• Život v našej škole

     • Biologická olympiáda – školské kolo
      • Biologická olympiáda – školské kolo

      • Úspešnými riešiteľkami školského kola biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika, sa stali H. Ondrušová (1. miesto) z IX.A a L. Krajčovičová (2. miesto) z VIII.A triedy. Dievčatá po dlhodobej príprave museli zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si doma podklady pre herbár. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      • Vo februári sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci v troch kategóriách. Najúspešnejšími boli:
       I. kategória – poézia:  1. miesto – A. Baková, 2. miesto – S. Skačanová, 3. miesto – T. Svečulová
       I. kategória – próza:  1. miesto – S. Štefanská, 2. miesto – H. Jančovič, 3. miesto – H. Galabová
       II. kategória – poézia:  1. miesto – S. Skačanová, 2. miesto – T. Kišová, 3. miesto – H. Čižmárová
       II. kategória – próza:  1. miesto – J. Foltán, 2. miesto – U. Kiss, 3. miesto – V. Fialková
       III. kategória – poézia:  1. miesto – A. Božgaiová
       III. kategória – próza:  1. miesto – L. Gulášová, 2. miesto – H. Janáčková, 3. miesto – A. Demová
       Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže. Automatický postup na základe úspechov z minulého ročníka súťaže má M. Guláš.

       Š. Foltán (učiteľ slovenského jazyka a literatúry)

     • Okresné kolo Geografickej olympiády
      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • 17. februára 2022 sa uskutočnilo online okresné kolo Geografickej olympiády. V kategórii G (5. ročník) nás reprezentovala S. Bajaníková (82 bodov) na 17. mieste, M. Máté (75 bodov) na 31. mieste. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Na 57. mieste sa umiestnil M. Bafrnec (59 bodov) z celkového počtu 62 zúčastnených žiakov. V kategórii F (6. – 7. ročník) sa z celkového počtu 84 zúčastnených žiakov umiestnil na 12. mieste Š. Pilárik (90 bodov), 23. miesto obsadil A. Kováč (88 bodov) a 52. miesto D. Kováč (80 bodov). Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. V kategórii E (8. – 9. ročník) zo 78 zúčastnených žiakov sa na 12. mieste umiestnil J. Cagáň (88 bodov), na 22. mieste H. Ondrušová (84 bodov) a na 60. mieste A. Malý (69 bodov). Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)

     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
      • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 8. 2.2022 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1C (pre anglofónnych žiakov) našu školu reprezentovala Júlia Kentošová, žiačka IX.B triedy a umiestnila sa na 6. mieste. Súťaž sa konala online. Pozostávala z písomného testu zameraného na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie a počúvanie s porozumením. Po vyhodnotení testu postúpili najlepší žiaci do ústnej časti olympiády, medzi ktorými bola i Júlia. Táto časť prebiehala formou videohovoru. Súťažiaci vymýšľali príbehy na zadaný obrázok a museli zvládnuť voľný rozhovor na určenú tému. Júlia Kentošová sa stala úspešnou riešiteľkou krajského kola olympiády.

       Mgr. E. Foltánová (vyučujúca anglického jazyka)

     • Objavovanie hlbín Zeme v 5. ročníku
      • Objavovanie hlbín Zeme v 5. ročníku

      • Cesta do vnútra Zeme je pre človeka oddávna lákavým cieľom. Smerom do stredu sa zvyšuje teplota a tlak, čo obmedzuje život pod zemským povrchom. Prieskum jej hlbín sa preto môže opierať len o výpočty na základe meraní prístrojov. Pre lepšie pochopenie tohoto procesu si žiaci piateho ročníka vyrobili modely sopky a jadra Zeme.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)

     • Domáci miláčikovia na hodine biológie
      • Domáci miláčikovia na hodine biológie

      • V VIII.B mali žiaci k téme Životné prejavy živočíchov netradičnú návštevu. Okrem pútavých prezentácií si niektorí priniesli svojich domácich miláčikov so sebou a spolužiakom popísali ako sa o nich starajú.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca biológie)

     • Úspešná riešiteľka anglickej olympiády
      • Úspešná riešiteľka anglickej olympiády

      • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa konala online a súťažiacich komplexne preverila v oblastiach slovnej zásoby, gramatických javov, čítania a počúvania s porozumením. V kategórii žiakov 8. – 9. ročníka našu školu reprezentovala žiačka VIII.B, Ela Solárová. Ela sa v konkurencii 38 súťažiacich delí o umiestnenie na 7. – 8. mieste (pre rovnaký počet bodov) a je úspešnou riešiteľkou okresného kola olympiády. Blahoželáme!

