• Život v našej škole

     • Výskumníci - chemici
      • Výskumníci - chemici

      • Na hodinách chémie sme si so žiakmi siedmych ročníkov nachvíľu vyskúšali prácu výskumníkov. Vedecký kuriér - Neprestávaj oxidovať je aktivitou realizovanou v rámci Európskej noci výskumníkov 2022. Podstatou vedeckého bádania bolo so žiakmi vyskúšať pokusy z tematickej oblasti technológie čistenia odpadových vôd na základe oxidačno-redukčnej reakcie. V prvej časti pokusu žiaci kultivovali baktérie z odpadovej vody, druhá časť predstavovala čistenie vody pomocou oxidačnej sily železnanov.

       PaedDr. A. Hangaiová (učiteľka chémie)

     • Návšteva Mikuláša
      • Návšteva Mikuláša

      • Navštívil nás Mikuláš so svojím sprievodom, v ktorom nechýbali anjeli a čerti. Deti sa na jeho príchod veľmi tešili a privítali ho básňami a piesňami. Na tváričkách niektorých sa objavili aj obavy, či si zaslúžia sladkú odmenu. Ale Mikuláš je dobrý a verí, že deti sa budú zo všetkých síl snažiť, aby mu aj o rok mohli povedať, že boli  milé, láskavé, priateľské a pracovité. Ďakujeme a dovidenia o rok milý Mikuláš.

       Mgr. M. Lukáčová  (zástupkyňa riaditeľa)
       [6. december 2022]

     • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“
      • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

      • Ani tento rok sme neváhali a zapojili sme sa s našimi žiakmi do tohto zmysluplného projektu, ktorého cieľom je potešiť osamelých seniorov v domovoch dôchodcov a spríjemniť im tak vianočné sviatky. Počas dvoch týždňov žiaci prinášali do krabičiek niečo sladké, slané, teplé, voňavé, mäkké, pre zábavu a od srdca. S pomocou rodičov,  triednych učiteľov a pani vychovávateliek deti jednotlivé krabičky zabalili a naplnili. Niektorí priniesli kompletné krabice už z domu. Napokon sme spolu s pani vychovávateľkou, Monikou Plothovou,  odovzdali kontaktnej osobe pre Vráble - Janke Nagyovej až 113 krabičiek plných lásky. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do tejto výzvy zapojili. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí svoje deti vedú k empatii a prosociálnemu správaniu.

       Mgr. Jana Levická
       [2. december 2022]

     • Geografická olympiáda - školské kolo
      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • 40 žiakov sa zúčastnilo školského kola Geografickej olympiády. Priemerná úspešnosť žiakov bola 85,3%. Výsledky pre jednotlivé kategórie:
       Kategória G (5. ročník):   1. miesto –  S. Kováčová, 2. miesto – E. Matušková, 3. miesto – D. Kováč
       Kategória F (6. – 7. ročník):   1. miesto –  M. Máté, 2. miesto – D. Kováč, 3. miesto – T. Kišová
       Kategória E (8. – 9. ročník):  1. miesto – A. Kováč, 2. miesto – H. Drienovská, 3. miesto – N. Miklóssyová
       Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali žiaci, ktorí dosiahli minimálny počet bodov 55 z celkového počtu 100 bodov. Do obvodového kola postúpili prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách G, F a E. Absolútnym úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády v tomto školskom roku je M. Máté z VI.B triedy (89 bodov). Ďalší úspešní riešitelia v kategórii G sú: E. Piláriková, F. Kováč, A. Sabo, H. Jančovič, N. Gúcka, N. Macáková, M. Vyžinkárová a M. Tribíni. V kategórii F: K. Ivanová, F. Pajunk, S. Bajaníková, F. Matuška, A. Kováč, K. Maťová, E. Šáriová, M. Bafrnec a S. Šerfozo. V kategórii E: Š. Pilárik, V. Sališová, L. Krajčovičová, E. Murgašová, D. Šranková, V. Krajčovičová a Z. Tóthová. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú v obvodnom kole výborne reprezentovať.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)
       [23. november 2022]

     • Svet biológie
      • Svet biológie

      • Naši piataci sa učia pracovať s mikroskopom a spoznávať svet, ktorý je našim očiam neviditeľný. Takto sa pozreli do vnútra listu a na nohu včely. Potom objavovali svet ako hubári, kde sme sa na modeloch húb učili rozoznávať jedlé, nejedlé a jedovaté huby. Ako ich zbierať a následné ich spracovať. Šiestaci sa učia o domácich zvieratách, a preto si ich mohli priniesť aj do školy. Takto si k nim našli cestu aj spolužiaci.

