• Život v našej škole

     • Deň detí na Starom ihrisku
      • Deň detí na Starom ihrisku

      • V sobotu sa aj naša škola zúčastnila Medzinárodného dňa detí s ekoaktivitami na Starom ihrisku, ktoré organizovalo mesto Vráble. Naši žiaci prezentovali výrobky z odpadového materiálu, solárny mlyn, modely žiab, ktoré premieňali solárnu energiu z dopadajúcich slnečných lúčov na elektrickú. Deťom predvádzali aktivity s triedením odpadu a hrali sa s nimi rôzne ekohry. Naším mottom bolo „Predtým ako vytriediš, sa zahraj“. Aj takýmto spôsobom sme oslávili a spríjemnili deťom ich krásny sviatok.

       PaedDr. L. Krajčovičová
       [3. jún 2023]

     • Otvorenie časovej schránky
      • Otvorenie časovej schránky

      • V júni 2019 si žiaci vtedajšej V.B vyrobili jednoduchú časovú schránku. Každý žiak si na papier obkreslil svoju ruku, napísal zoznam svojich obľúbených vecí, zvierat, hudobných skupín, niektorí aj zoznam kamarátov. Niekoľko žiakov si tiež napísalo odkaz pre svoje budúce JA alebo radu do života. Všetky odkazy boli starostlivo zabalené do krabice, ktorá bola zapečatená a štyri roky odložená na bezpečnom mieste. 1. júna si deviataci otvorili časovú schránku a prečítali svoje milé, prekvapivé i zábavné odkazy z minulosti.  

       Mgr. E. Foltánová (triedna učiteľka IX.B)
       [1. jún 2023]

     • Deviataci na Duchonke
      • Deviataci na Duchonke

      • Žiaci IX.B triedy absolvovali svoj posledný školský výlet. Po náročnom období testovania a prijímacích pohovorov sa vybrali oddýchnuť si do okolia jazera Duchonka. Tam si užívali prírodné prostredie, venovali sa športovým aktivitám a hrám. Jedno dopoludnie vyplnili turistickou vychádzkou na Topoľčiansky hrad, odkiaľ sa im naskytli krásne výhľady do celého okolia. Pre žiakov bol výlet príjemným osviežením školských dní, príležitosťou spoločne sa zahrať a relaxovať, ale i spoznať nové miesta.

       Mgr. E. Foltánová (triedna učiteľka IX.B)
       [29. – 31. máj 2023]

     • Súťaž mladých záhradkárov
      • Súťaž mladých záhradkárov

      • Jedenásti naši záhradkári po školskom kole postúpili do okresného kola súťaže Mladý záhradkár. Vedomosti a zručnosti získavali z dvoch lexikónov, a tak sa naučili záhradkárčiť. V Nitre ich čakali dve súťažné kolá : test a poznávanie rastlín. A hoci K. Ivanová z plného počtu bodov stratila len 6 bodov, nepostúpila. Veríme, že naši mladí záhradkári, svoje vedomosti a zručnosti využijú v našej záhradke v Malom princovi.

        Mgr. I. Pavlatovská (učiteľka biológie)
       [31. máj 2023]

     • Šiestaci vytvárali vzorkovníky semien
      • Šiestaci vytvárali vzorkovníky semien

      • Žiaci VI.B nazbierali rôzne vzorky semien a vytvorili vzorkovníky. Na biológii sa učili o stavbe tela kvitnúcich rastlín a svoje vedomosti využili v praxi. Takto pripravený botanický materiál identifikovali pomocou atlasov, encyklopédií a internetu na slovenské a vedecké názvy rastlín. Rastlinným zbierkam vytvorili pekné obaly. Veríme, že pribudnú do ich zbierok aj ďalšie zaujímavé vzorky semien.

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Spoznávanie Harmaneckej jaskyne
      • Spoznávanie Harmaneckej jaskyne

      • Žiaci ôsmeho ročníka sa rozhodli spoznať krásy Harmaneckej jaskyne. Výstup k jaskyni zvládli všetci. Niektorí za kratší, iní za dlhší čas. Odmenou po príchode bol krásny výhľad na prírodu v okolí. Po krátkom oddychu ich čakala samotná prehliadka s odborným výkladom. Páčila sa im bohatá sintrová výzdoba, nástenné vodopády, pagodové stalagmity aj sintrové jazierka. Harmanecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne na Slovensku.

