• Život v našej škole

     • Piataci na divadelnom predstavení v Nitre
      • Piataci na divadelnom predstavení v Nitre

      • Piataci navštívili divadelné predstavenie Zlodejka kníh v Novom divadle v Nitre, v rámci ktorého mali žiaci príležitosť vstúpiť do problematiky 2. svetovej vojny a uvedomiť si vzácnosť každého prežitého okamihu. Po predstavení  sa vybrali na Nitriansky hrad, kde ich čakali pani sprievodkyne. Tie im poskytli zaujímavosti o histórii hradu a o príchode Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy. 

       Mgr. B. Šípošová (učiteľka slovenského jazyka a literatúry)
       [3. marec 2023]

     • Voskové obrúsky
      • Voskové obrúsky

      • Viete, čo sú voskové obrúsky? Naši siedmaci to zistili, dokonca si ich sami vyrobili. Potrebovali na to kúsok látky, včelí vosk a kvapku jojobového oleja. Zvolili sme si techniku strúhania a následného zažehlenia. Ukázali sme si, že aj balenie desiaty môže byť EKO. Plastové dózy a igelitové vrecúška vieme nahradiť voskovým obrúskom, ktorý môžeme opakovane používať. Dve hodiny výtvarnej výchovy ubehli ako voda a výsledné produkty potešili svojich zhotoviteľov.

        

       Mgr. V. Karáčová (učiteľka výtvarnej výchovy)

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Lúky 1226, Vráble udeľuje z organizačných dôvodov žiakom 5., 6. a 7. ročníka riaditeľské voľno 22. marca 2023. V tento deň sa uskutoční Testovanie9, na jeho priebeh bude dohliadať väčší počet pedagógov. Úplné znenie rozhodnutia po kliknutí tu: Rozhodnutie riaditeľa.

       -adm-

     • Malí predškoláci vo veľkej škole
      • Malí predškoláci vo veľkej škole

      • Hovorí sa, že pre školy je najdôležitejší mesiac september, ale u nás máme viac dní, na ktoré sa veľmi tešíme. Prvého marca sa chodbami našej školy šíril detský smiech viac ako zvyčajne. Dvere boli otvorené pre predškolákov z okolitých materských škôl. Pedagógovia a žiaci si pre nich pripravili zaujímavý program a ukázali tak, čím žije škola takmer celý školský rok. Predškoláci ju mali možnosť lepšie spoznať, pozrieť si triedy a učebne. Nezabudli navštíviť ani terajších prvákov, ktorí im ukázali, čo všetko sa už naučili. Pomocou hier a práci na interaktívnej tabuli sme sa im snažili zatraktívniť hodiny anglického jazyka. Otestovali počítačovú miestnosť, v ktorej sa  zahrali na malých informatikov a lego stavebníkov. V tvorivých dielňach zapojili svoju kreativitu a vyrobili jarný kvietok. Neskôr sa presunuli do telocviční, kde na nich čakali rôzne hry a divadelné predstavenie, ukážka z Rozprávky o čakaní na Kuba. Prehliadku priestorov zavŕšili v školskej jedálni, kde si pochutnali na sladkom občerstvení. Sme radi, že sme mali možnosť spoznať budúcich prvákov, ktorí sa už tešia do školy. Veríme, že sa im v škole páčilo, a že ich v septembri privítame v našich školských laviciach.

       Mgr. J. Barátová (triedna učiteľka III.C)
       [1. marec 2023]

     • Siedmaci učili druhákov
      • Siedmaci učili druhákov

      • Každý učiteľ neustále hľadá možnosti, ako svoje vyučovanie vylepšiť, aby boli žiaci prirodzene motivované a chceli vedieť viac, aby sa zvedavosť detí, s ktorou do školy prichádzajú, nevytratila už na prahu dverí prvého ročníka. Druháci na hodinách prvouky robia rôzne pokusy, ktorými zábavnejšou formou spoznávajú okolitý svet. Ale čo tak upevniť zároveň medziľudské, medziročníkové vzťahy cez pokusy? Žiaci 7.b triedy vo fyzikálnej učebni hravou a zábavnou formou prezentovali žiakom 2.b triedy, čo sa naučili na hodinách chémie. Druháci svojich starších kamarátov pozorne sledovali a tí ich zas zapájali do svojich pokusov. Zopakovali si s nimi tému o rozpustnosti látok, urobili pokus filtrácie modrej kriedy. Zároveň ich naučili, ako si môžu nafúkať balón bez použitia úst, skúsili si vyrobiť lávovú lampu. Martin Červený si pripravil projekt o znečisťovaní vôd, životného prostredia, ktorý je aktuálnym celosvetovým problémom. S touto témou súvisel aj pokus ako pracuje sopka, na ktorý použili žiaci ocot a sódu bikarbónu. Toto vzájomné učenie vytvorilo príjemné prostredie, bohaté na komunikáciu, s množstvom zvedavých otázok a posilnilo spoluprácu medzi staršími a mladšími žiakmi. Druhákov táto téma zaujala a veríme, že posilnila ich pozitívny postoj k učeniu.