       Mgr. I. Pavlatovská (vyučujúca biológie) 

     • Výstava Energia na Gymnáziu vo Vrábľoch
      • Výstava Energia na Gymnáziu vo Vrábľoch

      • Žiaci sa  zúčastnili interaktívnej výstavy pri príležitosti Týždňa vedy a techniky v priestoroch Gymnázia, Vráble. Výstava bola zameraná na projekty a prezentácie s témou „Energia“. Mohli si pozrieť zaujímavé nápady, prezentácie, plagáty, projekty, 3D modely. Výstava ich zaujala, pretože bola z rôznych oblastí prírodných vied. Dokonca si mohli na modeloch vyskúšať prenos energie na diaľku, ako funguje veterná energia, zotrvačník a katapult. Súčasťou výstavy boli aj interaktívne hry. Žiaci si z výstavy odniesli veľa zaujímavých informácií a takto získané poznatky môžu ďalej využívať vo svojom ďalšom vzdelávaní.

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka geografie a biológie)
       [21. – 25. november 2022]

     • Piataci na výstave o vesmíre
      • Piataci na výstave o vesmíre

      • Piataci sa premenili na malých astronautov a kozmonautov. Ich zvedavé kroky viedli do bratislavskej Incheby, kde prebiehala svetová výstava s názvom Cosmos Discovery. Naši žiaci ale neboli žiadni začiatočníci, pretože si už na hodinách geografie čo-to povedali o expedíciách do vesmíru a na Mesiac. A tak si na tejto výstave svoje vedomosti doplnili o zaujímavé informácie, nielen o prvých ľuďoch na Mesiaci, ale aj o zvieratách, ktoré cestovali mimo našu atmosféru, ako vyzerali ich vesmírne lode, obleky či jedlo. Výstava bola podložená zaujímavými nahrávkami, ktoré sme si najprv spoločne vypočuli a následne mohli žiaci bádať v priestore, spájať vypočuté informácie s expozíciami a na záver vyplniť pracovný list. Čerešničkou našej spoločnej expedície boli interaktívne stanovištia, kde si žiaci mohli vyskúšať virtuálnu realitu a beztiažový stav.

       Mgr. T. Mališ Havranová (triedna učiteľka)
       [18. november 2022]

        

     • Činnosť klubu Mladý ekológ
      • Činnosť klubu Mladý ekológ

      • Mladý ekológ je názov ekologického klubu na našej škole a je členom Stromu života. Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Na našej škole v ňom pôsobí 10 žiačok z IX.A triedy. Ekologický tím v súčasnosti tvoria: A. Duchoňová, K. Farkašová, V. Fazekašová, V. Záhorská, V. Krajčovičová, K. Magulová, L. Krajčovičová, S. Matušovská a N. Miklóssyová. Tešíme sa obľube, nakoľko sme získali aj nových členov zo VI.B triedy: S. Buranská, V. Ďuráčová, V. Holková, K. Maťová, L. Révayová, O. Šabíková, S. Šeffer a S. Šerfozo.  Počas monitoringu „mladí ekológovia“ vypĺňali záznamové karty, sledovali počasie a pH zrážok na internete,  zisťovali fyzicko-geografické a demografické charakteristiky sledovaného územia, historické aspekty a ostatné zaujímavosti mesta Vráble. Výsledky projektu zaslali do kancelárie Stromu života v Bratislave. Do projektu Kyslý dážď sa klub Mladý ekológ zapája každoročne.

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka environmentálnej výchovy na škole)

     • Halloweenské posedenia
      • Halloweenské posedenia

      • Halloween, keltský sviatok, ktorý sa oslavuje predvečer Sviatku všetkých svätých sme si pripomenuli aj unás. Žiaci prišli na posedenia v strašidelných kostýmoch, pripravili si občerstvenie, kultúrny program a príjemne sa zabavili.

