• Život v našej škole

     • Jablko zo záhrady
      • Jablko zo záhrady

      • Žiaci IV.A pracovali na projekte "Jablko zo záhrady". Venovali pozornosť jesennému ovociu - jablku, ktoré bežne rastie v našich záhradách. Jablká sa hodia do koláčov či štrúdle, pre vysoký obsah vitamínov sú skvelou desiatou aj sladkou maškrtou. Jablková šťava zaženie smäd a osvieži. Jablká posilňujú imunitu organizmu a pomáhajú bojovať s mnohými chorobami. 

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka IV.A)

     • Súťaž Brána jazykov otvorená
      • Súťaž Brána jazykov otvorená

      • Dňa 27.9.2022 sa žiačky 9. ročníka zúčastnili súťaže Brána jazykov otvorená, ktorá sa konala pri príležitosti Európskeho dňa jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Dievčatá súťažili v trojčlenných tímoch a každý tím musel vyriešiť 22 rôznorodých jazykových úloh. Pri ich vypracovaní využili svoje vedomosti a schopnosti nielen zo slovenského, anglického, nemeckého a ruského jazyka, ale vyskúšali si aj latinčinu, či posunkovú reč. V konkurencii 26 tímov obsadili naše deviatačky 5. miesto (L. Krajčovičová, K. Magulová, N. Miklóssyová z IX.A)a  21. miesto (A. Demová, S. Marcinová a E. Murgašová z IX.B). Blahoželáme!

       Mgr. E. Foltánová (učiteľka anglického jazyka)

     • Piataci v knižnici
      • Piataci v knižnici

      • V pondelok 19. septembra žiaci 5. ročníka navštívili Mestskú knižnicu vo Vrábľoch. Pani knihovníčka si pre žiakov pripravila zaujímavé aktivity, ktoré hravou formou preverili ich vedomosti týkajúce sa histórie vrábeľskej knižnice a ich zručnosti v orientovaní sa medzi jednotlivými knižnými titulmi. Žiaci si počas exkurzie vypožičali knihy, ktoré ich zaujali a s chuťou sa pustili do čítania.

       Mgr. B. Šípošová (vyučujúca slovenského jazyka) 

     • Cisárska pevnosť Werebel - výstava
      • Cisárska pevnosť Werebel - výstava

      • Žiaci IV.A si so záujmom prezreli výstavu spojenú s dávnou historiou nášho mesta. Vráble sa stali v období bojov s Turkami strategickým miestom, kde gróf Mikuláš Esterházy vybudoval cisársku pevnosť. História nášho mesta žiakov veľmi zaujíma. Prezreli sme si i tradične zariadenú miestnosť našich vrábeľských predkov z polovice 20. storočia.

       Mgr. A. Urbanská  (triedna učiteľka IV.A)

     • Otvorenie šk. r. 2022/2023
      • Otvorenie šk. r. 2022/2023

      • Vážení rodičia a žiaci,

       otvorenie nového školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 hod.. Žiaci sa zhromaždia na nádvorí školy (pozn. priestor pred vstupom do materskej školy). Zákonný zástupca žiaka musí doručiť triednemu učiteľovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ prostredníctvom systému EduPage alebo ho vyplnené žiak odovzdá pred vstupom do školy triednemu učiteľovi. Stiahnuť si ho môžete tu: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tešíme sa na Vás!

       -ad-

     • Protidrogový a olympijský deň
      • Protidrogový a olympijský deň

      • 27. júna sa v našej škole konal Protidrogový a olympijský deň. Žiaci našej školy ho celý prežili hrami, súťažami a zábavou. Na začiatok sa predstavili talenty školy. Všetkým názorne predviedli, čo dokážu a aké je dôležité tráviť voľný čas učením sa nových vecí. Následne si každá trieda odbehla olympijské kolečko v hesle „Všetci za jedného, jeden za všetkých!“ Deti pokračovali cvičením zumby s inštruktorkou a na záver ich prišli schladiť hasiči, ktorí deti prekvapili obrovskou penou. Žiaci školy ukázali, že sú aktívni športovci a dokážu sa zabávať pri športe a hrách.