       Mgr. J. Sádovská (triedna učiteľka II.B)

     • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm Junior
      • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm Junior

      • Do atómovej elektrárne Mochovce po troch rokoch opäť zavítal filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm Junior. Priniesol do Energolandu víťazné dokumentárne filmy, ktoré prezentuje počas svojej Tour 2023 po celom Slovensku. Naša škola sa spolu s ostatnými základnými školami vo Vrábľoch zúčastnila tejto prezentácie. Žiaci 1.-4. ročníka sú veľmi zvedaví a environmentálne problémy ich zaujímajú. Mali možnosť pozrieť si tri krátke filmy, ktoré boli prispôsobené ich vekovej skupine. Boli zamerané na ochranu našej planéty, životného prostredia a vhodného riešenia klimatických problémov. Deti si z festivalu odniesli množstvo pekných zážitkov a nových informácií.

       Mgr. S. Kramárová (triedna učiteľka III.B)
       [3. marec 2023]

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Vo februári žiaci našej školy absolvovali lyžiarsky výcvik v Ski Vitanová na Orave. Pre veľký záujem boli rozdelení do dvoch termínov, nakoľko sa počas covidového obdobia lyžiarskych výcvikov nemohli zúčastniť. Zažili päť dní lyžovania, zábavy a rôznych hier. Všetci sa snažili na maximum a zvládli základy lyžovania. V posledný deň absolvovali preteky, po ktorých získali všetci diplom a sladkú odmenu.

       Mgr. P. Mjuller (vyučujúci telesnej a športovej výchovy)
       [3. - 11. február 2013]

     • Enviroworkshop o klimatickej zmene
      • Enviroworkshop o klimatickej zmene

      • Žiaci IX.B absolvovali  enviroworkshop. Na úvod si pozreli dokument „Po nás potopa“ a po ňom nasledovali aktivity a diskusia o klimatickej zmene. Workshop viedol kvalifikovaný lektor Michal Kutlík z občianskeho združenia Pestrec. Žiaci sa do úloh mohli aktívne zapojiť. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii o klimatickej zmene na našej planéte.

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka Environmentálnej výchovy)
       [28.február 2023]

     • Čas premien - prednášky o dospievaní
      • Čas premien - prednášky o dospievaní

      • „Čas premien“ je výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je prostredníctvom besied a prezentácií poskytnúť žiakom potrebné informácie o dospievaní, o fyzických a psychických zmenách počas dospievania, ako aj poznatky o hygiene a reprodukčnom zdraví. Online besedy viedla kvalifikovaná lektorka Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s r.o. Prvá beseda bola určená pre dievčatá s názvom „Dospievam alebo život plný zmien“. Druhá beseda pre chlapcov mala názov „Na ceste k mužnosti“. Žiaci siedmych ročníkov sa dozvedeli veľa zaujímavých a odborných informácií o období puberty.

       PaedDr. L. Krajčovičová  (vyučujúca biológie)

       [27. február 2023]

     • Biologická olympiáda – školské kolo
      • Biologická olympiáda – školské kolo

      • Úspešnými riešiteľmi školského kola biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika stali L. Krajčovičová (1. miesto) z IX.A a D. Kováč (2. miesto) z VII.B triedy. V kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Zoológia sa stal J. Foltán (1. miesto) z VI.A. Súťažiaci museli po dlhodobej príprave zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín a živočíchov, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a zvládnuť „poznávačku“. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

       PaedDr. L. Krajčovičová, Mgr. I. Pavlatovská (učiteľky biológie)

