• Život v našej škole

     • Online prednáška „Medzi nami dievčatami - Čas premien“
      • Online prednáška „Medzi nami dievčatami - Čas premien“

      • „Čas premien“ je výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je prostredníctvom besied a prezentácií poskytnúť žiakom potrebné informácie o dospievaní, o fyzických a psychických zmenách počas dospievania, ako aj poznatky o hygiene a reprodukčnom zdraví. Žiačky siedmych ročníkov ho absolvujú každoročne. Online besedu viedla kvalifikovaná lektorka Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s.r.o. Dievčatá sa dozvedeli veľa zaujímavých a odborných informácií o období puberty. Súčasťou besedy je aj balíček, ktorý dostanú dievčatá po návrate do školy.

       PaedDr. L. Krajčovičová  (vyučujúca biológie)

     • Projekt školskej záhrady
      • Projekt školskej záhrady

      • V tomto školskom roku pripravujeme v areáli našej školy vybudovať školskú záhradu, kde by sa deti mohli vzdelávať a tráviť voľný čas. Vytvorením prírodného a podnetného priestoru, najmä z hľadiska ekológie a zdravého životného štýlu, chceme dať deťom možnosť vlastnou skúsenosťou poznávať, tvoriť a zabávať sa. Inšpiráciou pri tvorbe projektu bolo dielo A. S. Exupéryho, a preto sa projekt volá "Malý princ na ceste k objavom".  Jednotlivé časti sú pomenované krátkymi fragmentmi z knihy a niektoré citáty zakomponujeme aj v priestore. V zabudnutom kúte za futbalovým a hokejovým ihriskom vyrastie:
       - Asteroid B 612 – priestor na vzdelávanie pod mohutným orechom, hruškou a slivkou (vyššie stromy, pergola, sedenie, meteorologická stanica, slnečné hodiny, miesto na pokusy a pozorovanie).
       - Pozor na baobaby – priestor na pestovanie na slnečnom mieste (zvýšené záhony, valy, záhony kvetov a byliniek, lúka, záhon „kľúčová dierka“, záhon „nikoho“).
       - Tri sopky – priestor na oddych a prežívanie pod mohutnou čerešňou a krami (vŕbové stavby, pocitový chodník, žriedlo, šikmé plochy).  
       Pri plánovaní záhrady sme oslovili aj žiakov 6.b, ktorí sa na chvíľu stali záhradnými architektami.

       A. Ürgeová (učiteľka materskej školy)

     • Pohybom a výživou ku zdraviu
      • Pohybom a výživou ku zdraviu

      • Žiaci II. A triedy sa chcú venovať zdravému spôsobu života. Trávia veľa času pobytom na čerstvom vzduchu. Prechádzky, športovanie a všetky voľnočasové aktivity im robia radosť a vyčarujú im na tvárach úsmev. Súčasnú situáciu a dlhší pobyt doma využili aj na to, aby sa naučili pripravovať zdravé jedlá. Stávajú sa z nich šikovní pomocníci rodičov.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka II.A)

     • Zručnosť deviatakov na hodinách techniky
      • Zručnosť deviatakov na hodinách techniky

      • Žiaci IX.B triedy ani počas dištančnej výučby techniky nezaháľali. Teóriu dejín techniky a tvorby technického výkresu zvládli formou prezentácií a následne svoje poznatky uplatnili v praxi. Ich výtvory boli kreatívne a nápadité. Posúďte sami!

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca techniky)

     • Projekt CESTUJEME
      • Projekt CESTUJEME

      • Aj keď nám súčasná situácia nedovoľuje cestovať na zaujímavé miesta osobne, ôsmaci na hodine fyziky cestovali aspoň surfovaním po internete. Vo svojich projektoch spojili vedomosti z fyziky s vedomosťami z geografie, biológie, dejepisu a informatiky. Snívali o tom, že na vlastné oči uvidia historické pamiatky, spoznajú faunu i flóru, obyvateľov a zaujímavosti  ďalekých krajín. Vyskúšali si, aké to je  naplánovať časový harmonogram cesty. Overovali, ktorý dopravný prostriedok je pre návštevu danej destinácie výhodnejší. Zisťovali, na ktorých stránkach sa dajú nájsť cestovné poriadky autobusov, vlakov, alebo lietadiel. Niektorí uvažovali aj o ceste autom. Porovnávali spotrebu paliva, cenu za pohonné hmoty,  letenky, ubytovanie, diaľničné poplatky. Do mapy zakresľovali trajektóriu pohybu pri cestovaní, počítali priemernú rýchlosť pohybu a zostrojovali graf závislosti dráhy od času. Popri plnení úloh z fyziky o pohybe, získali ôsmaci zručnosti, ktoré sa im určite zídu pri plnení svojich cestovateľských snov.