       Mgr. E. Foltánová (vyučujúca anglického jazyka)

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      • Svoje vedomosti z histórie si preverili žiaci v Dejepisnej olympiáde v kategóriách:
       F – šiesty ročník – F. Matuška, M. Červený, T. Zrubec, D. Kováč, M. Solárová, F. Šemelák, E. Krčmárová
       E – siedmy ročník – E. Jančeková, K. Lavová, N. Miklová, L. Hrončeková, N. Miklová, D. Šranková, A. Kováč, P. Halás, I. N. Lamošová, V. Sališová
       D – ôsmy ročník – V. Krajčovičová, A. Božgaiová, H. Striešková, Z. Adamčíková, K. Magulová, L. Jamrišková, H. Janáčková, V. Záhorská
       C – deviaty ročník – H. Ondrušová, O. Mikla, L. Ácsová, J. Švajda, S. Petríková.
       Všetci boli úspešní riešitelia a z každej kategórie postupujú dvaja najvyššie umiestnení súťažiaci z každej kategórie (poradie žiakov je uvedené podľa dosiahnutých bodov). Vo februári 2022 im budeme držať palce pri reprezentovaní našej školy.

       Mgr. L. Oslancová Zelenková (vyučujúca dejepisu)

     • Olympiáda v nemeckom jazyku
      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnili 4 žiaci v kategórii 1B (ôsmy a deviaty ročník) A. Božgaiová (8.a), D. D. Lazar (8.b), J. Cagáň (9.b) a M. F. Oslanec (9.b). Víťazmi sa stali a našu školu vo vyššom kole budú v januári 2022 reprezentovať A. Božgaiová a D. D. Lazar. Víťazom blahoželáme!

       Mgr. L. Oslancová Zelenková (vyučujúca nemeckého jazyka)

     • Programovanie Micro:bitov
      • Programovanie Micro:bitov

      • Aj keď sa v súčasnosti nemôžeme stretávať na krúžku programovania, žiaci doma nezaháľajú. J. Sýkora (8.B) nám spríjemnil predvianočný čas. Pomocou Micro:bitu naprogramoval vianočný stromček, ktorý svieti, hrá vianočné piesne a ťahá ho autíčko. Tento stromček vlastnoručne vyrobil. Dúfame, že sa čoskoro v novom roku uvidíme a budeme môcť pracovať na ďalších zaujímavých projektoch.

       PaedDr. A. Hangaiová (vedúca krúžku programovania)

     • Cena "Srdce na dlani" aj pre našu žiačku
      • Cena "Srdce na dlani" aj pre našu žiačku

      • Slávnostného odovzdávania cien dobrovoľníkom Nitrianskeho kraja za rok 2021 sa zúčastnila aj Sabinka Kováčová z 2.B triedy. V kategórii dobrovoľník do osemnásť rokov získala cenu Srdce na dlani 2021. Naša malá dobrovoľníčka bola nominovaná občianskym združením Klaudia. Sabinka sa spolu s mamou Natáliou  aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít a pomáhajú pri zabezpečení edukačno-integračných podujatí združenia Klaudia. Sabinka sa naučila žiť s diabetom. Vie, že zdravie nie je samozrejmosťou a  treba si ho  chrániť. Zdravým životným štýlom, racionálnou a vyváženou stravou je vzorom pre svoje okolie, spolužiakov a kamarátov.

       Mgr. M. Lukáčová (zástupkyňa riaditeľa)


       Celé odovzdávanie cien si môžete pozrieť tu: Video z odovzdávania cien.

     • Úspešní v súťaži Ekoplagát
      • Úspešní v súťaži Ekoplagát

      • Naši žiaci sa zapojili so svojimi výtvarnými prácami do 8. ročníka mestskej výtvarnej súťaže Ekoplagát a získali viaceré ocenenia.  Prihlásených bolo 84 prác. Žiakom našej školy sa podarilo umiestniť v troch kategóriách. V druhej kategórii, s témou Moje najmilšie zvieratko/kvetinka, uspela T. Svečulová z II.B triedy. V tretej kategórii, s témou Príroda v budúcnosti, a zvláštnu cenu získala N. Macáková zo IV.A triedy. V štvrtej kategórii, s témou Návrh na plagát s tematikou ochrany prírody, uspela a zvláštne ocenenie získala S. Bajaníková z V.A triedy. Umiestneným žiačkam srdečne blahoželáme.

       Mgr. L. Macáková, Mgr. N. Hudecová

     • Vianočná pošta
      • Vianočná pošta

      • Prichádzajú Vianoce, sviatky pokoja, lásky a radosti zo stretnutia s najbližšími. Vtedy sa vianočná pohľadnica stáva pre niektorých seniorov v domovoch sociálnych služieb  jediným kontaktom s okolitým svetom. Je to tradícia, na ktorú si spomínajú v čase, keď pre nás už nie je samozrejmosťou. Pripomína im mladosť a chvíle strávené s blízkymi počas sviatkov, ktoré zostali iba v spomienkach. Zaslúžia si od nás nielen pohľadnicu, ale aj úctu a poklonu pred ich životnou múdrosťou a skúsenosťami  vpísanými do vrások. Veď možno im stačí pár milých slov napísaných rukou.  A práve s touto myšlienkou  sa zapojili  žiaci II. B do projektu „Vianočná pošta". Zhotovili pohľadnice a napísali milé pozdravy pre  seniorov v zariadení sociálnych služieb STROM v dedinke Strelníky. Veríme, že ich potešia a spoločne im želáme,  nech sú ich srdcia obklopené láskou tých, ktorí ich majú radi.