       Mgr. J. Barátová

     • Projekt Moja malá záhradka
      • Projekt Moja malá záhradka

      • Triedy I.C, II.B, II.C, III.A, IV.A  sa zapojili do projektu spoločnosti Kaufland „Moja malá záhradka“. Cieľom bolo súťaživou formou vzbudiť u detí záujem o rastlinky a ich pestovanie. Vďaka registrácii získali kompletný balík na pestovanie rastlín a mohli si tak vytvoriť v triede malú záhradku. Každá trieda si vytvorila záhradku podľa svojich predstáv. Semienka zasadili do malých sadzobníkov a každý deň netrpezlivo pozorovali prvé vyklíčené semienka. Keď bylinky vyrástli, presadili  ich do väčších črepníkov. Praktické rady čerpali z brožúrky „Sprievodca pestovania rastlín“, ktorá ponúkala cenné rady, užitočné tipy a ďalšie informácie o záhradkárstve, ktoré im pomôžu stať sa skutočnými záhradkármi. Vďaka každodennej starostlivosti detí sa im podarilo vypestovať takmer všetky rastlinky. Najviac sa darilo Rukole a neskôr aj Cherry paradajkám.

       Mgr. L. Macáková (triedna učiteľka II.B)

     • Tradičná ruská kuchyňa na hodinách ruského jazyka
      • Tradičná ruská kuchyňa na hodinách ruského jazyka

      • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si na hodinách ruského jazyka preverili svoje kuchárske schopnosti. Spoločnými silami si pripravili tradičné pokrmy, ktoré s chuťou aj zjedli. Žiaci deviateho ročníka pripravili až tri rôzne chody, a to šalát slniečko, polievku okrošku a ako sladkú bodku, kifliki. Ôsmaci svojou šikovnosťou nezaostali a pripravili tradičné peľmene a sladké syrniki.

       Mgr. T. Havranová (učiteľka ruského jazyka)

     • Majstrovstvá Slovenska v Olympijskom odznaku všestrannosti
      • Majstrovstvá Slovenska v Olympijskom odznaku všestrannosti

      • „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, spoločne!“ heslo Olympijského odznaku všestrannosti, v duchu ktorého L. Székelyová zo 6.A triedy reprezentovala Nitriansky kraj v kategórii žiačok na Majstrovstvách Slovenskej republiky. Súťaž sa uskutočnila v olympijskom tréningovom centre x-bionic sphere v Šamoríne. Laura musela zvládnuť plávanie na 50 m, zdolať dráhu Aquatic Ninja, päť disciplín OLOV (skok do diaľky, ľah- sed, hod 2kg loptou, výdrž v zhybe, člnkový beh) a vytrvalostný beh cez rozličné prekážky. Celoštátne finále Olympijského odznaku všestrannosti otvorila Olympijská hymna, príchod olympijského ohňa, ktorý priniesla trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. Celú súťaž sprevádzali naše olympijské skvosty Zuzana Rehák Štefečeková (športová streľba), Danka Barteková (športová streľba), Martina Moravcová (plávanie), Martina Gogolová Kohlová (rýchlostná kanoistika). Účastníci celoštátneho finále pútavou besedou s Alexandrou Mádrovou z Planet Lover zistili, aké je dôležité chrániť si našu planétu. Všetci si v krásnom prostredí zmerali svoju rýchlosť, silu a vytrvalosť, ale predovšetkým nadviazali nové kamarátstva. Laure a všetkým športovcom prajeme, aby naďalej rozvíjali a využívali svoj potenciál a šport im prinášal len radosť.

        Mgr. J. Sádovská

     • Multifunkčný skleník pomocou Micro:bitov
      • Multifunkčný skleník pomocou Micro:bitov

      • Nášmu žiakovi, Jakubovi Sýkorovi z 8.B, sa podarilo zhotoviť a naprogramovať Multifunkčný skleník pomocou Micro:bitov. Tento skleník dokáže merať jas, vnútornú teplotu, vonkajšiu teplotu a vlhkosť. Všetky tieto hodnoty sa zaznamenávajú na malom monitore. Výsledky by sa dali preniesť aj do grafov. Ak sa zvýši teplota v skleníku, automaticky sa spustí ventilátor, otvoria sa dvierka na vetranie. Ak klesne hladina vody v miske, spustí sa zavlažovací systém. Tento projekt sa dá využiť na rôzne predmety ako biológia, fyzika, objavovanie prírody, informatika. Ďakujeme Jakubovi za jeho nápad a realizáciu.