       Mgr. M. Lukáčová (vyučujúca fyziky)

     • Biologická olympiáda – školské kolo
      • Biologická olympiáda – školské kolo

      • Úspešnými riešiteľkami školského kola biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika stali H. Ondrušová (1. miesto) z VIII.A L. Krajčovičová (2. miesto) z VII.A triedy. Dievčatá po dlhodobej príprave museli zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si doma podklady pre herbár. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Štvrtáci tvorili makety hradov
      • Štvrtáci tvorili makety hradov

      • Žiaci IV.C preberali na hodinách vlastivedy učivo o Bratislave. S nadšením prijali úlohu vytvoriť maketu Bratislavského hradu. Prekvapením bolo, koľkými spôsobmi dokázali tému zrealizovať. Použili doma dostupný materiál a svoju fantáziu. Pridali kaštieľ  Betliar a Oravský hrad.

       Mgr. I. Klčová (triedna učiteľka)

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády
      • Okresné kolo dejepisnej olympiády

      • Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do dejepisnej olympiády. Tento rok však boli podmienky pre účastníkov zložitejšie. Museli sa popasovať s novými pravidlami riešenia na diaľku. Po zvládnutí školského kola súťaže v decembri postúpili najúspešnejší do okresného kola a urobili nám svojimi umiestneniami veľkú radosť:
       - kategória C (deviataci - celkový počet súťažiacich v kategórii 34)
       A. Striešková 3. miesto, úspešný riešiteľ
       M. Kováč 15. miesto, úspešný riešiteľ
       - kategória D (ôsmaci - celkový počet súťažiacich v kategórii 25)

       M. Oslanec 6. miesto, úspešný riešiteľ
       H. Ondrušová 15. miesto, úspešný riešiteľ
       - kategória E (siedmaci - celkový počet súťažiacich v kategórii 27)

       A. Božgaiová 14. miesto, úspešný riešiteľ
       L. Krajčovičová 22.miesto
       - kategória F (šiestaci - celkový počet súťažiacich v kategórii 24)

       M. Štefák 16. miesto, úspešný riešiteľ
       Ďakujeme za skvelé výsledky, ich prácu a úsilie. Dokázali vysokú vedomostnú úroveň v početnej konkurencii škôl celého okresu.

       Mgr. L. Oslancová Zelenková (vyučujúca dejepisu)

     • Druháci robili pokusy
      • Druháci robili pokusy

      • Žiaci II.B zmenili svoje detské izby na výskumné stanice. Skúmali rozpúšťanie rôznych látok vo vode. Použili suroviny, s ktorými sa takmer každý deň doma stretávajú. Zistili, že v domácnosti majú množstvo látok, ktoré sa vo vode rozpustia, napríklad soľ, cukor, sirup, mydlo, ale aj veľa látok, ktoré sa vo vode nerozpúšťajú, napríklad mak, pohánka, múka. Pokusy zaujímavo zdokumentovali a tešia sa na podobné aktivity počas hodín prvouky v škole.

       Mgr. S. Kramárová (triedna učiteľka)

     • Projekty siedmakov na tému: voda a vzduch
      • Projekty siedmakov na tému: voda a vzduch

      • Žiaci 7. ročníka dostali po prebratí tematického celku Voda a Vzduch na hodine chémie za úlohu spraviť projekt na témy: virtuálna voda, znečistenie vody, znečistenie vzduchu, minerálne vody, kúpele, kyslík, kyslé dažde. Zapojili vedomosti, fantáziu a použili rôzne druhy materiálov. Jeden bol dokonca počítačovou vizualizáciou znečisťovania ovzdušia. K úlohe sa aj v domácich podmienkach postavili zodpovedne a podarili sa im pekné a zaujímavé práce.

        PaedDr. A. Hangaiová (učiteľka chémie)

     • Štvrtáci nezabúdajú na vtáčiky
      • Štvrtáci nezabúdajú na vtáčiky

      • V súčasnej dobe pandémie máme všetci ťažší život ako inokedy.  Zimné obdobie je však ťažké aj pre zvieratká, najmä vtáčiky.  Deti zo IV.A  ani v tejto neľahkej situácii  nemyslia len na seba a snažia sa pomáhať tým, ktorí to tiež potrebujú - operencom, ktoré márne hľadajú potravu pod snehovými závejmi.  Na tento účel im mnohí vlastnoručne vyrobili kŕmidlá a pravidelne prikrmujú hladné sýkorky, vrabce, drozdy, stehlíky a iné druhy vtákov, ktoré sa im v lete za starostlivosť odmenia nielen svojím spevom.

       Mgr. B. Bogyová (triedna učiteľka IV. A)

     • Nové posedenia pre príjemný oddych
      • Nové posedenia pre príjemný oddych

      • V školskom klube detí  sa tradične žiaci tešili z nových hračiek a darčekov pod stromčekom. Aj keď bol tohtoročný prelom rokov trocha iný a zatiaľ nám neumožnil stretnutie s deťmi, nechceli sme ich sklamať. Po návrate do školy sme pre nich pripravili malé prekvapenia. Jedným z nich je revitalizácia aktuálneho pieskoviska a nové lavice so stolmi pre príjemný oddych. Dúfame, že nové posedenia budú môcť čoskoro vyskúšať.