     • Karneval v ŠKD
      • Karneval v ŠKD

      • Obdobie karnevalov je tu! Je to čas radosti, veselosti a hojnosti.  Inak tomu nebolo ani v našej škole, kde sme už niekoľko dní predtým svoje oddelenia ŠKD farebne vyzdobili. Nadišiel deň „D“, kedy sa deti vo svojich triedach začali meniť na známe i neznáme bytosti: princezné, víly, čarodejnice, šašov, indiánov, hasičov, bojovníkov, športovcov a mnoho ďalších. Pani vychovávateľky prekvapili žiakov a prišli tiež v preoblečení. Na karnevale nechýbala skvelá zábava pretkaná množstvom súťaží, tancom a nakoniec tombola so sladkou odmenou pre všetky deti. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa zapojili do vytvárania masiek spolu s deťmi, a tak podporili ich kreativitu.

       kolektív vychovávateliek ŠKD
       [13. – 14. 3. 2023]

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
      • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

      • Vo februári sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci v troch kategóriách. Najúspešnejšími boli:
       I. kategória – poézia:  1. miesto – S. Skačanová, 2. miesto – E. Bafrncová, 3. miesto – Š. Mihálov.

       I. kategória – próza:  1. miesto – T. Gúcka, 2. miesto – N. Prešinská, 3. miesto – J. Sziglová
       II. kategória – poézia:  1. miesto – N. Števová, 2. miesto – M. Maté, 3. miesto – A. Sabó
       II. kategória – próza:  1. miesto – S. Štefanská, 2. miesto – S. Bajaníková, 3. miesto – V. Fialková
       III. kategória – poézia:  1. miesto – P. Tóthová, 2. miesto - M. Guláš, 3. miesto - S. Skačanová

       Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže. Automatický postup na základe úspechov z minulého ročníka súťaže má J. Foltán.

       PhDr. Š. Foltán (učiteľ slovenského jazyka a literatúry)

     • Recitačná súťaž A slovo bolo u Boha
      • Recitačná súťaž A slovo bolo u Boha

      • V Topoľčanoch sa konala recitačná súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy. V 4. kategórii nás reprezentovali Viktória Krajčovičová (s montážou básní od Jozefa Garaja) a Laura Krajčovičová (s prózou od Bruna Fererra Ceruzka).  Súťažiacich bolo 16. Tretie miesto v krajskom kole získala Viktória Krajčovičová.

       Mgr. I. Pavlatovská

     • Štvrtáci strávili noc v škole
      • Štvrtáci strávili noc v škole

      • Žiaci IV.B sa tešia na vyučovanie, ale ako všetky deti, oveľa viac sa tešia na mimoškolské aktivity. Medzi najobľúbenejšie patrí "Noc v škole". Deti sa v podvečerných hodinách spolu stretli v škole, kde sa spoločne zabavili pri športových hrách v telocvični, zahrali sa spoločenské hry v triede a zabehali si už tradičný nočný beh po chodbách školy. Príjemne unavení zaspali a ráno ich čakali ďalšie aktivity v telocvični. Obohatení o množstvo spoločných zážitkov sa v sprievode rodičov vrátili do svojich domovo

       Mgr. S. Kramárová (triedna učiteľka IV.B)
       [3. február 2023]

     • Talenty v ŠKD
      • Talenty v ŠKD

      • Našu školu navštevuje množstvo talentov. Dostali príležitosť ukázať, čo dokážu a zároveň sa stali inšpiráciou aj pre ostatné deti. Na akcii Talent ŠKD sa žiaci prezentovali výtvarnými prácami, spevom, tancom, hrou na hudobný nástroj, cvičením a tento rok sme prvýkrát videli ukážky z karate. Napriek ich veľkej tréme boli všetci účinkujúci úžasní a zvládli to perfektne. Nálada bola výborná, povzbudzovalo sa, tlieskalo a spoločne sme si zaspievali. Na záver každé vystupujúce dieťa dostalo od pani vychovávateliek diplom a sladkosť, ale najväčšou odmenou bol pre nich aplauz od kamarátov a spolužiakov. Všetkým srdečne ďakujeme a tešíme sa o rok na nové talenty.