       Mgr. J. Levická, PaedDr. D. Andová (triedne učiteľky)
       [23. máj 2023]

     • Štvrtáci v škole v prírode
      • Štvrtáci v škole v prírode

      • Krásnych päť dní prežili žiaci štvrtého ročníka našej školy v škole v prírode v Liptovskom Jáne. Zažili veľa zábavy, hier, návštevu múzea miniatúr Slovenska, výstup na rozhľadňu, napili sa z liečivého prameňa a zostúpili do Stanišovskej jaskyne. Aby deťom nič nechýbalo, dohliadali na to ich učiteľky Mgr. A. Urbanská, Mgr. S. Kramárová, Mgr. V. Kohajdová, Mgr. L. Macáková a animátori.

       A. Mikleová (asistentka učiteľa)
       [15. - 19. máj 2023]

     • TIMSS - testovanie štvrtákov
      • TIMSS - testovanie štvrtákov

      • Dňa 23.5. a 24.5. sa naši žiaci 4.ročníka zúčastnili medzinárodného merania TIMSS , ktoré  sa  zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4.ročníka ZŠ. Do testovania TIMSS 2023 sa zapája viac než 60 krajín sveta. Naša škola bola vybratá spolu so 162 pilotnými školami na Slovensku.

       PaedDr. Andrea Hangaiová  (administrátor testovania)
       [23.- 24. máj 2023]

     • Druháci vo viváriu
      • Druháci vo viváriu

      • Žiaci druhých ročníkov navštívili Univerzitné vivárium SPU v Nitre. Odborníci na chov plazov a študenti odboru špeciálneho chovateľstva sa pochválili chovom krokodíla filipínskeho, veľhada kráľovského, korytnačky kĺbovej, chameleónmi. Deti zaujal najväčší obyvateľ, 50kg samec korytnačky - Vinco. Zážitkom bolo pohladenie zvieratka. Naše putovanie prírodou pokračovalo k sokoliarom sv. Svorada. Predstavili nám život a chov dravcov, ktorých majú celkove 13. Cestou k autobusu sme obdivovali muflóny vo voľnom výbehu. 

       Mgr. I. Klčová (triedna učiteľka II.C)
       [17.máj 2023]

     • Svetový deň včiel v ŠKD
      • Svetový deň včiel v ŠKD

      • 20.máj je vyhlásený za Svetový deň včiel. Možno sa to nezdá, ale práve včely majú obrovský význam pre zachovanie ekologickej rovnováhy a prirodzeného kolobehu života. V školskom klube sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Deti si pozreli prezentáciu o živote včiel, vypĺňali tajničku, osemsmerovku, vyrobili z odpadového materiálu úle, z papiera včielky. Vďaka rodičom našich detí, sme mali možnosť vidieť, chytiť a vyskúšať si pomôcky včelára - klobúk so sieťkou chrániacou oblasť hlavy, stavebný rámik, medzistienky, plast, dymák a aj úľ. Peknú prezentáciu  si pre nás pripravili  p. u. M. Šáriová, Katka a Zuzka Maťové, Tobiasko Pichňa. Aktivity sme ukončili ochutnávkou medu, ktorý deťom veľmi chutil. 

       Bc. S.Solárová (vychovávateľa ŠKD)
       [20. máj 2023]

     • Biologická olympiáda pre mladších žiakov
      • Biologická olympiáda pre mladších žiakov

      • Poznaj a chráň prírodu je motto súťaže. V okresnom kole nás reprezentovali: N. Macáková, E. Piláriková, I. Infnerová, A. Sabo a M. Kováčik, žiaci z V.A. Tí, sa vybrali do prírody zberať listy a plody daných drevín, ktoré spracovali do herbáru a zbierky. Postupne sa počas celého roka oboznamovali so súťažnými kolami. Farebný les tvorili lesné dreviny, v zimnom lese spoznávali živočíchy a v zelenom lese byliny, ktoré sú v našom okolí. Súťažiaci si vybrali názov družstva: Zbor krtkov. V Centre voľného času Domino v Nitre si  zmerali svoje vedomosti a zručnosti s ôsmimi družstvami. V okresnom kole skončili ako úspešní riešitelia a obsadili 3. miesto.

