný spevavec, ktorého si mnoho detí mýli s vranou čiernou. Poučné, zábavné, plné aktivít, aj také bolo popoludnie v ŠKD, ktorého sa zúčastnili deti šiestich oddelení.

       D. Zuzulová (vychovávateľka ŠKD)

     • Divadelné predstavenie Luskáčik
      • Divadelné predstavenie Luskáčik

      • Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Luskáčik v podaní hercov nitrianskeho Starého divadla Karola Spišáka. Na chvíľu opustili školské lavice a mohli si všetko, čo sa o divadle naučili na hodinách literatúry, pozrieť naživo. Na základe vlastnej skúsenosti s tvorbou bábkového divadla, dokázali oceniť kreativitu kulís, masiek, efektov i výkony hercov. Odchádzali naplnení pozitívnym kultúrnym zážitkom a s chuťou vrátiť sa do divadla znovu.

       Mgr. E. Hallerová (učiteľka SJL)

     • „Opekačka“ s mamičkami
      • „Opekačka“ s mamičkami

      • Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku vrelú lásku, za nehu, obetavosť, starostlivosť, za opateru a nekonečnú trpezlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti. V každodennom zhone pod tlakom povinností si ani neuvedomujeme, aké sú vzácne chvíle strávené s mamou. Pre každé dieťa sú neopakovateľné, sú vždy istotou a bezpečím. Byť spolu s mamou je krásne.                                          Žiaci z II.B triedy netradične oslávili tento sviatok. Stretli sa s mamičkami na spoločnom posedení pri ohníku v parku Žitava. Mamičky pripravili deťom občerstvenie a v príjemnej atmosfére spolu opekali.  Deti sa hrali v parku a užívali si krásne slnečné popoludnie.

       Mgr. L. Macáková (triedna učiteľka II.B), Mgr. M. Plothová (vychovávateľka II.B)

     • Turisti na Hrušove
      • Turisti na Hrušove

      • 20. mája si turisti našej školy spestrili popoludnie výletom na zrúcaninu hradu Hrušov. Hrad sa nachádza neďaleko mesta Zlaté Moravce pri obci Skýcov. Pre svoju nenáročnosť je to obľúbená turistická lokalita, o čom sa presvedčili aj naši prváčikovia, ktorí bez problémov absolvovali výstup. Na hrade si deti prezreli vnútorné nádvorie, veže, bašty a potešili sa krásnym výhľadom na okolie. Pod hradom sa zahrali a výlet si spestrili už tradičnou opekačkou. 

       Mgr. S. Kramárová (vedúca turistického krúžku)

     • Svetový deň včiel
      • Svetový deň včiel

      • 20. mája sme si v ŠKD pripomenuli význam včiel pre človeka. V jednotlivých oddeleniach si deti pozreli prezentáciu o živote včiel, vyrábali si ich z papiera, kreslili na chodník, na tvár, tvorili včelí plást. Ďakujeme starým rodičom, vďaka ktorým si deti mohli vyskúšať kuklu, dymák, vidieť včelí plást a nakoniec aj ochutnať výborný medík. Spolu s deťmi sme skonštatovali, že včeličky sú veľmi usilovné a ich práca je náročná. Preto si ich musíme viac vážiť a včeličky chrániť.

       Bc. S. Solárová (vychovávateľka)

     • Deň mlieka
      • Deň mlieka

      • Tretí májový utorok sme si pripomenuli na škole Svetový deň mlieka. Cieľom tohto dňa je oslava významu mlieka pre človeka. Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie u žiakov, upozorniť ich na dôležitosť pitia mlieka a poukázať na prínosy pre zdravý rast detí. Obliekli sme sa do bieleho a pripili sme si mliekom na nás všetkých.

       Mgr. A. Urbanská (koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie)

     • Postup do celoslovenského kola Biologickej olympiády
      • Postup do celoslovenského kola Biologickej olympiády

      • Dňa 17. mája 2022 sa L. Krajčovičová (VIII.A) zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády (kategória E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika). Musela zvládnuť teoretickú časť - rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a v praktickej časti  vytvoriť herbár a správu z pozorovaných druhov rastlín. Ako úspešná riešiteľka obsadila 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola Biologickej olympiády v danej kategórii. Blahoželáme!

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Projekt školskej záhrady ožíva
      • Projekt školskej záhrady ožíva

      • Naša školská záhrada Malý princ na ceste k objavom začína ožívať aj vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa v sobotu 14. mája zúčastnili prvej brigády. Začali sme spolu opravovať a maľovať domček na náradie, čistiť okolie od inváznych rastlín a zhotovovať detský záhradný nábytok. Následne pribudla aj drevená pergola financovaná z Nadácie SPP. Ďalšie informácie o pripravovaných akciách nájdete na Facebooku v skupine Malý princ na ceste k objavom. Ďakujeme!