       D. Zuzulová (vychovávateľka ŠKD)

     • Malí chemici
      • Malí chemici

      • So žiakmi 2.c  triedy sme sa na  hodine prvouky rozprávali o rozpúšťaní látok vo vode.  Aby sme sa presvedčili, že niektoré látky sa naozaj vo vode rozpustia, tak za domácu úlohu dostali žiaci vyskúšať si, aké je to byť chemikmi – vedcami. Skúmali, či sa vo vode rozpustí cukor, soľ, múka, piesok, prací prášok a mnohé iné. Samostatne dokázali vytvoriť a zapísať do tabuľky svoje pozorovania, a tak urobili možno prvý krôčik na ceste stať sa vedcami.

       Mgr. V. Kohajdová (triedna učiteľka)

     • Domáci miláčikovia na vyučovaní
      • Domáci miláčikovia na vyučovaní

      • 28. januára sa žiaci VII.A triedy stretli online, aby predstavili svojich domácich miláčikov. Porozprávali o tom, ako sa o nich starajú, popísali a charakterizovali jednotlivých zvieracích členov domácnosti (mačky, psy, škrečky, zajace, papagáje, chameleón,...), ktorí im pomáhajú prekonať tieto neľahké časy pandémie svojou prítomnosťou.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca biológie)

     • Pokračovanie dištančného vzdelávania
      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

      • Vyučovanie sa na našej škole riadi pokynmi Ministerstva školstva SR a vyučovanie od 18. 1. do 22. 1. 2021 bude prebiehať naďalej dištančnou formou na oboch stupňoch základnej školy. Žiaci sa učia podľa rozvrhu pre dištančné vzdelávanie. O ďalšom postupe a prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

     • Prehľad stredných škôl a prijímacie pohovory
      • Prehľad stredných škôl a prijímacie pohovory

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční nasledovne:
       - v prvom termíne 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)
       - v druhom termíne 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021).
       Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
       - v prvom termíne 5. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021),
       - v druhom termíne 12. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021).
       Testovanie 9 sa uskutoční 9. - 10. júna 2021. Náhradný termín T9 2021 sa presúva na 24. a 25. jún 2021.
       Zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie


       Tu si môžete pozrieť ponuku stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja pre školský rok 2021/2022:
       Stredné školy v NSK
       Zdroj: https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/studentsky-servis

       Tu si môžete pozrieť počet plánovaných prijatých žiakov na stredné školy v školskom roku 2021/2022: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11874

        

     • Nástup do školy
      • Nástup do školy

      • Po vianočných prázdninách sa vyučovanie na našej škole riadi pokynmi Ministerstva školstva SR a vyučovanie od 11. 1. do 15.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou na oboch stupňoch základnej školy. Žiaci sa učia podľa rozvrhu pre dištančné vzdelávanie. Podrobnejšie v priloženej tabuľke. O ďalšom postupe a prípadných zmenách Vás budeme informovať.

     • Vianočná pošta z I.B
      • Vianočná pošta z I.B

      • Vianočná pohľadnica prinesie trochu lásky, poteší srdce a vyvolá spomienku. Je to tradícia, ktorá urobí radosť každému z nás, hoci už dnes nie je samozrejmosťou. Práve teraz,  v čase, kedy sú pre nás všetkých stretnutia s blízkymi také vzácne, pohľadnica sa stáva jediným kontaktom s okolitým svetom pre seniorov v domovoch dôchodcov. S myšlienkou urobiť im radosť sa žiaci 1.B zapojili do projektu „Vianočná pošta“. Prváci sa pokúsili napísať svoje prvé slová a prvú vetu ako pozdrav seniorom. Veríme, že  vianočné pozdravy prváčikov rozžiaria oči  a prinesú úsmev na tváre starčekov v domove dôchodcov v Košiciach a v Bratislave.
       Žiaci 1.B sa súčasne zapojili aj do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.  Vďaka rodičom, ktorí prispeli  množstvom  milých drobností, boli obdarení seniori v domovoch dôchodcov.

       Mgr. L. Macáková (triedna učiteľka 1.B)

     • Zdobenie medovníkov
      • Zdobenie medovníkov

      • K Vianociam neodmysliteľne patrí i zdobenie medovníčkov. Túto tradíciu sme si priblížili aj u nás v ŠKD. Žiaci ich zdobili bielou cukrovou polevou. Na krásne medovníčky sa však nedalo len tak pozerať. Detské chuťové poháriky nenechali na seba dlho čakať a po medovníčkoch nezostala ani omrvinka.

       Bc. L. Pichňová (vychovávateľka ŠKD)