       Mgr. I. Pavlatovská (učiteľka biológie)
       [18. máj 2023]

     • Postup do celoštátneho kola Biologickej olympiády
      • Postup do celoštátneho kola Biologickej olympiády

      • L. Krajčovičová (IX.A) sa po predchádzajúcich úspechoch zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády (kategória E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika). Musela zvládnuť teoretickú časť - rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a v praktickej časti  vytvoriť herbár a správu z pozorovaných druhov rastlín. Ako úspešná riešiteľka obsadila 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola Biologickej olympiády. Blahoželáme!

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)
       [16. máj 2023]

     • Medovníky ku dňu matiek
      • Medovníky ku dňu matiek

      • Dnes už môžeme prezradiť, že aj naši starší žiaci si vedia ctiť rodinu, svojich blízkych a priateľov. Na blokovom vyučovaní sa žiaci 7.A venovali úcte najmilšieho človeka- svojej mame. Už na prvej hodine si na matematike vyskúšali, že tento vyučovací predmet je potrebný v každodennom živote. Bolo totiž treba upraviť množstvo ingrediencií v recepte pre medovníčky pre maminu. Pomocou trojčlenky, pomeru si prepočítali jednotlivé množstvá surovín na ich výrobu. Na ďalších hodinách určovali hmotnosť vážením, čo sa učia na hodine fyziky. Potom už nastávala príjemnejšia práca v školskej kuchynke. Chlapci použili svoju silu na zmiesenie cesta. Dievčatá rozgúľali cesto a vykrojili srdiečka. Po nastavení a odmeraní teploty rúry začali piecť.  Chalani sledovali čas a vyberali už upečené dobroty. Baby zamiešali cukor s bielkami a rozdelili do ozdobovacích vreciek. Každý žiak si ozdobil svoj perníček pre mamičku. Potom museli počkať na zaschnutie cukrovej ozdoby. Tento čas využili na napísanie krátkej úvahy, alebo poďakovania svojej mame, ktoré priložia k svojmu medovníkovému srdiečku. Vďaka patrí aj rodinám Trubíniovej a Valentovej za sladký med z vlastnej produkcie.

       Mgr. S. Gajdošová  (učiteľka matematiky)
       [11. máj 2023]

     • Návšteva hasičskej stanice
      • Návšteva hasičskej stanice

      • Na hodinách chémie preberáme tému horenie, požiar, hasiace prístroje. Vybrali sme sa na Hasičskú stanicu vo Vrábľoch, kde nám ochotne vysvetlili všetko okolo ich práce aj z chemického hľadiska: ako fungujú hasiace prístroje, ako vyzerá ich pracovný deň, aké výjazdy majú najčastejšie, čo všetko musia absolvovať. Mohli sme si vyskúšať hydraulické nožnice, prilby, hasičské autá. Žiaci mali veľa otázok. Niektorí žiaci si utvrdili, že sa chcú stať hasičmi.

       PaedDr. A. Hangaiová (učiteľka chémie)
       [12. máj 2023]

     • Ku Dňu matiek
      • Ku Dňu matiek

      • Druhá májová nedeľa v kalendári patrí jednému z najkrajších rodinných sviatkov, Dňu matiek. Slávi sa ako uctenie si materstva, materských pút a uvedomenia si postavenia matky v spoločnosti. Ide o deň, kedy najviac ďakujeme svojim mamám za ich lásku a opateru, ktorú nám celý život dávajú.  Žiaci z 2.B triedy a niektoré žiačky z 3.C triedy, ktoré sú spolu v ŠKD, si pripravili pre svoje mamičky program plný vyznaní, tancov, básní a scénok. Nejednej mamičke sa skotúľala slzička šťastia po tvári a deti im svoju vďaku za ich obetavosť, lásku a starostlivosť darovali sladké srdiečka a ružičky, ktoré boli symbolom ich veľkej lásky k nim.