       -kol.-

     • Deň jablka
      • Deň jablka

      • Do košíka v obchode si ich vkladáme tak často, až ich považujeme za samozrejmosť. Jablká sú typickým slovenským jesenným ovocím, a aj preto si ich vieme vychutnať na sto spôsobov – surové, ako súčasť ovocných šalátov, ale obľúbené sú aj jablkové koláče alebo kvalitné džúsy. Sladučkú chuť červených jabĺk a charakteristickú kyslosť zelených odrôd sme si pripomenuli vďaka Medzinárodnému dňu jablka. Tento deň každoročne pripadá na 21. októbra a potvrdzuje, že jablká sú od nepamäti dôležitou súčasťou nášho jedálnička. Žiaci z 2.B triedy si tento deň pripomenuli návštevou mestskej knižnice, kde si prečítali rozprávku o červenom jabĺčku a neposednom červíkovi Ervinovi, ktoré si potom sami vyrobili z papiera. Okrem pútavého čítania s porozumením si precvičili svoje prstíky strihaním, maľovaním a lepením.

       Mgr. J. Sádovská (triedna učiteľka)

     • Jesenné aranžovanie
      • Jesenné aranžovanie

      • Nádhernú paletu jesenných farieb spracovali žiačky 5. a 6. ročníka v obvodnom kole súťaže v aranžovaní, ktorú organizovala ZŠ s MŠ Viliama Záborského v spolupráci s Mestským úradom vo Vrábľoch.V súťaži úspešne reprezentovali našu školu žiačky L. Bujalková z V.B. a E. Piláriková z V.A., ktoré v I. kategórii (4. - 6. roč.) získali Špeciálnu cenu poroty a E. Klčová z V. B. a E. Šáriová zo VI.C. si odniesli Čestné uznanie poroty za kreatívne spracovanie témy s využitím prevažne prírodných materiálov citlivo spracovaných do jesenných aranžmánov.

       Mgr. M. Šáriová (vedúca krúžku Tvorivý ateliér)
       [25. október 2022]

     • Fyzika pútavo a zábavne
      • Fyzika pútavo a zábavne

      • Žiaci IV.A sa stali malými bádateľmi. Zaujímavými pokusmi si overovali už získané vedomosti o magnetizme, povrchovom napätí i ťažisku predmetov. Zisťovali, že mlieko maľuje, sopka buble, za gravitáciu môže jablko, že postaviť stabilnú stavbu vyžaduje presnosť, trpezlivosť a spoluprácu. Deti baví byť aktívnymi na hodinách.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka)

     • Turisti na prvej túre
      • Turisti na prvej túre

      • Turisti sa s vedúcimi turistického krúžku vybrali na prvý výlet v školskom roku 2022/23. Cieľom bola Pata - Čifáre. Turistickú zostavu tvorili deti od 1. do 7. ročníka, čo bolo dôvodom výberu nenáročnej trasy. Po asfaltovej ceste sa deti presunuli až k vyhradenému ohnisku, kde opekali, zahrali sa a pozorovali prírodu. Videli množstvo zaujímavých rastlín, húb a tiež zvierat. Deťom sa výlet veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalšie turistické akcie.

       Mgr. S. Kramárová (vedúca turistického krúžku)
       [21. október 2022]

     • Experimentovanie so solárnou energiou
      • Experimentovanie so solárnou energiou

      • Žiaci siedmeho a deviateho ročníka si vyskúšali vedeckú prácu vďaka aktivite s názvom „Vedecký kuriér Ekológia“, ktorá sa realizovala v rámci Európskej noci výskumníkov 2022. Podľa návodu si mohli zostrojiť a vyskúšať štyri modely žiab poháňané solárnou energiou. A prečo modely žiab? Pretože obojživelníky (žaby) sú na Slovensku zaradené medzi veľmi ohrozené a hrozí úbytok mnohých druhov, najmä rosničky zelenej a skokana ostropyského. Modely žiab sa pohybovali vďaka fotovoltickému článku, umiestnenému na ich chrbtoch, ktorý premieňal solárnu energiu z dopadajúcich slnečných lúčov na elektrickú. Cieľom projektu bolo, aby sa žiaci stali aspoň na jednu vyučovaciu hodinu skutočnými vedcami. Modely si vyskúšali na výskumnej úrovni i v praxi.   