       Mgr. L. Macáková (triedna učiteľka II.B)

     • Deviataci vyrobili "dedinku"
      • Deviataci vyrobili "dedinku"

      • Žiaci 9. ročníkov vyrábali na hodinách techniky drevené domčeky. Precvičili si jednoduché ručné operácie opracovania a povrchovej úpravy dreva, a spod ich rúk vvrástla farebná drevená dedinka.

       PaedDr. K. Šlachtová (učiteľka techniky)

     • Zahlasujte za náš projekt
      • Zahlasujte za náš projekt

      • Prosíme všetkých, zahlasujte za náš projekt školskej záhrady pre Vaše deti - Malý princ na ceste k objavom! Urobiť tak môžete na stránke Gesto pre mesto, kde si ho nájdete a pošlete mu svoj hlas. Ďakujeme!

     • Oznam o prerušení vyučovania
      • Oznam o prerušení vyučovania

      • Na základe podkladov z RÚVZ v Nitre bolo prijaté uznesenie o krátkodobom preventívnom prerušení prezenčnej výučby na  2 stupni základných škôl, na stredných školách a vo vybraných školských zariadeniach od 9.12.2021 do 17.12.2021. Toto rozhodnutie sa týka aj našej základnej školy.

     • Pomoc v projekte „Malý princ na ceste k objavom“
      • Pomoc v projekte „Malý princ na ceste k objavom“

      • Už v marci sme vám predstavili projekt školskej záhrady: „Malý princ na ceste k objavom“.  Vyrásť by mal za futbalovým ihriskom v areáli školy, v susedstve so záhradami a ihriskom pre materskú školu. Jeho cieľom je vytvorenie prírodného a podnetného priestoru, najmä z hľadiska ekológie a zdravého životného štýlu. Dáme vašim deťom a vám možnosť vlastnou skúsenosťou poznávať, tvoriť a zabávať sa v prírode, o prírode, pre prírodu. Vďaka spolupráci s rodičmi a sponzorskými aktivitami už máme prvé kroky za sebou. Firma Triticum sa postarala o pokosenie areálu. Firma Koma nám presťahovala „plechovú búdu“, ktorú prerobíme na záhradný domček. Nadácia SPP nám schválila 1500 € na drevené stavby – na jar nám postavia jednu pergolu. Projekt je veľmi odvážny a náročný na čas a financie. Žiadame vás preto o pomoc. Ak vás projekt oslovil a viete nám pomôcť pri jeho spoluorganizovaní, pri hľadaní sponzorov, materiálov, nápadov, kontaktujte Mgr. Alenu Ürgeovú (alurgeova48@gmail.com, tel.: 0915 974 078).

       Mgr. Alena Ürgeová (učiteľka v materskej škole)

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Žiaci našej školy sa opätovne nadchli krásnou myšlienkou plnej lásky a pomoci tým, ktorí si to zaslúžia. Zapojili sa do výzvy: "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Je veľa ľudí, ktorí už nemajú svojich blízkych, alebo z iných dôvodov žijú v domovoch sociálnych služieb. Drobnými darčekmi im deti chcú urobiť vianočné sviatky krajšie a veselšie. Úprimne ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí sa aktívne zapojili do tejto krásnej akcie.

       pedagógovia školy

     • Geografická olympiáda - školské kolo
      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • 24. novembra 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Geografickej olympiády s celkovým počtom súťažiacich 34. Celková úspešnosť žiakov bola 85,3%. 
       Výsledky pre jednotlivé kategórie:
       Kategória G (5. ročník):   1. miesto –  M. Máté, 2. miesto – S. Bajaníková, 3. miesto – M. Bafrnec
       Kategória F (6. – 7. ročník):   1. miesto –  A. Kováč, 2. miesto – D. Kováč, 3. miesto – Š. Pilárik
       Kategória E (8. – 9. ročník):  1. miesto – H. Ondrušová, 2. miesto – J. Cagáň, 3. miesto – A. Malý
       Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali žiaci, ktorí dosiahli minimálny počet bodov 55 z celkového počtu 100 bodov z teoretickej časti spolu s miestnou krajinou a z praktickej časti. Do obvodového kola postúpili prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách G,F a E. Absolútnym úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády v tomto školskom roku je Hana Ondrušová z IX.A triedy (91 bodov). Ďalší úspešní riešitelia v kategórii G sú K. Maťová, U. Kiss, J. Gregor, T. Kišová a V. Holková. V kategórii F: F. Šemelák, V. Sališová a N. Červená. V kategórii E: M. Šrank, N. Miklóssyová, A. Božgaiová, L. Ácsová, M. Kokles, O. Mikla, V. Krajčovičová, L. Krajčovičová, P. Uhrínová, J. Kročka E. murgašová a J. Sýkora. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že prví traja žiaci v každej kategórii nás budú v obvodnom kole Geografickej olympiády výborne reprezentovať.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)