       Mgr. J. Sádovská (triedna učiteľka II.B)
       [11. máj 2023]

     • Školská záhrada Malý princ sa rozrastá
      • Školská záhrada Malý princ sa rozrastá

      • Školská záhrada Malý princ na ceste k objavom si žije svojím životom. Rastlinky rastú, žiaci im v raste pomáhajú v priebehu vyučovania, organizujeme si brigády s rodičmi i akcie s odborníkmi - Vŕbové stavby, Sadenie viniča.  Najnovšie sa v záhrade zjavili aj knihy. Nie tak celkom zjavili, ale priniesol ich pán Ľuboš Levický, ocino nášho žiaka Mateja. Zhotovil pre nás KNIHOBÚDKU, ktorá funguje ako podobné búdky v meste - ,,vymeň alebo požičaj si." A možno sa v nej objaví aj kniha A. de Saint-Exupéryho Malý princ. Pán Levický pre nás zhotovil aj búdku pre rastliny, ktoré si budeme môcť tiež navzájom vymieňať.  Veríme, že podobných nápadov a aktivít budeme mať čo najviac.

       Mgr. A. Ürgeová (učiteľka v materskej škole)

     • Plavecký výcvik
      • Plavecký výcvik

      • Žiaci tretích a šiestych ročníkov sa zúčastnili plaveckého výcviku pod vedením skúsených trénerov z plaveckej školy Aquasport Levice. Naši žiaci na sebe poctivo pracovali, zdokonalili sa v technike plávania a naučili sa nové plavecké štýly. Plávali radi, ale dokázali sa aj prekonať. Za vynaložené úsilie boli na záver výcviku odmenení diplomami.

       Mgr. S. Lakušová (triedna učiteľka VI.A)
       [24. - 28. apríl 2023]

     • 2. miesto v okrese Nitra v malom futbale
      • 2. miesto v okrese Nitra v malom futbale

      • V okresnom kole v malom futbale v Nitre nemohli chýbať žiaci našej školy, ktorí sa doň prebojovali po triumfe na turnaji medzi základnými školami vo Vrábľoch. Prebojovali sa až do finále, kde s najväčším favoritom (futbalovou školou z Nitry) prehrali o gól, a tak si odniesli pohár za 2. miesto. Chlapci  podali skvelý výkon a nechali na ihrisku srdiečko, po finále sa niektorým objavili v očiach aj slzy.  Za úspech môžeme považovať aj to, že sme obhájili druhé miesto z minulého roka. Našu školu reprezentovali: J. Medňanský, F. Šemelák, S. Žigrai, D. Kováč, F. Matuška, B. Duchoň, R. Bogyo, G. Vaš, F. Hudec, M. Bafrnec, M. Füle. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa ďalších úspechov.

       Mgr. P. Mjuller (učiteľ telesnej a športovej výchovy)
       [4. máj 2023]

     • Žiaci si vytvorili minizáhradky
      • Žiaci si vytvorili minizáhradky

      • Na hodinách objavovania prírody sme si so žiakmi vytvorili z vyvýšených záhonov minizáhradky. Každá trieda si zasadila svoju zeleninu (mrkvu, cibuľu, reďkovku, šalát, žeruchu, hrach, bylinky),  ktorá nám pomaly rastie. Tešíme sa, keď budeme môcť ochutnať prvé plody. Keďže niektorí sadili prvýkrát, veľmi sa im to páčilo a zapájali sa do každej aktivity - sadenie, polievanie, okopávanie, pikírovanie.

       PaedDr. A. Hangaiová (vyučujúca objavovania prírody)
       [máj 2023]

     • Turisti na prvej jarnej túre
      • Turisti na prvej jarnej túre

      • Na prvú jarnú túru sa turisti našej školy vybrali do lesa v Nevidzanoch. Rozžiarené detské tváričky sa už od rána tešili na výlet. Po ukončení vyučovania si zobrali ruksaky a spolu s pani učiteľkami nastúpili do autobusu. Po príjazde do lesa absolvovali približne hodinovú túru k miestnej poľovníckej chate, kde ich už čakalo vopred pripravené ohnisko. Deti sa zahrali, najedli sa špekáčikov a obohatené o množstvo nových zážitkov sa vrátili domov.

       Mgr. S. Kramárová, Mgr. V. Kohajdová, PaedDr. K. Šlachtová (vedúce turistického krúžku)
       [28. apríl 2023]