       Mgr. A. Ürgeová (učiteľka v materskej škole)

     • Deň masiek
      • Deň masiek

      • Dňa 4.5.2022 mali deti v ŠKD Deň masiek. Každé dieťa si vybralo masku podľa svojej fantázie. Pre kreatívne deti boli pripravené sladké odmeny a diplomy. Všetky sa mohli zapojiť do súťaží o sladkú odmenu, odvážni do cukríkového či stoličkového tanca. Dobre padlo občerstvenie a malý piknik. Súčasťou Dňa masiek bola diskotéka, na ktorej si super zatancovali. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

       vychovávateľky ŠKD

     • Šiestaci vytvárali vzorkovníky semien
      • Šiestaci vytvárali vzorkovníky semien

      • Žiaci šiesteho ročníka sa na biológii učili o stavbe tela kvitnúcich rastlín. Svoje vedomosti využili v praxi. Nazbierali rôzne vzorky semien a vytvorili vzorkovník. Takto pripravený botanický materiál identifikovali pomocou atlasov, encyklopédií a internetu na slovenské a vedecké názvy rastlín. Rastlinným zbierkam vytvorili pekné obaly. Veríme, že pribudnú do ich zbierok aj ďalšie zaujímavé vzorky semien.

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Dodatok k školskému poriadku
      • Dodatok k školskému poriadku

      • S účinnosťou od 1.5.2022 je v škole, v areáli školy, ako aj na školských výletoch a akciách organizovaných školou zakázané požívať alkoholické nápoje, nealkoholické pivo, kofeínovú i bezkofeínovú kávu, energetické, iontové nápoje, konzumovať energetické a iné výrobky ohrozujúce zdravie žiaka. Zároveň je zakázané nosiť do areálu školy tabakové výrobky v akejkoľvek forme. Celé znenie školského poriadku si môžete prečítať tu: Školský poriadok.

       PaedDr. K. Drienovský (riaditeľ školy)

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Na stredu 18. mája 2022 udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre 6., 7. a 9. ročník. Dôvodom je bezproblémové zabezpečenie priebehu Testovania 5. Bližšie informácie v priloženom rozhodnutí: Rozhodnutie riaditeľa školy.

       PaedDr. K. Drienovský (riaditeľ)

     • Plavecký výcvik
      • Plavecký výcvik

      • Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku s triednymi učiteľkami Mgr. Urbanskou, Mgr. Kramárovou a Mgr. Kohajdovou. Plaveckí tréneri cvičili so žiakmi pohybové a koordinačné schopnosti, nacvičovali dýchanie, splývanie, rôzne druhy plávania, orientáciu nad a pod vodou, súhru dýchania a plávania. Aby bolo učenie aj zábavné, využívali plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, kruhy i vodnú šmýkalu. Je len málo aktivít, ktoré zabezpečia komplexný rozvoj celého tela tak ako plávanie. Je to jeden z najzdravších športov a prispieva k otužovaniu. Odmenou pre žiakov bol diplom po absolvovaní vodných súťaží. Tešíme sa na ďalšie zdokonaľovacie kurzy plávania.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka III.A)

     • Okresné kolo Biologickej olympiády
      • Okresné kolo Biologickej olympiády

      • K poznávaniu druhov rastlín a živočíchov sa odhodlalo päťčlenné družstvo s názvom Potkany (E. Šáriová, S. Filipčíková, K. Pavlíková, U. Kiss a J. Foltán). Počas školského roka robili odliatky stôp zvierat, fotili vybrané druhy rastlín a živočíchov, učili sa o nich a spoznávali bližšie svet prírody. 5. mája sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády v Nitre, kde sa hodnotila zbierka rastlín a živočíchov, test a poznávanie jednotlivých druhov. Všetci z družstva sa stali úspešnými riešiteľmi a skončili na 3. mieste.

       Mgr. I. Pavlatovská (učiteľka biológie)

     • Alex v školskom klube detí
      • Alex v školskom klube detí

      • Po dvoch rokoch  pandémie sa deti  veľmi tešili, že do školského klubu opäť zavítal Alex  so svojím pohybovo-rekreačným podujatím zameraným na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí. Vystúpenie sa nieslo v znamení hesla: ľahké – ťažké. Svojím zaujímavým programom zapájal deti a vytvoril tak zábavné pohybové aktivity pre všetkých. Počas troch dní si  deti užili zábavu plnú hier, ktorú ukončila veselá diskotéka. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok.

       vychovávateľky ŠKD