       Bc. S. Solárová (vychovávateľka ŠKD)
       [30. január 2023]

     • Sopky – okná do hlbín Zeme
      • Sopky – okná do hlbín Zeme

      • Cesta do vnútra Zeme je pre človeka oddávna lákavým cieľom. Smerom do stredu Zeme sa zvyšuje teplota a tlak, čo obmedzuje život pod zemským povrchom. Prieskum jej hlbín sa preto môže opierať len o výpočty na základe meraní prístrojov. Zostrojením modelov sopiek žiaci piateho ročníka ukázali, z čoho sú zložené aj ako vybuchujú.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)

     • Chemické snežidlá
      • Chemické snežidlá

      • Nenasneží a nenasneží! Tak sme si so siedmakmi na chémii vytvorili vlastné chemické snežidlá, ktoré nám aspoň trochu pripomenuli, ako sneh vyzerá. Žiaci si priniesli sklenené nádoby a rôzne zimné figúrky. Využili sme princíp kryštalizácie, ktorú sme preberali. Kyselina benzoová sa vo vode pri laboratórnej teplote rozpúšťa len veľmi málo, ale ak sa teplota vody zvýši, rozpustnosť rastie. Rýchlosť chladenia ovplyvňuje tvar kryštálikov kyseliny benzoovej. Pomalé chladenie produkuje jemné, väčšie kryštály, rýchle „snehové gule“. Trochu sme si spríjemnili toto upršané zimné obdobie.

       PaedDr. A. Hangaiová (učiteľka chémie)

     • Vianočná pošta
      • Vianočná pošta

      • Keď prichádzajú Vianoce, vianočná pohľadnica prinesie trochu lásky a poteší srdce. V očiach seniorov vyvolá spomienky na mladosť a chvíle strávené s blízkymi počas sviatkov. Ale nie všetci majú túto možnosť.  Seniori v domovoch dôchodcov žijú spokojne svoju jeseň života, čakajú na pár milých slov a možno na rukou písanú pohľadnicu, ktorá ich zohreje pri srdci. Krásnu tradíciu písania vianočných pohľadníc aj v tomto roku dodržali žiaci III. B triedy, zapojili sa do projektu „Vianočná pošta“ a  vyrobili vianočné pozdravy pre seniorov. Tie tohoročné potešia a rozžiaria oči starčekov v domove vo Veľkom Mederi. Želáme im hlavne zdravie, radosť a pokoj v duši.

        Mgr. L. Macáková (triedna učiteľka III.B)

     • Úspešní v súťaži Ekoplagát 2022
      • Úspešní v súťaži Ekoplagát 2022

      • Žiaci našej školy (z tried 3.B, 5.A, 6.A, 6.B, 8.B) sa zapojili so svojimi výtvarnými prácami do 9. ročníka mestskej výtvarnej súťaže Ekoplagát 2022. Prihlásených do súťaže bolo 108 prác z troch základných a troch materských škôl. Našim žiakom sa podarilo umiestniť v troch kategóriách. V kategórii MŠ bola ocenená L. Miškolciová, v 4. kategórii plagát s témou ochrany prírody získali cenu M. Oslanec (5.A), H. Čižmárová a zvláštnu cenu získala O. Šabíková (6.B). V 5. kategórii plagát s témou ochrany prírody bol ocenený Š. Pilárik (8.B). Ocenení žiaci sa zúčastnili vernisáže prác a prevzali si ceny z rúk primátora mesta Vráble Mgr. Viktora Németha. Úspešným žiakom srdečne blahoželáme.

       Mgr. L. Macáková

     • Tvorivý ateliér
      • Tvorivý ateliér

      • Tvorivosť šikovných rúk žiačok 5., 6. a 7. ročníka v rámci krúžku Tvorivý ateliér sa v závere roka prejavila v rôznych technikách. Žiačky ukázali svoju tímovosť a  nadšenie pri skrášlení areálu školy maľbou Malého princa v rámci projektu budovania komunitnej záhrady. Zručnosť si precvičili pri šití voňavých levanduľových srdiečok. Spoločné chvíle strávili pri výrobe sviečok z včelieho vosku a pečení medovníkov. Ich vôňou prevoňali chodby našej školy, čím  si pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky.
       Naše tvorilky (žiačky 6. ročníka) prejavili svoju fantáziu a šikovnosť aj v súťažnej výrobe vianočných aranžmánov. 8.decembra sa zúčastnili obvodového kola súťaže vo vianočnom aranžovaní pod názvom ,,Čarovné Vianoce´´. Súťaž organizovala ZŠ s MŠ Viliama Záboského v spolupráci s Mestským úradom vo Vrábľoch. Našu školu reprezentovali v I. kategórii K. Maťová, K. Pavlíková, O. Šabíková. Konkurencia bola veľká, a aj keď si tentokrát dievčatá neodniesli ocenenie, ich výtvory boli krásne.

       Mgr. M. Šáriová (vedúca krúžku Tvorivý ateliér)