        PaedDr. A. Hangaiová (vedúca krúžku Programovanie s micro:bitmi)

     • Škola v prírode
      • Škola v prírode

      • Škola v prírode je vždy miestom zábavy a dobrodružstiev. Dňa 6. júna 2022 odcestovali žiaci 4. ročníka s pani učiteľkami D. Furkovou, L. Macákovou, N. Hudecovou a J. Beláňovou na 5 dní do prírody. Miestom vytúženého pobytu sa stalo Rekreačné zariadenie Orlík pri Novej Bani. Privítali ich krásne hory, ktoré sľubovali nevšedné zážitky. Aj napriek nepriaznivému počasiu mali žiaci každý deň pestrý športový a kultúrny program. Postarali sa o to šikovné animátorky. Deti si vyskúšali svoje sily, schopnosti a odvahu v športových súťažiach. Na večernom programe mali šancu prejaviť svoj talent v speve, v tanci alebo v maľovaní. So záujmom si vyskúšali aj hrnčiarske umenie a pletenie náramkov.Počas pobytu v škole v prírode sa žiaci nielen zabavili, ale aj načerpali ďalšie vedomosti a spoznali nové, krásne miesta nášho Slovenska.

       Mgr. L. Macáková /vedúca ŠvP/

     • Šiestaci hľadali poklad v Arboréte Mlyňany
      • Šiestaci hľadali poklad v Arboréte Mlyňany

      • Žiaci 6.B strávili chvíle dobrodružným hľadaním pokladu v Arboréte Mlyňany. Počas dňa ich čakalo množstvo úloh a pátrania, ktoré ich nakoniec priviedli k ozajstnej truhlici s pokladom. Hneď v úvodnej úlohe sa im prihovoril zakladateľ arboréta, gróf Štefan Ambrózy–Migazzi, ktorý im predstavil, ako a prečo založil arborétum a ako funguje dnes. V úvodnej tajničke im odkázal svoje krásne životné motto, že „Úspech môže mať iba ten, kto verí svojim snom“. Potom nasledovalo pátranie, hľadanie a zážitkové oboznamovanie sa so zaujímavými listami a kôrami stromov. Počas pátrania sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí zo života stromov a zistili, že ich život je prekvapivo v mnohom podobný nášmu. Najviac ich zaujala informácia o tom, že aj stromy medzi sebou komunikujú a že majú v lese dokonca svoj vlastný internet, pomocou ktorého si posielajú správy.

       A čo na svoj výlet hovoria oni?

       „Veľmi sa mi tam páčilo. Bola tam veľká zábava a najviac ma bavilo to hľadanie pokladu. A hlavne keď sme sa mali orientovať podľa mapy. Tá odmena ten poklad to bolo ako v rozprávke. To bola naozajstná truhla so zámkom a ten zámok mal aj kód!! To bolo veľmi úžasné. Keď sme to otvorili tak tá truhla bola zvnútra obalená zamatovou látkou. Bolo to úžasné a to nehovorím a tam čo bolo vo vnútri. Ako v rozprávke. Celá truhla bola plná sladkostí. WAU.“

       „Bavilo nás to a kľudne môžete niečo také vymyslieť aj nabudúce.“

       „Bola to zábava, občas sme sa na mape strácali, ale podľa mňa sme to zvládli fajn. Celé arborétum sme prešli minimálne 3-krát, pretože sme zabúdali lepiť listy do zošita s úlohami. Super výlet.“

       „Výlet sa mi páčil. Aj ako sme hľadali listy. Aj sme sa niečo nové dozvedeli. Bol aj dobre zorganizovaný. A páčilo sa mi, že sme hľadali poklad.“„Páčilo sa mi tam okolie a to ako sme si pomáhali a na konci sme to spolu vyriešili.“

       Mgr. Pavel Hegedüš a žiaci 6.B

     • Na škole zavádzame kompostovanie bioodpadu
      • Na škole zavádzame kompostovanie bioodpadu

      • Mesto Vráble odovzdalo našej škole štyri kompostéry. Žiaci sa oboznámili so zásadami správneho kompostovania a vyskúšali si  ich poskladať.  Diskutovali na tému, čo patrí a nepatrí do kompostéra. Stále viac skládkujeme na Slovensku komunálny odpad. Polovicu z toho tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Snahou je zaviesť triedený zber biologicky rozložitého odpadu, a to systémom domáceho kompostovania v záhradných kompostéroch. Takto premeníme bioodpad na zdroj živín pre pôdu, rastliny a naše zdravie. Touto cestou sme sa rozhodli prispieť k ochrane životného prostredia aj na našej škole.