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)
        [21. október 2022]

     • Návšteva planetária
      • Návšteva planetária

      • Žiaci 4.ročníka sa vybrali do planetária do Žiaru nad Hronom preskúmať tajomstvá a zaujímavosti vesmíru. Nechali sa viesť cestou nekonečného poznávania, ktorú im poskytlo posedenie pod hviezdnou oblohou planetária. Mali možnosť pozerať ďalekohľadom na Slnko, sledovať reálny čas na slnečných hodinách a na modeloch sledovať pohyby planét slnečnej sústavy. Exkurzia vhodne doplnila učivo z prírodovedy.

       Mgr. A. Urbanská  (triedna učiteľka IV.A)

       [19. október 2022]

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • V dňoch od 12. októbra (streda) do 21. októbra (piatok) sa uskutoční zber papiera. Preberanie a váženie papiera bude prebiehať v čase od 15:30 do 16:30 v priestoroch pri telocvični školy.

       -adm-

     • Kŕmidlá pre vtáčiky
      • Kŕmidlá pre vtáčiky

      • V sobotu sa deti zo IV.B  spolu s rodičmi a triednou učiteľkou stretli v záhradnom centre Isola Bella v Žitavciach. Napriek pokročilému jesennému dátumu bolo krásne, slnečné dopoludnie. Deti sa na túto akciu veľmi tešili. Za aktívnej pomoci rodičov predviedli svoju fantáziu a šikovné ruky. Vytvorili zaujímavé a niektorí aj netradičné kŕmidlá pre vtáčiky. Tešili sa na to, ako sa budú o zvieratká starať počas zimy.

       Mgr. S. Kramárová (triedna učiteľka)
       [8. október 2022]

     • Výstava ovocia a zeleniny spojená s tradičným Teqvičákom
      • Výstava ovocia a zeleniny spojená s tradičným Teqvičákom

      • V  ŠKD je už tradíciou, že na  jeseň zhotovujeme tekvicové strašidielka a organizujeme výstavu ovocia  a zeleniny spojenú s ochutnávkou. V jednotlivých oddeleniach ŠKD deti pripravovali ovocné a zeleninové šaláty a tvorili rozličné jesenné dekorácie.  Chodbu školy zdobia tekvice malé, veľké, obrovské, vyrezávané, maľované, s rozličnými rozprávkovými a zvieracími motívmi. Pre deti bola pripravená sladká odmena a diplom. Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a Miškovi a Paťkovi Brunclíkovým za obrovskú tekvicu. 

       D. Zuzulová (vychovávateľka ŠKD)
       [10. október 2022]

     • Šiestaci v Terchovej a Jánošíkových dierach
      • Šiestaci v Terchovej a Jánošíkových dierach

      • Šiestaci si obuli turistické topánky a vyrazili do Jánošíkových dier, ktoré sa nachádzajú pri Terchovej a sú sústavou tiesňav a kaňonov v Krivánskej Malej Fatre. Ich kroky viedli kratším okruhom: Nové diery – Koliba Podžiar -  Salaš pod Poludňovou skalou – Dolné diery. Po výdatných dažďoch boli vodopády v tiesňave Nové diery bohaté na vodu, a tak vyzerali ešte pôsobivejšie.  Jesenné počasie im prialo, a tak sa  na záver pokochali aj výhľadom na Malú Fatru z rozhľadne Terchovské srdce. Z tridsiatich metrov mali obec Terchová ako na dlani.

       PhDr. Š. Foltán (triedny učiteľ 6.c)
       [5. október 2022]

     • Návšteva Osvienčimu
      • Návšteva Osvienčimu

      • V piatok 30. 9. 2022 navštívili ôsmaci a deviataci koncentračný tábor v poľskom Osvienčime. Historické fakty boli popretkávané množstvom skutočných ľudských príbehov. Pamiatku obetí holokaustu si uctili zapálením sviečky a chvíľkou ticha. Po prehliadke priestorov starého tábora sa presunuli do časti Auswitz II – Birkenau (Brezinka), kde exkurzia pokračovala. Tu mohli vidieť priestory, v ktorých väzni tábora prežívali a zomierali. Zo všetkých kútov tábora dýchala desivá história, ktorú je však dôležité poznať, aby sa nič podobné viac neopakovalo.

       Mgr. E. Foltánová (triedna učiteľka IX.B)