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka environmentálnej výchovy na škole)

     • Prváci v Atlantise
      • Prváci v Atlantise

      • Svoj prvý školský výlet strávili žiaci prvého ročníka v zábavno-edukačnom centre Atlantis v Leviciach. Zaujalo ich vyše 70 interaktívnych exponátov, na ktorých si mohli vyskúšať rôzne hry a pokusy. Najviac sa im páčilo v bublinkovom raji, kde sa vyšantili medzi malými aj veľkými bublinami. Z výletu si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

       Mgr. B. Bogyová (triedna učiteľka 1.A)

     • Malý princ na ceste k objavom II.
      • Malý princ na ceste k objavom II.

      • Druhá brigáda v našej školskej záhrade Malý princ na ceste k objavom je ukončená. Ostáva nám po nej zasa dobrý pocit z vykonanej práce a získaných priateľstiev. Začali sme výberom motívov z tvorby žiakov na maľovanie "búdy" na náradie. Pokračovali sme v renovácii záhradného nábytku, pripravili drevo na rôzne účely využitia. Upratali sme i kus priestoru na druhom konci areálu, z ktorého tiež možno raz bude priestor na učenie sa Vašich detí. Odmenou nám okrem dobrého pocitu boli aj rastlinky prinesené na výmenu.

       Mgr. A. Ürgeová

     • Úspešná riešiteľka v celoštátnom kole Biologickej olympiády
      • Úspešná riešiteľka v celoštátnom kole Biologickej olympiády

      • L. Krajčovičová (VIII.A) sa v dňoch 10. - 11. 6. 2022 zúčastnila celoštátneho kola 56. ročníka Biologickej olympiády v kategórii E, odbornosť Botanika v Tatranskej Lomnici. Zúročila hodiny príprav  a stala sa úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme!

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca biológie)

     • Piataci v Štiavnických vrchoch
      • Piataci v Štiavnických vrchoch

      • Školský výlet začali žiaci piatych ročníkov návštevou národnej kultúrnej pamiatky, Kaštieľa vo Svätom Antone. Dozvedeli sa informácie o majiteľoch tohto neskorobarokového kaštieľa, pozreli si lesnícku a poľovnícku expozíciu. Následne vystúpili na Banskoštiavnickú Kalváriu. Počasie im prialo, a tak sa mohli pokochať výhľadmi na okolitú krajinu a mesto Banská Štiavnica. Na záver navštívili ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, v ktorej sa ako jedinej ZŠ na svete vyučuje povinný predmet -  Sokoliarstvo. Žiaci tejto školy im predviedli ukážky výcviku a lovu s dravcami. Naši piataci si mohli prezrieť aj teráriá s exotickými zvieratami.

       PaedDr. L. Krajčovičová (triedna učiteľka V.B)

     • Programovanie s Micro:bitmi
      • Programovanie s Micro:bitmi

      • V rámci projektu Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa nám podarilo získať finančný grant na nákup Micro:bitov (malých programovateľných mikropočítačov). Nakúpili sme 10 Micro:bitov a príslušenstvo (Smart Home Kit, Joystick, Kitronik autíčko). Micro:bity používame na krúžku Programovanie a aj na hodinách Informatiky. Žiaci si vytvárajú programy: Vlastná menovka, Hracia kocka, Krokomer, Kameň-papier-nožnice, Led diódy, Semafor, Alarm. S naprogramovanými Micro:bitmi si môžu medzi sebou zahrať aj hry, počítať príklady, vytvoriť križovatku. Učia sa logicky myslieť a využívať programovanie v praktickom živote.

       PaedDr. A. Hangaiová (učiteľka informatiky)

     • Druháci v zubrej zvernici
      • Druháci v zubrej zvernici

      • Druháci sa vybrali osláviť sviatok Dňa detí spoločným výletom do Zubrej zvernice. Prišli práve v čase kŕmenia zubrov, mali tak možnosť vidieť ich zblízka. Pokračovali po Lesnom náučnom chodníku, kde sa dozvedeli o histórii zvernice a o živote zubrov. Síce ho neprešli celý, ale aj tak získali sa veľa nových informácií. Z Topoľčianok odchádzali všetci plní zážitkov.

       Mgr. J. Barátová (triedna učiteľka II.C)

     • Piataci vytvorili mestečko
      • Piataci vytvorili mestečko

      • Žiaci piateho ročníka boli kreatívni a vytvorili z odpadového materiálu mestské a vidiecke sídla. Vyrobili makety miest, sídlisk, ulíc, domov a následne poskladali celé mestečko. Využili  tak v praxi vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách geografie.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)